الجزيرة, Twitter, 4/24/2022 3:50:22 PM, 275448


FAQ | Problem?

الجزيرة_2022-04-24_00-45-41.xlsx
الجزيرة_2022-04-24_00-45-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
April 24, 2022
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3EGiApT
@aabdulsaeid
@a_foudah
@mohammadalsube3
@us_world1
@oualido
@wtmazyrt
@fawazf20f20
@ajarabic
@theafccl_ar
@ssc_sports

Top hashtags:
#الجزيرة
#الشباب
#الشباب_الجزيرة
#دوري_أبطال_آسيا
#دوري_ابطال_اسيا
#الليوث_في_آسيا
#الهلال

Description:
Description
The graph represents a network of 4,948 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 24 April 2022 at 07:50 UTC.

The requested start date was Sunday, 24 April 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 12-day, 0-hour, 57-minute period from Monday, 11 April 2022 at 23:04 UTC to Sunday, 24 April 2022 at 00:01 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 4948
Unique Edges : 2492
Edges With Duplicates : 7237
Total Edges : 9729
Number of Edge Types : 5
Replies to : 982
Mentions : 676
Retweet : 3203
MentionsInRetweet : 3639
Tweet : 1229
Self-Loops : 1273
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00523889354568315
Reciprocated Edge Ratio : 0.0104231811548885
Connected Components : 1095
Single-Vertex Connected Components : 449
Maximum Vertices in a Connected Component : 1784
Maximum Edges in a Connected Component : 5162
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 25
Average Geodesic Distance : 8.943356
Graph Density : 0.000195973846622215
Modularity : 0.510833
NodeXL Version : 1.0.1.449
Data Import : The graph represents a network of 4,948 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 24 April 2022 at 07:50 UTC.

The requested start date was Sunday, 24 April 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 12-day, 0-hour, 57-minute period from Monday, 11 April 2022 at 23:04 UTC to Sunday, 24 April 2022 at 00:01 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[50] https://www.al-jazirah.com/2022/20220422/cm4.htm
[7] https://www.alhadath.net/2022/04/12/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
[6] https://www.youtube.com/watch?v=Mj_PAaRYSRI

[4] https://www.youtube.com/watch?v=c0pIVkavPKU&feature=youtu.be

[4] https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2022/4/11/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
[4] https://sabq.org/sports/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
[3] https://www.syria.tv/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-60-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
[3] https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2022/4/23/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%87%d8%a9-%d9%85%d8%ae%d8%a8%d8%b1
[3] https://hawarnews.com/ar/haber/lmdh-12-ywm-ahaly-iqlym-aljzyrh-yatzmwn-alkhrwj-fy-mzahrat-mnddh-bkhyanh-pdk-h64398.html
[3] https://www.tickerchart.com/m/w/tickerchart-snbcapital

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://arriyadiyah.com/764835
[2] https://www.adwaalwatan.com/3498647/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517994518775144449
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513662870629793792
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513664198466842624
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513665246401110024
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513666241139027969
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513620002871648269
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513640014168657920
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513240818164903937

Top URLs in Tweet in G2:
[2] https://www.alarabiya.net/sport/saudi-sport/2022/04/12/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
[2] https://www.elmaestroo.com/?p=194769
[2] https://chouftv.ma/press/495587.html?feed_id=14588&_unique_id=6254d1a56d183
[2] https://harj-sa.com/145681
[2] https://www.youtube.com/watch?v=QUCeQt8zg5o&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1513654318632783872
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513655174404968448
[1] https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2022/4/10/الكاهن-المُسالم-والمُشرد-القاتل-أين
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513655930969276442
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513655950984499201

Top URLs in Tweet in G3:
[49] https://www.al-jazirah.com/2022/20220422/cm4.htm
[2] https://twitter.com/binsolaiman/status/1511874767556681729

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513655448607547403
[1] https://twitter.com/i/web/status/1518002812910817283
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513765759540998147
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517985858204446726
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513729893619703811
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513038077580783622
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513652382927884294

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517965083619516416
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517959254086459393
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517947025106653184
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517653271804096512
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517940867457290240
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517912080954929152
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517954783797301260
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517963985647194115
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517938883018776577
[1] https://twitter.com/i/web/status/1518005801914413060

