الجزيرة, Twitter, 4/3/2022 8:17:26 AM, 274183


FAQ | Problem?

الجزيرة_2022-04-03_00-55-21.xlsx
الجزيرة_2022-04-03_00-55-21.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
April 03, 2022
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/36UxwnL
@alk3aam
@ralshallal
@ajarabic
@ksavip5657
@columbuos
@gonewiththewin7
@benguennak
@mhamedoubrahim
@amm135790
@soso75780361

Top hashtags:
#الجزيرة
#ليبانون_ديبايت
#حائل
#الجبلين
#سلطان_الشبرمي
#السيسي_بيسلم_مصر
#عاجل

Description:
Description
The graph represents a network of 5,552 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 03 April 2022 at 08:01 UTC.

The requested start date was Sunday, 03 April 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 14-hour, 21-minute period from Tuesday, 29 March 2022 at 01:57 UTC to Wednesday, 30 March 2022 at 16:19 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5552
Unique Edges : 2460
Edges With Duplicates : 6749
Total Edges : 9209
Number of Edge Types : 5
Replies to : 1115
Tweet : 1159
Retweet : 3027
MentionsInRetweet : 3225
Mentions : 683
Self-Loops : 1220
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00571670548380267
Reciprocated Edge Ratio : 0.0113684210526316
Connected Components : 1180
Single-Vertex Connected Components : 480
Maximum Vertices in a Connected Component : 1630
Maximum Edges in a Connected Component : 3380
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 21
Average Geodesic Distance : 5.759666
Graph Density : 0.000154124941529864
Modularity : 0.539751
NodeXL Version : 1.0.1.449
Data Import : The graph represents a network of 5,552 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 03 April 2022 at 08:01 UTC.

The requested start date was Sunday, 03 April 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 14-hour, 21-minute period from Tuesday, 29 March 2022 at 01:57 UTC to Wednesday, 30 March 2022 at 16:19 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[58] https://www.al-jazirah.com/2022/20220330/sp11.htm
[5] https://www.al-jazirahonline.com/2022/03/28/193353/
[3] https://adnlng.info/news/191590/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=yp-0YgdnThE&feature=youtu.be

[3] https://www.aljazeera.net/sport/football/2022/2/8/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%ac%d8%a8%d9%84-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9
[3] https://1-m6426.azureedge.net/news/politics/2022/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A?sf162782980=1
[3] https://m.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php%3Fstory_fbid%3D353456596788900%26id%3D101397938661435%26m_entstream_source%3Dtimeline&refsrc=deprecated&_rdr
[2] https://twitter.com/cyberkovceo/status/798067267535851520
[2] https://www.al-jazirahonline.com/2022/03/30/193568/
[2] https://drive.google.com/file/d/18CQPVLjCT42jqpUREtqrR7A55tlC1qJ1/view?usp=drivesdk

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1487056170200223748

Top URLs in Tweet in G2:
[2] https://www.youtube.com/watch?v=o41ij6j3DUs&feature=youtu.be

[2] https://harj-sa.com/139810
[2] https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#55349
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508624847231979530
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508625344886194182
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508626088347508741
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508627287209611265
[1] https://twitter.com/i/web/status/1340372055112507393
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508633737952731137
[1] https://www.almasryalyoum.com/news/details/2560715

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508816800087216131
[1] https://twitter.com/i/web/status/1504971514239668227
[1] https://twitter.com/i/web/status/1507714554582777864
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433086375260262404
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508435026479923208
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508565895085543424
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508814165686767626
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508971551961534472
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509149542305914884
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509180602255294465

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508818487547990018
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508650753723969539
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508431351372042252
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508910668912771072
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508874296751497225
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508872847577464839
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508873649301991426

Top URLs in Tweet in G5:
[3] https://www.aljazeera.net/sport/football/2022/2/8/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%ac%d8%a8%d9%84-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9
[3] https://1-m6426.azureedge.net/news/politics/2022/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A?sf162782980=1
[2] https://www.aljazeera.net/news/2022/3/25/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508923225039847432
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508523884190044160
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508594794330615808
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508531140898037762
[1] https://twitter.com/i/web/status/1506065623226462209
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508874130304557059
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401247276929011723

