الجزيرة, Twitter, 9/12/2021 4:32:19 PM, 261809


FAQ | Problem?

الجزيرة_2021-09-12_00-55-21.xlsx
الجزيرة_2021-09-12_00-55-21.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
September 12, 2021
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3tBYQ0U
@saudiproject
@mamaaalsher
@imj101
@mansour_y
@maalsher
@mbs_sad
@4f9dxd5m9rsfoq8
@ajarabic
@ajabreaking
@rakooon4

Top hashtags:
#الجزيرة
#الهلال
#هيئة_التراث
#قطر
#قناه_الجزيره
#عبدالله_الشريف
#السعودية
#طالبان
#أفغانستان

Description:
Description
The graph represents a network of 5,705 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 12 September 2021 at 08:02 UTC.

The requested start date was Sunday, 12 September 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-day, 13-hour, 12-minute period from Thursday, 02 September 2021 at 10:42 UTC to Saturday, 11 September 2021 at 23:54 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5705
Unique Edges : 2760
Edges With Duplicates : 6762
Total Edges : 9522
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2900
MentionsInRetweet : 3024
Replies to : 1302
Tweet : 1246
Mentions : 1050
Self-Loops : 1307
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00769230769230769
Reciprocated Edge Ratio : 0.0152671755725191
Connected Components : 1330
Single-Vertex Connected Components : 507
Maximum Vertices in a Connected Component : 1496
Maximum Edges in a Connected Component : 2962
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 17
Average Geodesic Distance : 6.291419
Graph Density : 0.000148949089957015
Modularity : 0.539965
NodeXL Version : 1.0.1.446
Data Import : The graph represents a network of 5,705 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 12 September 2021 at 08:02 UTC.

The requested start date was Sunday, 12 September 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-day, 13-hour, 12-minute period from Thursday, 02 September 2021 at 10:42 UTC to Saturday, 11 September 2021 at 23:54 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[140] https://www.youtube.com/watch?v=tOGA4C-ZaLE&feature=youtu.be

[5] https://mobile.twitter.com/Bani_Omaia1/status/1436417559696482310
[4] https://th3eye.net/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA/
[4] http://www.24kooora.com/2021/09/11-09-2021_47.html
[4] https://www.fekrasport.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5/
[4] https://najrannow.com
[3] https://suna-news.net/read?id=721785
[3] http://www.al-jazirah.com/2019/20190413/cm19.htm
[3] https://www.cckwt.cc/?p=20725
[3] https://today.al-jazirah.com.sa/flip/flipxml/?xml_date=20210903&xml_date=20210903

Top URLs in Tweet in G1:
[138] https://www.youtube.com/watch?v=tOGA4C-ZaLE&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1436582826955231237
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433330197332377604
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434984088830500865
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433390861509959680
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433740604295557154
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436284640898207789
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433833938888314885

Top URLs in Tweet in G2:
[4] http://www.24kooora.com/2021/09/11-09-2021_47.html
[2] https://arabic.cnn.com/travel/article/2021/09/02/archaeological-evidence-early-human-migrations-saudi
[2] https://www.youtube.com/watch?v=40-2hHaKpzI&feature=youtu.be

[2] https://www.khalijisports.com/2021/09/11/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/
[2] https://www.fekrasport.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5/
[2] https://alewaanewspaper.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433382601029476360
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433379934786007041
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433387686958616578
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433387851903873029

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436826937763188736
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433538755844091912
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433538934177505284
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433539181767188481
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433541085075230726
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433545395729207296
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433546898879700993
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433868510577532956
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433874607895982083
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433907208522289153

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433736975287267351
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433742113737519108
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433741784165896193
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433738269708201993
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433765135118655494
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433738026723782686
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433738604157808643
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433785588390502401
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433775254824968193
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433745732465483779

Top URLs in Tweet in G5:
[5] https://mobile.twitter.com/Bani_Omaia1/status/1436417559696482310
[2] https://www.aljazeera.net/blogs/2017/7/3/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436834439825219584
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433361559166668805
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433708846413860864
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433791894002323473
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436615503087161350
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436600403592843264
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436609533086949378
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436683445351194624