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513226615702134789

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513484005148143617
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513806824109191168
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513521117939609602
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513730188131160065
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513721848571351041

Top URLs in Tweet in G8:
[4] https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2022/4/11/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
[2] https://alghad.tv/?p=1406578
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513814870826889217
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513814635841040387
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513812322703351811
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513787718572167171
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513774430454956034

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517873428161835011
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513479473722703874
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513602612284858368
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513705967120125952
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513721066488705025
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513728617485934592
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513736165437943809
[1] https://twitter.com/i/web/status/1518013006164242434
[1] https://twitter.com/i/web/status/1517650923253903361
[1] https://twitter.com/i/web/status/1518004048099786754

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513636039306649600
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513644879041208324
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513608861747490823
[1] https://twitter.com/i/web/status/1513487172338339848

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1256] twitter.com
[52] al-jazirah.com
[25] youtube.com
[11] aljazeera.net
[9] ashabakah.com
[7] alhadath.net
[5] vdlnews.com
[4] sabq.org
[4] alarabiya.net
[3] soudanialyoum.com

Top Domains in Tweet in G1:
[46] twitter.com
[2] arriyadiyah.com
[2] adwaalwatan.com
[1] alyaum.com

Top Domains in Tweet in G2:
[310] twitter.com
[9] ashabakah.com
[5] vdlnews.com
[3] aljazeera.net
[3] youtube.com
[3] soudanialyoum.com
[2] alarabiya.net
[2] elmaestroo.com
[2] chouftv.ma
[2] my-egy.xyz

Top Domains in Tweet in G3:
[49] al-jazirah.com
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[7] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[31] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[5] twitter.com
[4] aljazeera.net
[2] alghad.tv

Top Domains in Tweet in G9:
[39] twitter.com
[1] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G10:
[4] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[727] الجزيرة
[504] الشباب
[415] الشباب_الجزيرة
[272] دوري_أبطال_آسيا
[171] دوري_ابطال_اسيا
[132] الليوث_في_آسيا
[113] الهلال
[112] قنوات_ssc
[108] فلسطين
[107] النصرTop Hashtags in Tweet in G1:
[442] الشباب
[367] الشباب_الجزيرة
[239] دوري_أبطال_آسيا
[186] الجزيرة
[144] دوري_ابطال_اسيا
[124] الليوث_في_آسيا
[104] قنوات_ssc
[28] الشارقة
[27] السد
[27] الغرافة

Top Hashtags in Tweet in G2:
[38] الجزيرة
[11] الشباب
[10] مقالات
[10] السعودية
[9] 20_عامًا_من_المجد
[9] دوري_ابطال_اسيا
[8] دوري_أبطال_آسيا
[7] الرستاق
[7] العشر_الاواخر
[7] العيد_ثورة

Top Hashtags in Tweet in G4:
[24] روسيا
[24] أوكرانيا
[3] عــــــــــاجــل
[1] إيران

Top Hashtags in Tweet in G5:
[13] الجزيرة
[9] فلسطين
[4] قطر
[3] تلمسان
[1] الجزائر_اضحوكة_العالم
[1] الجزائر_حاشاكم
[1] الجزائر

Top Hashtags in Tweet in G6:
[99] الهلال
[99] النصر
[99] النصر_17_دوري
[13] صغير_الرياض

Top Hashtags in Tweet in G7:
[79] إيران
[1] الهند
[1] لبنان
[1] افغانستان
[1] روسيا
[1] أوكرانيا
[1] الهلال
[1] النصر
[1] النصر_17_دوري

Top Hashtags in Tweet in G8:
[118] الجزيرة
[52] لبنان
[45] ليبانون_ديبايت
[11] طرابلس
[1] القدس
[1] قناة_الغد

Top Hashtags in Tweet in G9:
[17] الجزيرة
[12] الأخبار
[5] أوكرانيا
[4] طهران
[2] قطر
[2] المسجد_الأقصى
[1] طرابلس
[1] روسيا
[1] خاركيف
[1] مصر

