العربية, Twitter, 4/10/2022 4:23:41 PM, 274628


FAQ | Problem?

العربية_2022-04-10_00-33-14.xlsx
العربية_2022-04-10_00-33-14.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
April 10, 2022
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3DYl1nf
@alarabiya
@abualfawarss123
@ajelnews24
@aabankhar
@tmwyl18
@mmg0707
@3__7_71
@br_7rr
@saudinews50
@abaqarabia

Top hashtags:
#العربية
#السعودية
#اعلان_هام
#مصر
#اطلب
#تمويل
#الرياض
#أوكرانيا
#الاتحاد_السعودي_للسهام

Description:
Description
The graph represents a network of 5,513 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 April 2022 at 07:47 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 April 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 6-hour, 18-minute period from Wednesday, 30 March 2022 at 10:00 UTC to Wednesday, 30 March 2022 at 16:19 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5513
Unique Edges : 2658
Edges With Duplicates : 6160
Total Edges : 8818
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2666
MentionsInRetweet : 2734
Replies to : 1229
Mentions : 550
Tweet : 1639
Self-Loops : 1693
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00584510472479299
Reciprocated Edge Ratio : 0.0116222760290557
Connected Components : 1650
Single-Vertex Connected Components : 738
Maximum Vertices in a Connected Component : 1468
Maximum Edges in a Connected Component : 3256
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 23
Average Geodesic Distance : 8.142766
Graph Density : 0.000135910449953758
Modularity : 0.529219
NodeXL Version : 1.0.1.449
Data Import : The graph represents a network of 5,513 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 April 2022 at 07:47 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 April 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 6-hour, 18-minute period from Wednesday, 30 March 2022 at 10:00 UTC to Wednesday, 30 March 2022 at 16:19 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[28] https://abaqarabia.net/
[14] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-
[7] https://www.sfd.gov.sa
[7] https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/03/30/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-
[7] http://alwajiha.org/?p=88450#.YkKXq3U-DGI.whatsapp
[5] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/30/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
[4] https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2022/03/30/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%AA-580-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
[4] https://www.alarabiya.net/sport/2022/03/30/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B2%D8%B2%D8%A9-
[4] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/03/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
[4] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtr9ezc61PUb3iQMlvnicIC3BIra2BZId


Top URLs in Tweet in G1:
[4] https://api.whatsapp.com/send/?phone=966596153986&text&app_absent=0
[2] https://www.saudijobstoday.net/tags/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
[2] https://eurasiaar.org/article/russian-economy-free-fall/?preview=true
[2] https://www.youtube.com/watch?v=sHbw_g0tAns&feature=youtu.be

[2] http://eliasbejjaninews.com/archives/107457/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-1376/
[2] https://gate.ahram.org.eg/News/3459730.aspx
[2] https://gate.ahram.org.eg/News/3459271.aspx
[2] https://gate.ahram.org.eg/News/3459378.aspx
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509108397278441473
[1] https://womanecho.com/eyeliner/c997929144

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509127903195377673
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509131137603493890
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509038338694856704
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508881623688912902
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508033397939134464
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509122431033786375
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509122380874096646

Top URLs in Tweet in G3:
[28] https://abaqarabia.net/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509203667261480966
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509128553773912073
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508497880985882628
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509101942412353536
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508166369870766094
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509129051067367424
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509146995918835712
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509201149345292292
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509200526998708226

Top URLs in Tweet in G5:
[11] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-
[7] https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/03/30/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-
[4] https://www.alarabiya.net/sport/2022/03/30/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B2%D8%B2%D8%A9-
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/30/%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
[3] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/30/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
[3] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/03/30/%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F
[2] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/03/30/%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7
[2] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/03/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509125844907798528
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508945915192745985

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508901116381220870
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508739250354851844
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508898695546343433
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509134396191911938
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509143330990473221
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509142707050057728
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509112870222671874
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509115172543242242

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509147931059933186

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509168856379576325
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508544859921354753
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508906163999592449
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508971367076610048
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509188626638417927
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508866578233757698
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508818728485539847
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509183599030980611
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509183098692452357
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509115441712701441

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509014546345869316
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508946145644527617
[1] https://twitter.com/i/web/status/1508943182473613321
[1] http://www.scouts.org.sa/ar/include/plugins/news/news.php?action=s&id=5418#.YkQs6-EG1kg.twitter
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509028027841273856
[1] http://www.scouts.org.sa/ar/include/plugins/news/news.php?action=s&id=5418#.YkQthz1Xost.twitter

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1509021569657491456

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1871] twitter.com
[70] alarabiya.net
[28] abaqarabia.net
[15] youtube.com
[10] udemy.com
[9] gov.sa
[7] alwajiha.org
[6] org.eg
[6] google.com
[5] whatsapp.com