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436268433050583042
[1] https://twitter.com/i/web/status/1220709205977575425
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436266844579581959
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433985139973951490
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433986772451659776
[1] https://twitter.com/i/web/status/1428340396812292100
[1] https://twitter.com/i/web/status/1430932711255027714
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433816166062084096
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433566947879239700
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433845480610537491

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436769085610762240
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433349836456267778
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433896403030487041
[1] https://twitter.com/i/web/status/1084462005916962817
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433786934753742868
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433640617251332102

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436786939001196545
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433449636916645889
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433526815151124485
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433534901672833032
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433515664338264069
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436716183957524487
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433571560737189889
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433572066213695493
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433576308643176466
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434084125888155649

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1436682514681184260
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433092609556242439
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434028758839840769
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433513558395039750

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433466112923013125
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433820243437232128
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433929611029659648
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433724550794129438
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433416727119990790
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433413847646449664

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1570] twitter.com
[150] youtube.com
[14] ashabakah.com
[11] al-jazirah.com
[10] aljazeera.net
[4] th3eye.net
[4] blogspot.com
[4] 24kooora.com
[4] fekrasport.com
[4] najrannow.com

Top Domains in Tweet in G1:
[138] youtube.com
[7] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[366] twitter.com
[14] ashabakah.com
[4] al-jazirah.com
[4] youtube.com
[4] aljazeera.net
[4] 24kooora.com
[3] blogspot.com
[3] wordpress.com
[2] aldananews.com
[2] mediacenteraa.com

Top Domains in Tweet in G3:
[164] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[19] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[75] twitter.com
[4] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G6:
[80] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[30] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[4] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[6] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[341] الجزيرة
[214] الهلال
[205] هيئة_التراث
[165] قطر
[139] قناه_الجزيره
[138] عبدالله_الشريف
[129] السعودية
[102] طالبان
[90] أفغانستان
[34] عاجلTop Hashtags in Tweet in G1:
[138] قناه_الجزيره
[138] قطر
[137] عبدالله_الشريف

Top Hashtags in Tweet in G2:
[33] الجزيرة
[24] السعودية
[17] مقالات
[11] الهلال
[7] قطر
[3] الإطفاء
[3] خفر_السواحل
[3] ليبانون_ديبايت
[3] العراق
[3] محمد_ابن_الذيب

Top Hashtags in Tweet in G3:
[71] أفغانستان
[71] الجزيرة
[71] طالبان

Top Hashtags in Tweet in G4:
[184] الهلال
[2] النصر

Top Hashtags in Tweet in G5:
[99] الجزيرة
[21] طالبان
[19] قندهار
[5] العربية
[4] دمشق
[4] أفغانستان
[3] ليبيا
[3] هيلاري
[3] الدوحة
[3] الكويت

Top Hashtags in Tweet in G6:
[5] محمد_ابن_الذيب
[3] الجزيرة
[3] قطر
[2] الأردن
[2] هنا_المملكة
[2] عنزة
[1] ال_مره
[1] هزاع_بن_علي_المري
[1] إسرائيل

Top Hashtags in Tweet in G7:
[79] هيئة_التراث
[79] السعودية
[5] الهلال
[2] الجزيرة
[2] سعود_القحطاني

Top Hashtags in Tweet in G8:
[30] عاجل
[28] بانشير
[10] الجزيرة
[9] أنقذوا_الأسيرات
[9] أنهار_الديك
[8] أفغانستان
[7] جريدة_الراية
[6] أعلام_الجزيرة
[4] دولة_قطر
[4] العربية

Top Hashtags in Tweet in G9:
[76] هيئة_التراث
[1] السعودية

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4633] الجزيرة
[2814] في
[2242] من
[1343] العربية
[881] على
[742] ا
[632] عن
[560] شمال
[509] آسيا
[507] و

Top Words in Tweet in G1:
[872] الجزيرة
[479] ا
[351] في
[309] hassn1994
[308] العربية
[305] يميل
[305] علماء
[305] الأنثروبولجي
[305] للقول
[305] بأن