Top Hashtags in Tweet in G10:
[2] إيران
[2] دوري_أبطال_آسيا
[2] حائل
[2] سلطان_الشبرمي
[1] الشباب_الجزيرة
[1] قنوات_ssc
[1] الهلال
[1] النصر
[1] النصر_17_دوري

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4244] الجزيرة
[2093] في
[1601] من
[1371] على
[804] الشباب
[748] و
[727] #الجزيرة
[504] #الشباب
[495] قناة
[468] عن

Top Words in Tweet in G1:
[898] الجزيرة
[602] الشباب
[442] #الشباب
[367] #الشباب_الجزيرة
[362] الإماراتي
[346] المباراة
[319] من
[311] على
[305] في
[280] نهاية

Top Words in Tweet in G2:
[421] الجزيرة
[203] في
[150] من
[95] على
[71] و
[62] قناة
[62] عن
[42] شبه
[40] الشباب
[38] #الجزيرة

Top Words in Tweet in G3:
[183] الجزيرة
[134] بنك
[134] يحقق
[134] 29
[134] 80
[134] بارتفاع
[134] 11
[134] والفضل
[134] لله
[134] وحده

Top Words in Tweet in G4:
[286] على
[184] الجزيرة
[145] لا
[142] mohdalmulla67
[142] درع
[141] و
[141] الحمد
[141] لله
[140] اخشى
[140] الكويت

Top Words in Tweet in G5:
[149] الجزيرة
[81] و
[73] قناة
[59] في
[48] باريس
[43] حذفت
[41] على
[40] مسجد
[37] الى
[32] من

Top Words in Tweet in G6:
[112] الجزيرة
[112] الهلالية
[99] المصدر
[99] عبدالله
[99] بن
[99] مساعد
[99] وصحيفة
[99] #الهلال
[99] #النصر
[99] #النصر_17_دوري

Top Words in Tweet in G7:
[120] الجزيرة
[108] قناة
[80] aabdulsaeid
[80] المصدر
[79] بنك
[79] سلطنة
[79] ع
[79] مان
[79] يستقبل
[79] سبع

Top Words in Tweet in G8:
[188] في
[119] عاجل
[118] #الجزيرة
[101] مراسل
[99] ajabreaking
[85] الجزيرة
[82] عن
[58] بنعفول
[54] جنوبي
[52] #لبنان

Top Words in Tweet in G9:
[96] الجزيرة
[86] ajarabic
[47] في
[35] من
[30] و
[26] على
[20] قناة
[17] مع
[17] #الجزيرة
[15] إلى

Top Words in Tweet in G10:
[123] على
[111] الجزيرة
[80] فوز
[80] ٠
[80] ٣
[48] في
[44] الشباب
[40] الف
[40] مبروك
[40] لاندية

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[412] قناة,الجزيرة
[388] الجزيرة,الإماراتي
[380] الجزيرة,العربية
[332] الشباب,الجزيرة
[281] نهاية,المباراة
[256] كارلوس,جونيور
[248] على,الجزيرة
[216] بنك,الجزيرة
[206] المجموعة,الثانية
[203] شبه,الجزيرة

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[353] الجزيرة,الإماراتي
[271] نهاية,المباراة
[257] الشباب,الجزيرة
[243] كارلوس,جونيور
[193] المجموعة,الثانية
[184] تركي,العمار
[162] على,الجزيرة
[137] الثانية,من
[136] ممثل,الوطن
[136] الإماراتي,ضمن

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[48] قناة,الجزيرة
[41] شبه,الجزيرة
[33] الجزيرة,الكورية
[30] قبالة,شبه
[26] حاملة,طائرات
[25] qnews,قناة
[25] الجزيرة,telegram
[25] telegram,channel
[25] channel,عاجل
[21] الجزيرة,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[134] بنك,الجزيرة
[134] الجزيرة,يحقق
[134] يحقق,29
[134] 29,80
[134] 80,بارتفاع
[134] بارتفاع,11
[134] 11,والفضل
[134] والفضل,لله
[134] لله,وحده
[133] binsolaiman,بنك