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509177897399066632
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509168597448413192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509103850829004800
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509167697220845575
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509163943054483464
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508777236756848647
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509126576004288520
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508693608488218648
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509122296329482252
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509070199936499718

Top URLs in Tweet in G7:
[3] https://www.al-jazirah.com/2022/20220330/sp11.htm
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508603461629325312
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508866546663411727

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508789464092577806
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509098494623113218
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508714821088428034
[1] https://twitter.com/i/web/status/1346398636863848450
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509132453792862211
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508850174965264384
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508833945831587841
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508856944483786755
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508889628690071570
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508891074282070020

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509142444394401797
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508854762413989899

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509171657457516551
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508955810558365701
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508924521675378703
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509113107297312769
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509068697146736643
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508539627715579907

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1312] twitter.com
[61] al-jazirah.com
[21] youtube.com
[11] al-jazirahonline.com
[9] aljazeera.net
[7] vdlnews.com
[5] google.com
[4] arjwanaljazeera.com
[4] facebook.com
[4] freearabicmusic.online

Top Domains in Tweet in G1:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[360] twitter.com
[10] youtube.com
[7] vdlnews.com
[4] arjwanaljazeera.com
[3] aljazeera.net
[3] com.kw
[3] blogspot.com
[3] ch23.com
[2] sudafax.com
[2] harj-sa.com

Top Domains in Tweet in G3:
[37] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[7] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[64] twitter.com
[6] aljazeera.net
[3] azureedge.net
[1] youtube.com

Top Domains in Tweet in G6:
[70] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[3] al-jazirah.com
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[18] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[6] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[311] الجزيرة
[83] ليبانون_ديبايت
[58] حائل
[58] الجبلين
[58] سلطان_الشبرمي
[46] السيسي_بيسلم_مصر
[42] عاجل
[34] امتي_نقول_ثوره
[34] السيسى
[33] الحشد_الشعبيTop Hashtags in Tweet in G2:
[30] الجزيرة
[4] اليمن
[4] توصيات_مجانية
[4] للسوق_السعودي
[4] توصيات
[4] ربح
[4] أوكرانيا
[4] macario21
[3] الاسهم_السعودية
[3] سيرا

Top Hashtags in Tweet in G3:
[4] الجزيرة
[3] عنزة
[1] طهران

Top Hashtags in Tweet in G5:
[142] الجزيرة
[10] الأخبار
[9] تل_أبيب
[6] كييف
[4] بهاء_الدين_إبراهيم
[4] هشام_عبدالعزيز
[4] أوكرانيا
[4] عاجل
[4] القاهرة
[3] الحرب_الروسية_الأوكرانية

Top Hashtags in Tweet in G6:
[2] الجزيرة
[1] الجزيرة_العربية
[1] حرباء_الجزيرة

Top Hashtags in Tweet in G7:
[3] حائل
[3] الجبلين
[3] سلطان_الشبرمي

Top Hashtags in Tweet in G8:
[19] حصري
[19] الكاميرون
[19] قطر2022
[19] الجزائر
[7] الجزيرة
[2] الرياض
[2] طريق_الكابرانات_كحلة

Top Hashtags in Tweet in G9:
[15] شاهد
[15] مكشات
[15] السعودية
[15] الربيع

Top Hashtags in Tweet in G10:
[38] السيسي_بيسلم_مصر
[34] امتي_نقول_ثوره
[34] السيسى
[2] بي_ان_سبورت
[2] صلاح
[2] منتخب_مصر

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4610] الجزيرة
[2388] في
[2115] من
[1208] عن
[960] العربية
[838] بن
[775] طريق
[751] نخبة
[748] اعضاء
[745] بحضور