Top Words in Tweet in G2:
[457] الجزيرة
[252] في
[202] من
[99] على
[99] العربية
[60] و
[55] عن
[54] بن
[46] قناة
[38] ما

Top Words in Tweet in G3:
[144] jamalrayyan
[131] لدينا
[124] مع
[100] من
[81] تشكيلة
[81] أطقم
[81] الاسنان
[81] بالذهب
[80] والاحجار
[80] الكريمة

Top Words in Tweet in G4:
[261] الجزيرة
[240] في
[191] بيريرا
[184] #الهلال
[184] جانغ
[175] فييتو
[161] أو
[154] دوري
[154] لوسيانو
[153] آسيا

Top Words in Tweet in G5:
[185] الجزيرة
[154] في
[130] من
[116] عاجل
[111] على
[101] مراسل
[99] #الجزيرة
[79] ajabreaking
[73] ajarabic
[57] الأسرى

Top Words in Tweet in G6:
[145] الجزيرة
[102] العربية
[89] من
[80] في
[32] قبائل
[26] على
[24] ksa2030_future
[22] ا
[21] السعودية
[20] يجهل

Top Words in Tweet in G7:
[172] في
[93] الجزيرة
[87] العربية
[86] اكتشاف
[85] إلى
[79] saudiproject
[79] #هيئة_التراث
[79] تعلن
[79] عن
[79] أطول

Top Words in Tweet in G8:
[149] الجزيرة
[72] ajmubasher
[68] من
[54] في
[54] الأفغاني
[53] أحمد
[53] زيدان
[53] الإعلامي
[53] بشبكة
[53] والمختص

Top Words in Tweet in G9:
[91] الجزيرة
[86] العربية
[80] sparegions
[77] اكتشاف
[77] من
[77] شمال
[76] #هيئة_التراث
[76] تعلن
[76] إلى
[75] دلائل

Top Words in Tweet in G10:
[94] الجزيرة
[90] متر
[71] في
[52] مع
[47] المطبخ
[46] adnan_mo7
[46] صورت
[46] هذا
[46] عجبتني
[46] الخزاين

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1214] الجزيرة,العربية
[410] شمال,الجزيرة
[330] قناة,الجزيرة
[308] وتحديد,ا
[305] يميل,علماء
[305] علماء,الأنثروبولجي
[305] الأنثروبولجي,للقول
[305] للقول,بأن
[305] بأن,هناك
[305] هناك,هجرات

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[308] الجزيرة,العربية
[305] يميل,علماء
[305] علماء,الأنثروبولجي
[305] الأنثروبولجي,للقول
[305] للقول,بأن
[305] بأن,هناك
[305] هناك,هجرات
[305] هجرات,مبكرة
[305] مبكرة,قد
[305] قد,انتقلت

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[82] الجزيرة,العربية
[37] قناة,الجزيرة
[32] شبه,الجزيرة
[18] الجزيرة,الخضراء
[17] في,دوري
[17] #مقالات,الجزيرة
[16] من,الجزيرة
[16] الجزيرة,السعودية
[15] في,الجزيرة
[15] السعودية,2021

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[120] jamalrayyan,لدينا
[81] لدينا,تشكيلة
[81] تشكيلة,من
[81] من,أطقم
[81] أطقم,الاسنان
[81] الاسنان,بالذهب
[80] بالذهب,والاحجار
[80] والاحجار,الكريمة
[78] الكريمة,تعود
[76] تعود,للقرن

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[154] في,دوري
[153] لوسيانو,فييتو
[124] الجزيرة,قائمة
[122] فييتو,ماريغا
[122] ماريغا,أو
[120] أو,غوميز
[114] جانغ,هيون
[113] هيون,سو
[111] دوري,أبطال
[111] أبطال,آسيا

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[92] عاجل,مراسل
[85] مراسل,#الجزيرة
[67] ajabreaking,عاجل
[46] قناة,الجزيرة
[26] مطار,كابل
[25] الجزيرة,عاجل
[24] ترى,عارفين
[24] عارفين,من
[24] من,تواصل
[24] تواصل,مع

