الجزيرة, Twitter, 7/4/2021 6:02:33 PM, 258266


FAQ | Problem?

الجزيرة_2021-07-04_00-55-21.xlsx
الجزيرة_2021-07-04_00-55-21.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
July 04, 2021
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3dElLlt
@s_alfahad84
@drsalsadoun
@rewards4justice
@saeedalsuhaimi
@defenduae
@mgrn45358180
@al_insistenc
@aeef170
@ajarabic
@wasilalitaha

Top hashtags:
#الدورى_بتاعنا_يااهلى
#الجزيرة
#النصر
#القاعدة
#فاجعه_شروره
#عدسات_عربية

Description:
Description
The graph represents a network of 4,647 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 04 July 2021 at 07:59 UTC.

The requested start date was Sunday, 04 July 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 3-hour, 4-minute period from Friday, 02 July 2021 at 06:42 UTC to Saturday, 03 July 2021 at 09:47 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 4647
Unique Edges : 2128
Edges With Duplicates : 7290
Total Edges : 9418
Number of Edge Types : 5
Replies to : 1005
Retweet : 3236
MentionsInRetweet : 3417
Tweet : 1022
Mentions : 738
Self-Loops : 1082
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00772115596735054
Reciprocated Edge Ratio : 0.0153239929947461
Connected Components : 1013
Single-Vertex Connected Components : 392
Maximum Vertices in a Connected Component : 1425
Maximum Edges in a Connected Component : 3126
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 27
Average Geodesic Distance : 8.781142
Graph Density : 0.000211579807319716
Modularity : 0.506544
NodeXL Version : 1.0.1.445
Data Import : The graph represents a network of 4,647 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 04 July 2021 at 07:59 UTC.

The requested start date was Sunday, 04 July 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 3-hour, 4-minute period from Friday, 02 July 2021 at 06:42 UTC to Saturday, 03 July 2021 at 09:47 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[30] https://www.al-jazirah.com/2021/20210702/ar10.htm
[10] https://ia601509.us.archive.org/5/items/DumaijiPages/Dumaiji_Pages.pdf
[5] https://www.aljazeera.net/blogs/2021/7/1/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%81
[3] https://www.al-jazirah.com/2021/20210702/ar11.htm
[3] http://www.al-jazirah.com/2020/20200403/ar3.htm
[3] https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2021/1/22/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-ivermectin-%d8%a7%d9%8a%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19
[3] https://twitter.com/jeblah_news/status/1410847385027235840
[2] https://www.youtube.com/watch?v=RE3Vb-z8muw&feature=youtu.be

[2] https://awjouh.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%af-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1/
[2] https://www.aljazeera.net:443/

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://www.youtube.com/watch?v=vwUCuZKpCdk&feature=youtu.be

[2] https://twitter.com/ABURaKaN15/status/791250360442691584
[2] https://www.youtube.com/watch?v=m4TkZftmkKg&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=rIKgAKPB3yI&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1410851775725195272
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410852996389408768
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410853620053155842
[1] http://libanopress.com
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410854592456314884
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410858722889551877

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411005602512490504
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411001305682874368
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411004186184015872
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410958122441658378
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410996391409815552
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411022820709122061
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411031831844118529
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410991854934544384
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410706789214130180

Top URLs in Tweet in G3:
[2] https://www.baj.com.sa/aljaziraonline
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410227182727745543
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410957593229598723
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411178386517540864
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411184138279960576
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411025960837828608
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411017095098376199
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411139860799406084
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411132316513148928
[1] https://twitter.com/i/web/status/1405875829544996864

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411033599101521929
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410742629659152392
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411194188230758403
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411080293537173508
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411046787557859330
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411041561874423815

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411254530675818499
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410467634345394182
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410901023821078528

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411069816329342980
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411069398702514177
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410961466816184324
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411015050354176001
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410781135597080579
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410846951705223168
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411060045266264067
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411036183119937536