Top Words in Tweet in G1:
[734] مزاد
[734] اعضاء
[734] الجزيرة
[734] الزراعي
[734] والصناعي
[734] لتصفية
[734] المزارع
[734] والمصانع
[734] بحضور
[734] نخبة

Top Words in Tweet in G2:
[424] الجزيرة
[294] في
[201] من
[101] على
[88] و
[87] العربية
[62] عن
[47] ما
[40] شبه
[38] مع

Top Words in Tweet in G3:
[399] الجزيرة
[335] alk3aam
[335] في
[262] كان
[255] العربية
[199] من
[181] ا
[160] فكرة
[155] والحروب
[119] حياة

Top Words in Tweet in G4:
[547] بن
[547] حمد
[320] الجزيرة
[276] قطر
[275] لا
[274] جاسم
[274] وقناة
[273] الأمير
[273] تميم
[273] والشيخ

Top Words in Tweet in G5:
[242] في
[181] ajarabic
[149] الجزيرة
[142] #الجزيرة
[117] عاجل
[98] مراسل
[94] على
[80] من
[73] بني
[71] براك

Top Words in Tweet in G6:
[78] columbuos
[77] الجزيرة
[49] من
[39] في
[29] العربية
[25] العرب
[20] اليمن
[19] أن
[18] ان
[13] على

Top Words in Tweet in G7:
[113] الجزيرة
[93] بالتعاون
[93] مع
[93] لجنة
[93] التنمية
[93] الأهلية
[93] بحي
[93] يسرني
[93] تقديم
[93] مساحتي

Top Words in Tweet in G8:
[194] بن
[103] الجزيرة
[71] علي
[61] في
[50] السيدة
[41] السم
[41] العسل
[37] أو
[37] بنت
[36] راشد

Top Words in Tweet in G9:
[73] الجزيرة
[65] في
[65] العربية
[64] bea3alwrwd
[64] أجمل
[64] فيديو
[64] وثق
[64] حياة
[64] البدو
[64] قديما

Top Words in Tweet in G10:
[78] الجزيرة
[69] يا
[45] ميكروفون
[38] #السيسي_بيسلم_مصر
[34] ترى
[34] راح
[34] فين
[34] سموح
[34] #امتي_نقول_ثوره
[34] #السيسى

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[812] الجزيرة,العربية
[772] عن,طريق
[744] نخبة,من
[742] مزاد,اعضاء
[742] اعضاء,الجزيرة
[742] الجزيرة,الزراعي
[742] الزراعي,والصناعي
[742] والصناعي,لتصفية
[742] لتصفية,المزارع
[742] المزارع,والمصانع

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[734] مزاد,اعضاء
[734] اعضاء,الجزيرة
[734] الجزيرة,الزراعي
[734] الزراعي,والصناعي
[734] والصناعي,لتصفية
[734] لتصفية,المزارع
[734] المزارع,والمصانع
[734] والمصانع,بحضور
[734] بحضور,نخبة
[734] نخبة,من

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[74] الجزيرة,العربية
[39] شبه,الجزيرة
[26] قناة,الجزيرة
[22] في,الجزيرة
[20] في,شبه
[20] الجزيرة,عن
[14] في,احد
[12] احد,يقابل
[12] انا,اجنبي
[12] اجنبي,اسمر

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[176] الجزيرة,العربية
[115] عرب,الجزيرة
[100] الدينصورات,رواد
[100] رواد,الإنبطاح
[100] الإنبطاح,الأوائل
[100] الأوائل,كان
[100] كان,هناك
[100] هناك,جيل
[100] جيل,منهزم
[100] منهزم,ثقافيا

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[274] حمد,بن
[274] بن,جاسم
[274] وقناة,الجزيرة
[273] الأمير,تميم
[273] تميم,بن
[273] بن,حمد
[273] حمد,والشيخ
[273] والشيخ,حمد
[273] جاسم,وحكومة
[273] وحكومة,قطر