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[94] الجزيرة,العربية
[22] في,الجزيرة
[18] قبائل,الجزيرة
[11] شبه,الجزيرة
[11] من,الجزيرة
[10] العربية,بل
[9] من,أعد
[9] الخريطة,يجهل
[9] يجهل,قبائل
[9] بل,حتى

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[87] الجزيرة,العربية
[80] في,الجزيرة
[79] #هيئة_التراث,تعلن
[79] تعلن,عن
[79] عن,اكتشاف
[79] اكتشاف,أطول
[79] أطول,سجل
[79] سجل,حضاري
[79] حضاري,للوجود
[79] للوجود,البشري

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[53] أحمد,زيدان
[53] زيدان,الإعلامي
[53] الإعلامي,بشبكة
[53] بشبكة,الجزيرة
[53] الجزيرة,والمختص
[53] والمختص,بالشأن
[53] بالشأن,الأفغاني
[47] ajmubasher,أحمد
[28] الأفغاني,تعليقا
[28] تعليقا,على

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[86] الجزيرة,العربية
[76] #هيئة_التراث,تعلن
[76] شمال,الجزيرة
[75] تعلن,اكتشاف
[75] اكتشاف,دلائل
[75] دلائل,لهجرات
[75] لهجرات,بشرية
[75] بشرية,مبكرة
[75] مبكرة,من
[75] من,قارة

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[46] صورت,هذا
[46] هذا,المطبخ
[46] المطبخ,عجبتني
[46] عجبتني,الخزاين
[46] الخزاين,العلوية
[46] العلوية,الى
[46] الى,السقف
[46] السقف,اللون
[46] اللون,الاسود
[46] الاسود,مع

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajarabic
@ksa2030_future
@ajabreaking
@kasimf
@omnya_a12
@bndrex2
@sharokin33
@yukszf4otcetio6
@ajmubasher
@sparegions

Top Replied-To in G1:
@hassn1994

Top Replied-To in G2:

Top Replied-To in G3:
@drassagheer
@abdulkhaleq_uae
@gwadym
@jamalrayyan
@amhfarraj
@bassamhawk
@afghanaffairs7
@assadalshareey3
@gaber003181
@abo1fares

Top Replied-To in G4:
@football_l5
@1smi_
@alduhaymi
@alhilal_q877
@hanegeem
@eazmuhamad70
@eng_mohya
@ryam_almuderris
@a1zla
@youj1011

Top Replied-To in G5:
@ajarabic
@ajabreaking
@alhadath
@alarabiya
@mbs_sad
@roohullahumar1
@ahmad12345139
@edycohen
@alloliberte
@moosadz

Top Replied-To in G6:
@ksa2030_future
@kasimf
@mansour_y
@q_almajd1
@mbinaltheeb
@saadon_alkuwari
@zs2o1o
@76_ajt
@althanisuhaim
@zs2oo3

Top Replied-To in G7:
@m_rt65
@ibr_rahem
@llll754306632
@muawiya_nation

Top Replied-To in G8:
@ajarabic
@ajmubasher
@rawaak
@ahmadmuaffaq
@abn_tashfen
@notbeing2
@loveliberty_2
@fn5zbdjmabb3oht

Top Replied-To in G9:
@sparegions
@eyaaaad

Top Replied-To in G10:
@jadees_najd
@ati_mod_1983
@syrian_1000
@adnan_mo7

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@hassn1994
@1myeskd1qbvnmnz
@bader_sale77
@motawea74
@jamalrayyan
@football_l5
@saudiproject
@sparegions
@ajabreaking
@ajmubasher

Top Mentioned in G1:
@hassn1994
@1myeskd1qbvnmnz
@bader_sale77
@motawea74

Top Mentioned in G2:
@mosho_nz
@elqsource
@lavndrilou
@abdmsn_alsabhan
@abghanih
@podcast24tv
@n_nkwt
@php3l3yi9n3fhqg
@bn6laaa3
@ss515_ss