Top Domains in Tweet in G1:
[597] twitter.com
[7] alarabiya.net
[6] org.eg
[5] whatsapp.com
[5] blogspot.com
[4] youtube.com
[4] vdlnews.com
[3] elakhbar-gate.com
[2] wam.ae
[2] saudijobstoday.net

Top Domains in Tweet in G2:
[7] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[248] twitter.com
[28] abaqarabia.net
[1] com.sa

Top Domains in Tweet in G5:
[41] twitter.com
[35] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G6:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[41] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[4] twitter.com
[2] org.sa

Top Domains in Tweet in G10:
[1] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[298] العربية
[221] السعودية
[183] اعلان_هام
[147] مصر
[141] اطلب
[141] تمويل
[43] الرياض
[40] أوكرانيا
[40] الاتحاد_السعودي_للسهام
[35] شخصيات_وطنيةTop Hashtags in Tweet in G1:
[23] السعودية
[22] جمعية_المنابر_القرآنية
[13] العربية
[8] شرطة_عمان_السلطانية
[8] مصر
[7] الإمارات
[6] المغرب
[6] تونس
[6] روسيا
[6] ليبانون_ديبايت

Top Hashtags in Tweet in G2:
[183] اعلان_هام
[49] مصر
[40] الاتحاد_السعودي_للسهام
[32] السعودية
[31] المملكة
[31] الشربيني
[31] الشربيني_لاونج
[3] العربية
[1] تشيرنيهيف
[1] روسيا

Top Hashtags in Tweet in G3:
[141] اطلب
[141] تمويل
[32] اثر_يبقى
[8] من
[3] تمهير
[3] وام
[3] فيديو_وام
[2] نايف_الحجرف
[2] عاجل
[2] عكاظ

Top Hashtags in Tweet in G5:
[188] العربية
[74] السعودية
[62] مصر
[28] الرياض
[24] أوكرانيا
[16] اليمن
[16] روسيا
[13] المغرب
[9] واشنطن
[9] بلينكن

Top Hashtags in Tweet in G6:
[2] الابتكار

Top Hashtags in Tweet in G7:
[4] العربية
[3] الرياض
[1] روسيا
[1] أوكرانيا

Top Hashtags in Tweet in G8:
[19] العربية
[8] رمضان
[8] أوكرانيا
[3] الشرق_الأوسط
[3] فلسطين
[2] غزة
[1] انقذوا_نورة_العثيمين

Top Hashtags in Tweet in G9:
[35] شخصيات_وطنية
[2] لتكن_خضراء

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4848] العربية
[2278] في
[1661] من
[1631] السعودية
[1405] المملكة
[799] على
[572] و
[393] اللغة
[390] الرياض
[380] كل

Top Words in Tweet in G1:
[645] العربية
[445] في
[257] من
[153] على
[116] السعودية
[108] المملكة
[100] و
[70] اللغة
[68] كل
[63] عن

Top Words in Tweet in G2:
[462] العربية
[283] السعودية
[275] المملكة
[230] من
[183] #اعلان_هام
[183] عاجل
[183] بسم
[183] لله
[183] الرحمن
[183] الرحيم

Top Words in Tweet in G3:
[353] العربية
[193] المملكة
[182] السعودية
[181] من
[144] خلال
[141] #اطلب
[141] ونفذ
[141] تمويلك
[141] نصف
[141] ساعه

Top Words in Tweet in G4:
[245] اخصائيه
[245] مساج
[245] سهرات
[245] ليليى
[245] الرياض
[245] جدة
[245] مكه
[245] تبوك
[245] خميس
[245] مشيط

Top Words in Tweet in G5:
[188] #العربية
[151] في
[149] alarabiya
[101] من
[78] العربية
[74] #السعودية
[66] دولار
[64] مليارات
[64] المصري
[63] المركزي

Top Words in Tweet in G6:
[143] العربية
[70] كل
[67] ساديو
[67] ماني
[67] نحن
[67] نعلم
[67] ان
[67] الجماهير
[67] ستقف
[67] الي

Top Words in Tweet in G7:
[89] في
[75] الرياض
[75] العربية
[61] الطريق
[61] إلى
[61] عاصمة
[61] المملكة
[61] السعودية
[61] بعد
[61] طوال

Top Words in Tweet in G8:
[80] العربية
[61] في
[50] اللهم
[36] والإسلامية
[27] مع
[26] رغم
[20] يارب
[20] كل
[19] #العربية
[19] والشعوب