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[97] عاجل,مراسل
[97] مراسل,#الجزيرة
[71] بني,براك
[66] براك,شرق
[61] في,مدينة
[60] على,الأقل
[60] الأقل,في
[57] #الجزيرة,إصابة
[57] إصابة,إسرائيليين
[57] إسرائيليين,على

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[21] الجزيرة,العربية
[9] شبه,الجزيرة
[9] من,الجزيرة
[7] علموا,شبه
[7] الجزيرة,تلم
[7] تلم,كلابها
[7] bofahad_qatar,columbuos
[7] اصل,العرب
[7] العرب,من
[5] قناة,الجزيرة

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[93] بالتعاون,مع
[93] مع,لجنة
[93] لجنة,التنمية
[93] التنمية,الأهلية
[93] الأهلية,بحي
[93] بحي,الجزيرة
[93] الجزيرة,يسرني
[93] يسرني,تقديم
[93] تقديم,مساحتي
[93] مساحتي,الـ

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[69] علي,بن
[41] السم,في
[41] في,العسل
[36] بن,راشد
[35] العسل,السيدة
[35] السيدة,الحر
[35] الحر,ة
[35] ة,أو
[35] أو,عائشة
[35] عائشة,بنت

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[65] الجزيرة,العربية
[64] أجمل,فيديو
[64] فيديو,وثق
[64] وثق,حياة
[64] حياة,البدو
[64] البدو,قديما
[64] قديما,في
[64] في,شبه
[64] شبه,الجزيرة
[48] bea3alwrwd,أجمل

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[45] ميكروفون,الجزيرة
[34] يا,ترى
[34] ترى,ميكروفون
[34] الجزيرة,راح
[34] راح,فين
[34] فين,يا
[34] يا,سموح
[34] سموح,#امتي_نقول_ثوره
[34] #امتي_نقول_ثوره,#السيسى
[34] #السيسى,#السيسي_بيسلم_مصر

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajarabic
@columbuos
@elbaladofficial
@amansouraja
@meirmasri
@afghan_37
@ajmubasher
@ghadaoueiss
@aljazeeradoc
@saudinews50

Top Replied-To in G3:
@ur_is9
@haho_1
@alk3aam
@d404i
@wmubaireek
@ksa2030_future
@zdd_1
@shouqmbs
@alnazeeh07
@nagazine88

Top Replied-To in G4:
@us_world1
@eeeeeeee123001
@aalmarri_2020
@m_strik_force
@tpz4we2ed7sbxul
@s_alhinai

Top Replied-To in G5:
@ajarabic
@meirmasri
@afghan_37
@ajmubasher
@ajabreaking
@bilal_d75
@m7mad_m777
@joanjoan1st
@u3j2avgn0ucy9zb
@mohamme26435570

Top Replied-To in G6:
@columbuos
@benguennak
@hmdan88264383
@bofahad_qatar
@rakkoors
@al_zubaide_dna
@w_afi07
@haafe1988
@sadeem_aleanzi
@kumail07779588

Top Replied-To in G7:
@tanmiyahjazeera

Top Replied-To in G8:
@aljazeeradoc
@bntalmghrb1
@nassar_ms_osama
@nmalainin
@al_zahraoui
@nawafmisferil
@royalistemaroc1
@asharifelidrisi
@simo__ben

Top Replied-To in G9:
@bea3alwrwd

Top Replied-To in G10:
@gamalsultan1
@3m4710

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@ksavip5657
@alk3aam
@ralshallal
@ajarabic
@askraboaseem1
@tanmiyahjazeera
@bea3alwrwd
@mohammed_quhim
@soltanaltmimi
@columbuos

Top Mentioned in G1:
@ksavip5657

Top Mentioned in G2:
@historyno1
@bin_modher
@researchersg
@alsniad
@rm7ksa
@crlkqjbyqrrblr7
@moo_tsh2
@msaidelgamal
@faysal3749

Top Mentioned in G3:
@alk3aam
@iaf305i
@sufiansamarrai
@ibharbi
@hii2w
@mrghlanya
@ksa2030_future
@xxanoa
@ala119m
@ur_is9