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411239767468089349
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410995162931625987
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410995188084789251
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410995200910979078
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410995217860206594
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410995237611212804
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410995255285932036
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410995270532222979
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410995286978138116
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410995301628841987

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410905037539352580
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411015342898491393

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411095493543931904
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411037591395241991
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411256706273787906
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410898868968038400
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410899539620413443
[1] https://twitter.com/AJArabic/status/1411120001109594112
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411242809454178306
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410863865932431362
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410865679553675268
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410978653132013580

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410926448697917444
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410925770545975296
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410923470549045254
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410925295775924225
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410907967168389121
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410867876026793987
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410908217908023297
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410906272849928195

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1207] twitter.com
[38] al-jazirah.com
[21] aljazeera.net
[18] youtube.com
[17] ashabakah.com
[12] archive.org
[5] blogspot.com
[3] mwso3h.net
[3] com.sa
[2] awjouh.com

Top Domains in Tweet in G1:
[313] twitter.com
[7] youtube.com
[5] aljazeera.net
[3] mwso3h.net
[2] afaq-arabia.com
[1] libanopress.com
[1] ronahi.net
[1] ehsan.sa
[1] aljazeeraforoud.com
[1] aljazirahford.com

Top Domains in Tweet in G2:
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[23] twitter.com
[2] com.sa

Top Domains in Tweet in G4:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[127] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[31] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[8] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[815] الدورى_بتاعنا_يااهلى
[316] الجزيرة
[77] النصر
[56] القاعدة
[53] فاجعه_شروره
[49] عدسات_عربية
[42] الإمارات
[41] الاتحاد
[38] عاجل
[36] سقطرىTop Hashtags in Tweet in G1:
[14] الجزيرة
[10] طقس_الكويت
[5] الامارات
[5] كلنا_نقط_من_عشره
[5] يا_حجازي_الاتحاد_اكبر_منك
[5] بدي_حدا_حب
[4] النصر
[4] تركيا
[4] الإمارات
[3] الكويت

Top Hashtags in Tweet in G2:
[814] الدورى_بتاعنا_يااهلى
[15] الدوري_بتاعنا_يااهلي
[1] الاهلي

Top Hashtags in Tweet in G3:
[4] سهلناها_عليك
[4] أبشر_بعزًك
[4] أبشر_بعزّك
[2] خطوات_بسيطة_تقربنا_منك
[2] بنك_الجزيرة
[1] بنك_الجزيرة_يوزع_فلوس
[1] aljazeera

Top Hashtags in Tweet in G4:
[147] الجزيرة

Top Hashtags in Tweet in G6:
[23] مساء_الخيرᅠ
[2] الكويت
[2] الجزيرة
[1] عدسات_عربية

Top Hashtags in Tweet in G8:
[7] شروره
[1] انت_حلو_لما
[1] الجزيرة

Top Hashtags in Tweet in G9:
[56] الجزيرة
[18] إدلب
[10] الإمارات
[10] سقطرى
[8] بيروت
[8] العراق
[2] اتفاقية_الرياض
[1] إيران
[1] باغرام
[1] لشرعية

Top Hashtags in Tweet in G10:
[67] النصر
[2] الاهلي
[2] التعاون

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4524] الجزيرة
[2402] في
[1770] من
[934] على
[881] العربية
[815] #الدورى_بتاعنا_يااهلى
[630] الدوري
[600] و
[510] الله
[509] عن

Top Words in Tweet in G1:
[359] الجزيرة
[222] في
[154] من
[100] على
[84] و
[79] العربية
[67] بالرياض
[59] شراء
[53] حي
[49] عن

Top Words in Tweet in G2:
[927] الجزيرة
[814] #الدورى_بتاعنا_يااهلى
[572] الدوري
[442] الدورى
[425] في
[385] كده
[351] فى
[315] ف
[274] الله
[197] يا

