"bảo vệ môi trường", YouTube, 1/6/2023 2:07:09 PM, 287422


FAQ | Problem?

YouTube Users "bảo vệ môi trường"
YouTube Users "bảo vệ môi trường"
From:
PeterKai
Uploaded on:
January 06, 2023
Short Description:
"bảo vệ môi trường" via NodeXL https://bit.ly/3GHMywn
@UC7MGCyKDw8iQX7Vs0-BH9uA
@UCSCdTh0o6GPB6fZgzX6NoNg
@UCvprG-ijsLcgjUhrNQvauTw
@UCc5l1iso3oPslW_zciklDLw
@UCnj4vbiCMyG0L7SdCbJPIhA
@UCjBHUO0engLFxBGf9a-q9zA
@UC9wbJ_c14dXapeJoc-GNJcw
@UCp6RoRzrf-aGNJQc6-MgEmA
@UC_qyOBywgH4u1cpoeGLAj9w
@U

Description:
Description
The graph represents the network of YouTube videos whose title, keywords, description, categories, or author's username contain ""bảo vệ môi trường"". The network was obtained from YouTube on Thursday, 05 January 2023 at 15:42 UTC.There is an edge for each user who comented an a video. There is an edge for each user who replied to a comment.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Fruchterman-Reingold layout algorithm.


Overall Graph Metrics
Vertices : 4961
Unique Edges : 5119
Edges With Duplicates : 879
Total Edges : 5998
Self-Loops : 581
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0417090539165819
Reciprocated Edge Ratio : 0.080078125
Connected Components : 215
Single-Vertex Connected Components : 125
Maximum Vertices in a Connected Component : 3336
Maximum Edges in a Connected Component : 3898
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 15
Average Geodesic Distance : 5.621867
Graph Density : 0.000208074594742215
Modularity : 0.787652
NodeXL Version : 1.0.1.508

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs In Comment in Entire Graph:
[2] https://youtu.be/R-5zmkDigNk
[2] https://youtu.be/Y9YrAqFQn_o
[2] https://youtu.be/vYoufEDmexU
[2] https://youtu.be/EoNSqdz8CNU
[2] https://youtu.be/DAWxQNhYPTo
[2] https://youtu.be/ggWJuSJ5MM4
[2] https://youtu.be/nJxi56GtI0g
[2] https://youtu.be/Kp8rcdHu6nU
[2] https://youtu.be/StqnONkPDws
[2] https://youtu.be/dv_-ugBt0fI

Top URLs In Comment in G1:
[2] https://cellphones.com.vn/iphone-13.html?utm_source=pr&utm_medium=reviewdao&utm_campaign=/iphone-13.html_20032022

Top URLs In Comment in G2:
[1] http://www.youtube.com/results?search_query=%23freeguccibi
[1] https://www.youtube.com/watch?v=25zQWrk66zU&t=1m32s

[1] https://www.youtube.com/watch?v=25zQWrk66zU&t=3m53s

[1] http://kill.game/
[1] https://www.youtube.com/watch?v=25zQWrk66zU&t=1m12s


Top URLs In Comment in G3:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=ULbpcwLLA8Y&t=0m39s

[1] https://www.youtube.com/watch?v=ULbpcwLLA8Y&t=0m43s


Top URLs In Comment in G5:
[2] https://shorten.asia/kFtp7kRe
[2] https://beacons.ai/defoxy

Top URLs In Comment in G6:
[2] https://shorten.asia/h9D4Ea3V
[2] https://youtube.com/shorts/fzwis8tvj8g?feature=share


Top URLs In Comment in G7:
[1] http://www.youtube.com/results?search_query=%23thoisunhanh

Top URLs In Comment in G9:
[2] https://www.youtube.com/watch?v=qhiO2W1hXaM

[2] https://bit.ly/3zhYmR3
[2] https://youtu.be/kHSIbUcXVn0
[2] https://youtu.be/Pu4Ko0F9-Sg
[2] https://youtu.be/y-OA8rfSeKs
[2] https://youtu.be/MPmO2-ZBd5Q
[2] https://youtu.be/UEyc0oR44i0
[2] https://youtu.be/kuWqEXom1S0
[2] https://youtu.be/T3P8-OJkGsI
[2] https://youtu.be/Vr1AL1j1p30

Top Domains
Top Domains In Comment in Entire Graph:
[140] youtu.be
[25] youtube.com
[14] shorten.asia
[12] bit.ly
[2] shope.ee
[2] v.pm
[2] facebook.com
[2] beacons.ai
[2] com.vn
[1] o.ng

Top Domains In Comment in G1:
[2] com.vn

Top Domains In Comment in G2:
[4] youtube.com
[1] kill.game

Top Domains In Comment in G3:
[2] youtube.com

Top Domains In Comment in G5:
[2] shorten.asia
[2] beacons.ai

Top Domains In Comment in G6:
[2] shorten.asia
[2] youtube.com

Top Domains In Comment in G7:
[1] youtube.com

Top Domains In Comment in G9:
[114] youtu.be
[3] youtube.com
[2] bit.ly
[1] o.ng

Top Hashtags
Top Words
Top Words in Comment in Entire Graph:
[847] là
[832] có
[688] thì
[661] em
[622] mà
[597] anh
[484] trường
[479] đi
[478] không
[457] cho