Top Mentioned in G4:
@ralshallal
@eeeeeeee123001
@alk3aam
@turkeyaffairs
@j9npjlvxxgoold4
@aalmarri_2020
@l7kkfhvjsum6fbx
@damoa_alsamt
@us_world1

Top Mentioned in G5:
@ajarabic
@ajabreaking
@ajmubasher
@meirmasri
@afghan_37
@alhajri_b33
@alk3aam
@mashwar2
@shator25
@dr_alsubaie

Top Mentioned in G6:
@columbuos
@fatahal_e_m81
@bofahad_qatar
@alk3aam
@abuther_basim
@ksaom2021
@najd20301
@m24364664
@u3mw6hyrvuk6soi
@benguennak

Top Mentioned in G7:
@askraboaseem1
@tanmiyahjazeera
@salehbalzahrani
@ksavip5657
@soltanaltmimi

Top Mentioned in G8:
@simo__ben
@nmalainin
@bntalmghrb1
@aljazeeradoc
@asharifelidrisi
@iky__lylia
@geosteinmetz
@josh_karamazov
@lalla_hajar9__4
@henry_do

Top Mentioned in G9:
@bea3alwrwd
@mekshatworld
@dk_6m
@ralshallal

Top Mentioned in G10:
@a_samir_1
@hossamfair
@3m4710
@khaled_eg_ar
@batota83
@syralqsb

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@elbaladofficial
@abn_khzeim
@1yl
@shorouk_news
@almasryalyoum
@ssm1106
@7ragksa
@lebanondebate
@arabi21news
@omazozfahad1

Top Tweeters in G1:
@om__x
@tala2000002
@kgka_
@rsssaae
@2030ryum3
@al_snafe31
@asss__aa
@sanad_1100
@hanno0s1
@5551roz

Top Tweeters in G2:
@almasryalyoum
@7ragksa
@addiyarnews
@haraj_store
@ch23news
@rm7ksa
@adenalghad
@77reemalharthi
@sawtkellebnen
@alrakoba1

Top Tweeters in G3:
@khzozo1111
@fuhedelumrun1
@m13noor3
@mohammadbogami
@abdullah_juh7
@s_tw_s
@mansouralrooqi
@smq2030
@alkyf_
@slah9695

Top Tweeters in G4:
@vip_u_
@damoa_alsamt
@haroonbarshid
@safety_aba
@saud7445
@maiahmed223320
@khaledkaabi01
@abdullaslamry32
@l7kkfhvjsum6fbx
@tewajer

Top Tweeters in G5:
@zeinobia
@mmg0707
@gonewiththewin7
@jstaestt
@geologyteacher
@ajarabic
@ajmubasher
@2010assad
@benimzeina
@nesmatjeddah

Top Tweeters in G6:
@amm135790
@s_hm2030
@wdm122
@saad_aldalam
@dgoldtech
@s88da_
@hanadi_mbs
@houyemme
@alaabamshmos
@w_afi07

Top Tweeters in G7:
@zo1218583562
@haya_m2012
@mnal1q1q
@lioo_221
@msu5vaaqlagda9d
@hdi5711
@9rw9rttaf2jbanp
@18ie_
@basadd90
@wa_alshamri1

Top Tweeters in G8:
@almmtaz111
@elbasiony_osama
@shamssoalassil3
@theatlassianem
@w77vv
@3641mossa
@simo__ben
@benyounesbeyadh
@sabil3abirat
@salahalhasni

Top Tweeters in G9:
@ssm1106
@omazozfahad1
@mo7ilnayf
@almohannd511
@aljawhrah
@nsar37
@tofyalgamde
@deefallahb
@yousef_gasoumi
@aaqwa11

Top Tweeters in G10:
@hassan2o18
@mmheldefrawy
@senpadok_seco
@saidfik
@saif_elhaq
@ashrafsharaf20
@mohamd14824342
@gamalsultan1
@magdyshabaan99
@alimost92745543