Top Words in Tweet in G3:
[243] الجزيرة
[219] بنك
[169] iiaz_kh
[161] bankaljazira
[136] من
[106] و
[104] عليكم
[103] ولا
[102] حوالات
[101] حساباتنا

Top Words in Tweet in G4:
[171] قناة
[158] على
[149] s_alfahad84
[149] من
[148] قطط
[148] لا
[148] إلا
[148] والله
[147] كمية
[147] الشتم

Top Words in Tweet in G5:
[186] مؤسسة
[186] ارتك
[186] الجزيرة
[186] للمقاولات
[186] تنسيق
[186] وصيانة
[186] حدائق
[186] طبيعي
[186] وصناعي
[186] ومظلات

Top Words in Tweet in G6:
[151] الجزيرة
[128] في
[109] و
[107] من
[104] لن
[104] ينسى
[104] احد
[104] هذا
[104] التاريخ
[104] عام

Top Words in Tweet in G7:
[191] قال
[147] إنه
[126] عن
[126] جبران
[126] باسيل
[126] شرير
[126] وخطير
[126] وأن
[126] اللبنانيين
[126] مساكين

Top Words in Tweet in G8:
[235] من
[128] الجزيرة
[127] في
[116] وصلت
[116] النقطه
[116] الحدوديه
[116] بين
[116] اليمن
[116] وعمان
[116] هالني

Top Words in Tweet in G9:
[73] الجزيرة
[73] عاجل
[67] على
[56] في
[56] مراسل
[56] #الجزيرة
[51] ajabreaking
[43] من
[28] عن
[19] قتلى

Top Words in Tweet in G10:
[115] إلى
[113] الجزيرة
[96] العربية
[85] تاليسكا
[77] من
[70] البرازيلي
[70] عبر
[70] spor
[67] #النصر
[66] ajelnfc

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[837] الجزيرة,العربية
[659] في,الجزيرة
[430] الجزيرة,#الدورى_بتاعنا_يااهلى
[425] الدوري,في
[277] فى,الجزيرة
[274] شبه,الجزيرة
[257] الدورى,فى
[255] ف,الجزيرة
[249] بنك,الجزيرة
[248] قناة,الجزيرة

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[72] الجزيرة,العربية
[32] في,الجزيرة
[30] بالرياض,شراء
[29] شبه,الجزيرة
[29] دينا,نقل
[29] نقل,عفش
[28] شراء,اثاث
[28] اثاث,مستعمل
[27] مستعمل,بالرياض
[27] شراء,مكيفات

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[429] الجزيرة,#الدورى_بتاعنا_يااهلى
[403] في,الجزيرة
[390] الدوري,في
[254] فى,الجزيرة
[248] الدورى,فى
[243] ف,الجزيرة
[168] شاء,الله
[166] يا,زمالك
[140] كده,كده
[122] كده,يا

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[209] بنك,الجزيرة
[108] الجزيرة,bankaljazira
[101] من,حساباتنا
[100] يا,بنك
[98] bankaljazira,فيه
[98] فيه,حوالات
[98] حوالات,جالسة
[98] جالسة,تنسحب
[98] تنسحب,من
[98] حساباتنا,البنكية

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[147] كمية,الشتم
[147] الشتم,التي
[147] التي,وجهت
[147] وجهت,لي
[147] لي,أمس
[147] أمس,واليوم
[147] واليوم,من
[147] من,قطط
[147] قطط,قناة
[147] قناة,#الجزيرة

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[186] مؤسسة,ارتك
[186] ارتك,الجزيرة
[186] الجزيرة,للمقاولات
[186] للمقاولات,تنسيق
[186] تنسيق,وصيانة
[186] وصيانة,حدائق
[186] حدائق,طبيعي
[186] طبيعي,وصناعي
[186] وصناعي,ومظلات
[186] ومظلات,وشلالات