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[142] درع,الجزيرة
[141] الحمد,لله
[140] mohdalmulla67,لا
[140] لا,اخشى
[140] اخشى,على
[140] على,الكويت
[140] الكويت,ليس
[140] ليس,بسبب
[140] بسبب,حرص
[140] حرص,المسؤولين

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[64] قناة,الجزيرة
[40] مسجد,باريس
[24] الجزيرة,القطرية
[23] حذفت,الجزيرة
[23] الجزيرة,منشورها
[22] oualido,حذفت
[20] عبد,الصمد
[20] حذفت,jazeera
[20] jazeera,channel
[20] channel,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[99] المصدر,عبدالله
[99] عبدالله,بن
[99] بن,مساعد
[99] مساعد,وصحيفة
[99] وصحيفة,الجزيرة
[99] الجزيرة,الهلالية
[99] الهلالية,#الهلال
[99] #الهلال,#النصر
[99] #النصر,#النصر_17_دوري
[98] hvrbx3kzq7etlef,المصدر

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[106] قناة,الجزيرة
[79] بنك,سلطنة
[79] سلطنة,ع
[79] ع,مان
[79] مان,يستقبل
[79] يستقبل,سبع
[79] سبع,مليارات
[79] مليارات,دولار
[79] دولار,لـ
[79] لـ,#إيران

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[101] عاجل,مراسل
[101] مراسل,#الجزيرة
[96] ajabreaking,عاجل
[52] جنوبي,#لبنان
[41] صيدا,جنوبي
[33] في,انفجار
[31] قضاء,صيدا
[29] الجزيرة,عن
[24] الجزيرة,نقلا
[24] نقلا,عن

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[19] قناة,الجزيرة
[14] ajarabic,الجزيرة
[12] الجزيرة,خاصها
[12] خاصها,تبد
[12] تبد,ل
[12] ل,شعارها
[12] شعارها,من
[12] من,الرأي
[12] الرأي,والرأي
[12] إلى,شاهد

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[80] ٠,٣
[41] على,الجزيرة
[40] الف,مبروك
[40] مبروك,لاندية
[40] لاندية,الوطن
[40] الوطن,فوز
[40] فوز,الهلال
[40] الهلال,على
[40] على,الريان
[40] الريان,القطري

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@oluo_co
@ajarabic
@rollinginitar
@bs880
@ynim6
@nacirabdessamad
@football_ll55
@aljazeeradoc
@sf__ry
@abu_khaled2021

Top Replied-To in G1:
@w_ali93
@bwd1095
@alshababsaudifc
@fodeni_algrni

Top Replied-To in G2:

Top Replied-To in G4:
@reem16766231
@mohdalmulla67
@rtarabic
@soliman91234
@aa_s_aa1

Top Replied-To in G5:
@nacirabdessamad
@oualido
@cestartichaut
@drrmounir
@bmayssae
@hawtasaro
@fayez_malk
@ithri_n_rif
@librerach
@abdoufb888

Top Replied-To in G7:
@s_alfahad84
@talghanim
@s_h_s_carrio19
@aabdulsaeid
@mouhamed_sawa

Top Replied-To in G8:
@abadyqa
@ajabreaking
@gadikt
@asjh87
@qa_tomnews

Top Replied-To in G9:
@ajarabic
@badro_ma
@simo__ben
@thaher_salem
@hanna_amjad
@mimi_khouryy
@zara_cherkaoui
@zahratbatoul___
@alidris96335021
@be_maghrebya

Top Replied-To in G10:
@hlaal56

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@alshababsaudifc
@mohdalmulla67
@binsolaiman
@saudiff
@almozaini_co
@theafccl_ar
@ssc_sports
@ajabreaking
@hvrbx3kzq7etlef
@sultan0018

Top Mentioned in G1:
@alshababsaudifc
@saudiff
@almozaini_co
@theafccl_ar
@ssc_sports
@sultan0018
@13carlosjr
@t_alammar10
@mtkgwel
@goalsa

Top Mentioned in G2:
@1398hail
@falcon_2021
@tolgish_12
@ezidijg
@sharjawycom
@daham363
@mrahmed979
@bader85225660