Top Words in Comment in G1:
[250] oppo
[229] mua
[219] sạc
[146] thì
[135] là
[132] có
[132] mà
[110] bảo
[103] vệ
[97] ko

Top Words in Comment in G2:
[162] kill
[142] mạng
[116] ken
[106] anh
[66] giết
[47] em
[42] trả
[42] bao
[41] lời
[38] nhiêu

Top Words in Comment in G3:
[102] nên
[64] là
[56] cái
[50] sai
[49] ngược
[49] cây
[47] mà
[44] rồi
[42] không
[40] ko

Top Words in Comment in G4:
[188] em
[179] trường
[162] anh
[117] chị
[111] hero
[76] team
[72] học
[68] đến
[65] ước
[62] đi

Top Words in Comment in G5:
[102] hút
[88] ống
[54] cái
[53] anh
[45] có
[40] thì
[38] em
[37] uống
[34] mà
[30] dùng

Top Words in Comment in G6:
[38] mua
[34] vậy
[33] giá
[32] pin
[32] đâu
[20] em
[20] ở
[17] bao
[16] nhiêu
[15] xin

Top Words in Comment in G7:
[59] có
[57] là
[55] cho
[45] dịch
[40] không
[40] thì
[40] người
[38] dân
[37] để
[35] tôi

Top Words in Comment in G8:
[48] anh
[27] diễn
[22] có
[21] bản
[20] kịch
[19] ông
[16] lại
[16] thiện
[14] là
[13] đi

Top Words in Comment in G9:
[18] tv
[14] 2022
[11] brt
[9] bptv
[8] hanoi
[8] tập
[8] công
[7] của
[7] nghệ
[6] phước

Top Words in Comment in G10:
[130] đèn
[117] xe
[109] thì
[94] có
[90] là
[82] đi
[77] độ
[72] cái
[71] ko
[66] ông

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Comment in Entire Graph:
[231] môi,trường
[223] bảo,vệ
[170] vệ,môi
[132] anh,chị
[85] cảm,ơn
[82] củ,sạc
[81] ống,hút
[77] bao,nhiêu
[75] châu,âu
[70] hero,team

Top Word Pairs in Comment in G1:
[100] bảo,vệ
[84] môi,trường
[74] vệ,môi
[74] củ,sạc
[34] cục,sạc
[27] sạc,nhanh
[24] điện,thoại
[23] mua,oppo
[21] dùng,oppo
[17] phụ,kiện

Top Word Pairs in Comment in G2:
[49] ken,giết
[41] trả,lời
[38] bao,nhiêu
[32] câu,hỏi
[31] nhiêu,kill
[30] anh,ken
[30] hỏi,ken
[26] kill,trả
[22] giết,được
[21] giết,dc

Top Word Pairs in Comment in G3:
[25] không,nên
[24] ko,nên
[20] môi,trường
[18] bảo,vệ
[18] ngược,lại
[15] vệ,môi
[15] sai,sai
[14] nên,là
[12] cái,gì
[12] ôm,rác

Top Word Pairs in Comment in G4:
[95] anh,chị
[66] hero,team
[57] đến,trường
[46] tiểu,học
[46] trường,tiểu
[40] ước,gì
[37] trường,em
[21] em,là
[21] đi,ạ
[18] gì,hero

Top Word Pairs in Comment in G5:
[80] ống,hút
[18] hút,nhựa
[15] phân,hủy
[13] dùng,ống
[13] cái,ống
[12] bảo,vệ
[11] môi,trường
[10] cắn,ống
[10] vệ,môi
[10] 500,năm

Top Word Pairs in Comment in G6:
[18] ở,đâu
[16] mua,ở
[13] bao,nhiêu
[10] đâu,vậy
[8] pin,này
[8] xin,giá
[5] giá,bao
[5] môi,trường
[5] nhiêu,vậy
[4] giá,sao

Top Word Pairs in Comment in G7:
[20] trung,quốc
[17] chúng,tôi
[15] việt,nam
[12] ủng,hộ
[12] hộ,chúng
[11] hãy,đăng
[11] tôi,nhé
[11] để,ủng
[11] kênh,để
[10] mở,cửa

Top Word Pairs in Comment in G8:
[20] kịch,bản
[8] đứng,lại
[8] ông,trùm
[8] đạo,diễn
[6] ý,nghĩa
[6] ông,hoàng
[6] trùm,kịch
[5] anh,thiện
[4] trở,lại
[4] hoàng,kịch

Top Word Pairs in Comment in G9:
[10] brt,tv
[8] hanoi,tv
[6] bình,phước
[3] hình,nghệ
[3] động,của
[3] đối,tượng
[3] truyền,hình
[3] học,sinh
[3] lực,lượng
[3] cơ,sở

Top Word Pairs in Comment in G10:
[50] đăng,kiểm
[22] quy,chuẩn
[20] nam,dạy
[20] dạy,hóa
[20] thầy,nam
[19] tiêu,chuẩn
[18] văn,bản
[17] mấy,ông
[17] đèn,zin
[15] cái,đèn