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[104] لن,ينسى
[104] ينسى,احد
[104] احد,هذا
[104] هذا,التاريخ
[104] التاريخ,في
[104] في,عام
[104] عام,٢٠١١
[104] ٢٠١١,ودخول
[104] ودخول,قوات
[104] قوات,درع

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[126] قال,عن
[126] عن,جبران
[126] جبران,باسيل
[126] باسيل,إنه
[126] إنه,شرير
[126] شرير,وخطير
[126] وخطير,وأن
[126] وأن,اللبنانيين
[126] اللبنانيين,مساكين
[126] مساكين,بوجوده

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[116] وصلت,النقطه
[116] النقطه,الحدوديه
[116] الحدوديه,بين
[116] بين,اليمن
[116] اليمن,وعمان
[116] وعمان,هالني
[116] هالني,منظر
[116] منظر,المروج
[116] المروج,وبكرية
[116] وبكرية,المكان

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[56] مراسل,#الجزيرة
[55] عاجل,مراسل
[46] ajabreaking,عاجل
[19] #الجزيرة,قتلى
[19] قتلى,بينهم
[19] بينهم,عائلة
[19] عائلة,كاملة
[19] الجزيرة,عاجل
[18] كاملة,جراء
[18] جراء,قصف

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[96] الجزيرة,العربية
[70] البرازيلي,تاليسكا
[70] تاليسكا,عبر
[70] عبر,spor
[66] ajelnfc,البرازيلي
[63] العربية,من
[62] ذهب,إلى
[62] إلى,الجزيرة
[53] spor,عندما
[53] عندما,ذهبت

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@bankaljazira
@ajarabic
@kasimf
@ghadaoueiss
@ajmubasher
@eparenalive
@horror666net
@fmjroh
@jamalrayyan
@sfouk_al_shikh

Top Replied-To in G1:
@horror666net

Top Replied-To in G2:
@nsor_talta74
@nsyrrbsek6s2ezb
@mohamed35601057
@abdom9306
@mard94410932
@diengaliou8
@swisii
@alahlytv
@safawetoo
@miidoo272018

Top Replied-To in G3:
@bankaljazira
@hailer42050241
@sama_gov
@samacares
@maheraotaibi
@ggggg64819368
@jojo121434
@ry12376
@badr_ba9
@200mutasem

Top Replied-To in G4:
@s_alfahad84
@khafaya_alroooh
@najdialsubaie_1

Top Replied-To in G6:
@abdullah102017
@malhachimi
@arrynoftheeyrie

Top Replied-To in G7:
@mak38368593
@rababbintghazi
@rashadtellawi
@roulaelkhatib
@jyaacoub1
@salamsaloom1
@sheenyusef
@najifydd
@joumanahaidar
@fadi38858233

Top Replied-To in G9:
@dahirow10
@ajabreaking
@3__nora__8
@aamermon1
@ebrar_cimen
@aymanazzamaja
@zeko67
@mhmdalmnthry251
@saed_abdeen
@gsqm49t0yjva09q

Top Replied-To in G10:
@saudiskysport

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@1myeskd1qbvnmnz
@iiaz_kh
@s_alfahad84
@bankaljazira
@saeedalsuhaimi
@al_insistenc
@ahmad9ail1907
@0khalodi0
@moatasemagha
@amalhassanali74

Top Mentioned in G1:
@goomrm
@ataeoi991
@akatamim
@im5t9r
@zrhbxnozhq4pmkh
@karemelashry11
@qahtanii16
@ayedh_rs
@asmazahawi

Top Mentioned in G2:
@ahmad9ail1907
@moatasemagha
@amalhassanali74
@n2333v2uckdizi1
@mohamedibrahrm9
@walaa749
@nsor_talta74
@dodamoh67027670
@aamermaklad
@mohamed35601057