Top Mentioned in G3:
@binsolaiman
@hassn1994

Top Mentioned in G4:
@mohdalmulla67
@aa_s_aa1
@mrw_yby
@s_aaa770
@aabdulsaeid
@mamdouh2080
@memoud85

Top Mentioned in G5:
@asharifelidrisi
@oualido
@maure_ne
@nawafmisferil
@drrmounir
@magentsecret
@nacirabdessamad
@librerach
@westernsaharaq
@monavvcc

Top Mentioned in G6:
@hvrbx3kzq7etlef
@jdeed2002

Top Mentioned in G7:
@aabdulsaeid
@s_alfahad84
@mohdalmulla67
@sa_almjd
@mouhamed_sawa
@kmohamed5166
@reqn8h0wp8a1g6r
@aa_s_aa1
@hvrbx3kzq7etlef

Top Mentioned in G8:
@ajabreaking
@abadyqa
@lebanondebate
@alkawari4unesco
@ajarabic
@alghadtv
@aja_palestine
@malkhayareen5

Top Mentioned in G9:
@ajarabic
@simo__ben
@chaimaa_didi
@badro_ma
@mohdwaves
@maure_ne
@hassanalansari3
@ajabreaking
@hanaeester
@gadmalih

Top Mentioned in G10:
@a_foudah
@raig_mzagi
@hlaal56
@al_zaeem64
@tezar_ksa
@aabdulsaeid
@bariq_sudair
@theafccl_ar
@mohdalmulla67
@ssc_sports

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@alka441
@abn_khzeim
@aljawareh11
@mr_khial
@dardoooor
@ssm1106
@muhanaalsunaidy
@7ragksa
@lebanondebate
@rtarabic

Top Tweeters in G1:
@aljawareh11
@okonemariam
@abolotus1
@al_haim10
@saleh_alsubiae_
@alzaeeeeemkaser
@ariyadhiah
@hussain_shmrani
@kxlpmoblmkgoks1
@11_selee

Top Tweeters in G2:
@7ragksa
@aawsat_news
@lebanonfile
@addiyarnews
@haraj_store
@ch23news
@assabeeldotnet
@mudaqqeq
@al_jazirah
@sawtkellebnen

Top Tweeters in G3:
@t22_0p
@nssmk8
@jenan1_1
@3hamsalmasher
@ret220
@alwarda20018
@selgomfanalbum
@hhklar43k
@rwaae123
@omarzwa2011

Top Tweeters in G4:
@dardoooor
@rtarabic
@omazozfahad1
@za_xu
@abooo__duij
@s_tw_s
@aozyad
@abdullaslamry32
@mansouralrooqi
@rst_tanura

Top Tweeters in G5:
@unemarocaine
@shamssoalassil3
@gamalnassila
@sabil3abirat
@bob_boobs
@sama_lina
@thekingdomof212
@fousi_r
@mehdiwann
@lalla_hajar9__4

Top Tweeters in G6:
@sultanalbarki
@3aziz2011
@mashi_11
@k_2002_m75
@aamalfaris
@jdeed2002
@ahed6991
@salehvip1m
@vkprj
@jmal17628513

Top Tweeters in G7:
@buyazed288
@f3_f0
@alomrani455
@stq9902
@mrh1436
@ainawy9
@alnasser9879
@alnasirmohammed
@zaahra200
@obngyavhnihw2v9

Top Tweeters in G8:
@lebanondebate
@3arabawy
@hudaalmohannad2
@alghadtv
@koueled
@suham13
@belkasmimohamm2
@ajabreaking
@nassemary
@khalilr

Top Tweeters in G9:
@ajarabic
@alkaabiwa
@ibrahim_mohnadi
@elshetawi
@simo__ben
@101_orwell1984
@gtohaz308wda9my
@spidermohd
@hussein_alamlhi
@ozzy_citizen

Top Tweeters in G10:
@hilalioun
@sasasaad14
@sosoamodihotmai
@aliwolfx
@abozbn2018
@smuziny1
@waafaa_90
@hessa55665566
@kvg62
@saeedm00071


We use necessary cookies to make our site work. We’d like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements and to remember your settings. We also use cookies set by other sites to help deliver content from their services.