Top Words in Tweet in G9:
[98] العربية
[96] رئيس
[84] في
[76] الكشافة
[72] السعودية
[62] أ
[62] د
[62] عبدالله
[62] الفهد
[62] نائب

Top Words in Tweet in G10:
[69] عمليات
[69] إحتيال
[69] في
[69] مطار
[69] الخرطوم
[69] لحاملي
[69] الزيارات
[69] المغادرين
[69] إلى
[69] المملكة

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1491] العربية,السعودية
[1363] المملكة,العربية
[348] الدول,العربية
[347] اللغة,العربية
[247] أنحاء,المملكة
[247] الرياض,جدة
[245] اخصائيه,مساج
[245] مساج,سهرات
[245] سهرات,ليليى
[245] ليليى,الرياض

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[96] المملكة,العربية
[90] العربية,السعودية
[58] اللغة,العربية
[40] الدول,العربية
[27] في,المملكة
[26] العربية,المتحدة
[24] العربية,في
[23] على,مدار
[22] الإمارات,العربية
[22] #جمعية_المنابر_القرآنية,تعلن

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[275] المملكة,العربية
[275] العربية,السعودية
[183] #اعلان_هام,عاجل
[183] عاجل,المملكة
[183] السعودية,بسم
[183] بسم,لله
[183] لله,الرحمن
[183] الرحمن,الرحيم
[183] الرحيم,نقدم
[183] نقدم,لكم

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[187] المملكة,العربية
[174] العربية,السعودية
[141] #اطلب,ونفذ
[141] ونفذ,تمويلك
[141] تمويلك,خلال
[141] خلال,نصف
[141] نصف,ساعه
[141] ساعه,من
[141] من,امكان
[141] امكان,الراجحي

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[245] اخصائيه,مساج
[245] مساج,سهرات
[245] سهرات,ليليى
[245] ليليى,الرياض
[245] الرياض,جدة
[245] جدة,مكه
[245] مكه,تبوك
[245] تبوك,خميس
[245] خميس,مشيط
[245] مشيط,ولجميع

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[64] مليارات,دولار
[63] المركزي,المصري
[57] #السعودية,تدعم
[57] تدعم,#مصر
[57] #مصر,بوديعة
[57] بوديعة,من
[57] من,مليارات
[57] دولار,في
[57] في,المركزي
[57] المصري,#العربية

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[67] ساديو,ماني
[67] نحن,نعلم
[67] نعلم,ان
[67] ان,كل
[67] كل,الجماهير
[67] الجماهير,العربية
[67] العربية,ستقف
[67] ستقف,الي
[67] الي,جانب
[67] جانب,مصر

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[61] في,الطريق
[61] الطريق,إلى
[61] إلى,الرياض
[61] الرياض,عاصمة
[61] عاصمة,المملكة
[61] المملكة,العربية
[61] العربية,السعودية
[61] السعودية,بعد
[61] بعد,طوال
[61] طوال,غياب

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[36] العربية,والإسلامية
[18] اللهم,احفظ
[18] احفظ,كل
[18] كل,بلادنا
[18] بلادنا,العربية
[18] والإسلامية,والشعوب
[18] والشعوب,العربية
[18] والإسلامية,يارب
[18] يارب,اللهم
[18] اللهم,احقن

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[70] الكشافة,العربية
[70] العربية,السعودية
[62] أ,د
[62] د,عبدالله
[62] عبدالله,الفهد
[62] الفهد,نائب
[62] نائب,رئيس
[62] رئيس,الكشافة
[35] #شخصيات_وطنية,سعادة
[35] سعادة,البروفيسور

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[69] عمليات,إحتيال
[69] إحتيال,في
[69] في,مطار
[69] مطار,الخرطوم
[69] الخرطوم,لحاملي
[69] لحاملي,الزيارات
[69] الزيارات,المغادرين
[69] المغادرين,إلى
[69] إلى,المملكة
[69] المملكة,العربية

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@saudinews50
@ibdaasa
@madinahdfl
@ewdifh
@news_ejazah
@hamed_alali
@ajelnews24
@yourjobs_ksa
@jobzatycom
@wdeftksa

Top Replied-To in G2:
@ahmedalshariiff

Top Replied-To in G3:
@saudinews50
@ewdifh
@ajelnews24
@yourjobs_ksa
@jobzatycom
@wdeftksa
@ask_madinah1
@hashksa
@aimodrj
@news_ejazah

Top Replied-To in G5:
@asdc1140
@mohdtaqi11
@alarabiya
@shehabagency
@turkeyaffairs
@radwankassem601