Top Mentioned in G3:
@jamalrayyan
@kamado_111
@mohamedbinzayed
@drassagheer
@alraisisaeed
@fahd_alshelaimi
@alkawari4unesco
@hamadjjalthani
@mbs_sad
@arab__b

Top Mentioned in G4:
@football_l5
@1smi_
@modarajalhilal
@alhilal_q877
@alduhaymi
@xp10px
@almodrj_alazraq
@bsl_09
@fahmimabrook
@raqalm

Top Mentioned in G5:
@ajabreaking
@ajarabic
@mbs_sad
@ajmurgent
@ha5153422
@jnaa_kamun
@ajanet_ar
@ahmad12345139
@ama4425
@docshayji

Top Mentioned in G6:
@mansour_y
@mbinaltheeb
@ksa2030_future
@shaheensulaiti
@edycohen
@saadon_alkuwari
@2011hekma
@ali_alrashed55
@n0n_iii
@jassasmuter

Top Mentioned in G7:
@saudiproject
@smmarabic
@mnbr_alzaeim
@monther72
@tajalshammari
@xv1zc
@souls000
@mosaaletwany
@malek_887
@mbs_sad

Top Mentioned in G8:
@ajmubasher
@alraya_n
@rawaak
@m86950933
@loveliberty_2
@fn5zbdjmabb3oht
@abdr7mn_k
@ajmhashtag
@gamalashery21
@abn_tashfen

Top Mentioned in G9:
@sparegions
@ksa24
@ayman6654
@eyaaaad
@saudiproject

Top Mentioned in G10:
@adnan_mo7
@arabia4ever
@hssss777
@maha_alsenan
@kato18881
@ksa2030_future

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kwty2021
@elbaladofficial
@abn_khzeim
@mr_khial
@mohammed1367__
@lebanondebate
@masrawy
@ssm1106
@rtarabic
@ad009945

Top Tweeters in G1:
@bahro73
@fag__er
@eumania1
@al3ml_
@sh3hiati
@giid4455
@weka9000
@bhu7788
@nieels2
@tofeyy99

Top Tweeters in G2:
@kwty2021
@lebanondebate
@bmw3333333
@alsharq_portal
@vetogate
@alraimediagroup
@alkhaleejonline
@alwatan_live
@zicutake
@ksanews

Top Tweeters in G3:
@elbaladofficial
@guardian
@rassdnewsn
@saeedz666
@alsada747
@faha45
@gwadym
@m_alraeesi_ae
@70sul
@inshortage

Top Tweeters in G4:
@ad009945
@mo7mmed84
@shadx110
@12kiy39
@sasasaad14
@muhammadaalhel1
@alsobhif
@vipds353
@aeeee511
@_ail_20

Top Tweeters in G5:
@2_aw9
@alarab_qatar
@doaaiyi
@ashami033
@jstaestt
@alarabiya
@hanaansyrya
@ahmad12345139
@alhadath
@ajarabic

Top Tweeters in G6:
@mansour_y
@saagr2000
@imj101
@iomarkousa
@nawaf39965848
@althanisuhaim
@amzkh1
@trtarabi
@k_b_th
@badrsfouk

Top Tweeters in G7:
@almalkym939
@fuhedelumrun1
@abdullah_juh7
@ii_xuz
@abdullahmmugrin
@alnasirmohammed
@drmerajmirza
@khaled055455
@12mohammed13
@sosoamodihotmai

Top Tweeters in G8:
@alraya_n
@nadiasindi
@elbasiony_osama
@the_ghost_3
@idrissizaki
@maryem_ahmad
@ajmubasher
@qtr9992
@khm_1177
@drjamalalzanki

Top Tweeters in G9:
@themo8
@a7bk1351
@ksa24
@sssss1397
@88nass
@abdullah_otib2
@nofeyo
@cvgf5566
@noufalharbi_203
@osh789

Top Tweeters in G10:
@saud7445
@arkadco
@bllbibrhpvn6tml
@12349haifa
@yata_63
@jeddah19777
@ooosooo_22
@ffssyy2019
@majedabdullah22
@love_saudi_4evr