Top Mentioned in G3:
@iiaz_kh
@bankaljazira
@sama_gov
@fairmontmakkah
@thesaudi_post
@naemalshehri
@aljahbaly
@samialjasim1
@sabbbank
@sambabank

Top Mentioned in G4:
@s_alfahad84
@830jn169o75md1q
@alarabiya
@ali99223830
@mohand_26iq
@khafaya_alroooh

Top Mentioned in G5:
@1myeskd1qbvnmnz

Top Mentioned in G6:
@al_insistenc
@abdullah102017
@awter9
@said_algeria1
@milanoooooo
@drsalsadoun
@saad7998alaklbi
@6e2kw9ienjibymv
@malhachimi
@barqnewskw

Top Mentioned in G7:
@sophiekn1
@mak38368593
@majidshingali
@lebanesehawkk
@najdadel
@joumanahaidar
@hasrkhaled
@mahmoud91064940
@smakki11
@drobeidat

Top Mentioned in G8:
@saeedalsuhaimi
@haak3200
@hohzzzz_
@s_alfahad84
@1myeskd1qbvnmnz

Top Mentioned in G9:
@ajabreaking
@salah_bediwy
@ebrar_cimen
@aljazeeradoc
@ha5153422
@omarelshazly92
@dahirow10
@ajanet_ar
@innamer
@almoftimaha

Top Mentioned in G10:
@ajelnfc
@saudiskysport
@abdullaabdulrah
@goalsa
@shgran1091
@ycn1_

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kwty2021
@3_i_n
@rose810524851
@alrajhibankcare
@v_i_w1
@farsf54
@dardoooor
@mohammed1367__
@abdalmaged
@ssm1106

Top Tweeters in G1:
@kwty2021
@eremnews
@amalnadhreen
@naaeffa
@alrakoba1
@sahafatak
@iazv7
@uae_network
@bomesheal
@habibalshamari

Top Tweeters in G2:
@amrnabil55
@asdasdnaser2000
@alahlytv
@aboabda1
@zscofficial
@alkhder_mohamed
@aamer78668044
@mostafatiger6
@g_nsor5
@n2333v2uckdizi1

Top Tweeters in G3:
@ms68m_40
@fatimaalduaij
@mohamed36192319
@plhli
@yus144_
@omazooz01
@hsln5361
@d7oooom82
@samaah_as
@abdulwahed37368

Top Tweeters in G4:
@buallaya
@hemed444
@alhowaimel1
@gqsvcc01crnbxve
@alarabiya
@salem1959haza3
@hu214_md
@1131adel
@salaf__rt
@rshash90

Top Tweeters in G5:
@bahro73
@wf2016wf
@al3ml_
@sh3hiati
@spoke_en
@alaa2019a
@ttjjtts
@information_55
@g7812q
@batot_19

Top Tweeters in G6:
@barqnewskw
@khzozo1111
@zamogah
@abdullah_juh7
@abun3waf100
@l7kkfhvjsum6fbx
@othman00017
@alsum1400
@sam12317
@alomrani455

Top Tweeters in G7:
@normatoufik2288
@eljeke5
@buffy_dede
@tony_ramye
@rashadtellawi
@zoe69344342
@funnystop
@fadi38858233
@najifydd
@zonlycharlie

Top Tweeters in G8:
@m13noor3
@youssefalsdoon
@abuahmad77799
@abu_feras332
@aboabdullah2121
@zz_2044
@saleh9570
@kh_eisa
@xzmanxz_a
@himohimo23

Top Tweeters in G9:
@doaaiyi
@riyadhalrifai
@geologyteacher
@sisankhamon
@alanzisaudi
@na131_mo
@ajabreaking
@proxy_qtr
@unb1unb
@moha__barakat

Top Tweeters in G10:
@dardoooor
@sloom_basahi
@m85896
@1133fahad7773f
@almmtaz111
@moh24abd
@sallh25
@alsasa11
@kaleed_4664
@sahab20016