Top Replied-To in G6:
@amr21ds
@mo72mmed7
@myoscanx

Top Replied-To in G8:
@hamed_alali
@turkishalhoub
@eyupsagcan
@tamermisshal
@achrafhakimi
@fahadlghofaili
@jaberalharmi
@motawea74
@ahmed73329235
@myah7000

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@fdwyllmsaj
@3__7_71
@alarabiya
@ahmedalshariiff
@abualfawarss123
@alkhobaib
@ahmedbinfareed1
@oab_111
@fahadalhurifi
@br_7rr

Top Mentioned in G1:
@sayf200069
@historyno1
@phoeniciaelias
@x199_x
@norahbosaad
@catholiquelibre
@miqdad_ta_tamer
@m05321982m
@bereqdar
@jihen_nacer

Top Mentioned in G2:
@3__7_71
@ahmedalshariiff
@abualfawarss123
@saudiarcheryfed
@sherbini_lounge
@alarabiya

Top Mentioned in G3:
@saudinews50
@ajelnews24
@ksaembassytn
@mo7mmadali1
@wamnews
@high_voltage999
@k7aled_otb
@alhilal_fc
@abo_mogbell
@u3qhdl2rq3dgzlf

Top Mentioned in G4:
@fdwyllmsaj

Top Mentioned in G5:
@alarabiya
@mohdtaqi11
@amlkhalil11
@asharqbusiness
@arab2thai
@alarabiya_egy
@saudimona55
@measiryasiry
@al_jazirah
@ts_observer

Top Mentioned in G6:
@fahadalhurifi
@atallahfarhan
@saud264
@amr21ds
@abdualaziz_666
@ziadali44134375
@abdelra74450173
@mamdouhnasrallh
@ahmed_alhasel10

Top Mentioned in G7:
@ahmedbinfareed1
@ahmedalsaleh_sy
@alarabiya

Top Mentioned in G8:
@loveliberty_2
@lulwaalthani
@turkishalhoub
@fahadlghofaili
@b21r_
@achrafhakimi
@stimgin
@hamed_alali
@mophqatar
@nab162

Top Mentioned in G9:
@oab_111
@ahmed53583386
@scouts_org_sa
@saudigs

Top Mentioned in G10:
@alkhobaib

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@fegypt5050
@radar_assistant
@3_i_n
@alahram
@abn_khzeim
@shorouk_news
@7ragksa
@lebanondebate
@alahramgate
@aawsat_news

Top Tweeters in G1:
@radar_assistant
@alahram
@shorouk_news
@lebanondebate
@alahramgate
@alsharq_portal
@addiyarnews
@nnaleb
@alraya_n
@cannewskw

Top Tweeters in G2:
@mmg0707
@kisdfjhs
@dqs0wjxv8qssvg9
@s8_____8
@hosaam_er
@daimond19800
@1m_hatem
@alolaiwin
@fasel6767
@cieeas

Top Tweeters in G3:
@7ragksa
@aawsat_news
@okaz_online
@l4aj
@ask_alriyadh1
@aleqtisadiah
@o020o
@gonewiththewin7
@wamnews
@almnatiq

Top Tweeters in G4:
@niij88
@belkisgomez5
@ahmed95263306
@lycn123
@dehlsentik
@cooter1776
@novridito
@z8dreux0d3yjs7w
@tonyaxy9
@ajvidal0584

Top Tweeters in G5:
@mo7mmed84
@nadiaalhrbi_
@al_jazirah
@haroonbarshid
@yanasssa
@alsibyani1978
@alarabiya
@maaq2016maaq1
@ayeshalshlwi77
@shehabagency

Top Tweeters in G6:
@amr21ds
@msaad_msaad9972
@jmal17628513
@zadyalhosw
@tsdt444
@7kmngh
@ffssyy2019
@rayansolmi12
@2010abc2009
@jfehid

Top Tweeters in G7:
@mb_1781
@adancy9
@saqr___aljanub
@nofal201350
@ab0ody1992
@hh_3abdali
@maeen_greem
@shalal_gaman
@a_n_alawlaqi
@abombarkeak

Top Tweeters in G8:
@wa8faa
@saadaldosari21
@hamed_alali
@ijugyy4bfvdyc0u
@whitesugar7
@laylaadiga
@lulwaalthani
@abd1975rahman
@a5rklm
@jed0783

Top Tweeters in G9:
@haya_m2012
@yosef12191
@234562mmm
@bnt3s3
@huda112245
@5551roz
@mawdd3
@khalagi21
@salm966
@hemsa_20

Top Tweeters in G10:
@mohamed02566080
@woodyshrarh
@nada_alzain69
@tbzaa
@recoflyoung
@alkhobaib
@somasalah2010
@249falcon
@faresalwaleed
@mo7ammedbabikir