العربية, Twitter, 5/15/2022 9:47:09 PM, 276378


FAQ | Problem?

العربية_2022-05-15_00-22-51.xlsx
العربية_2022-05-15_00-22-51.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
May 15, 2022
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3MkfwTd
@arabian_iptv
@alarabiya
@khalled770
@aviationculture
@hhtt67522
@amkan46003656
@iizzx13
@saudinews50
@ali_alketbi8
@mitibghamdi

Top hashtags:
#العربية
#اطلب
#تمويل
#مؤتمر_مستقبل_الطيران
#إنفوجرافيك
#روسيا
#بوتين
#السعودية

Description:
Description
The graph represents a network of 5,458 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 15 May 2022 at 07:28 UTC.

The requested start date was Sunday, 15 May 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 8-hour, 32-minute period from Monday, 09 May 2022 at 06:11 UTC to Monday, 09 May 2022 at 14:44 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5458
Unique Edges : 2798
Edges With Duplicates : 6224
Total Edges : 9022
Number of Edge Types : 5
Tweet : 1558
Replies to : 1442
Mentions : 661
Retweet : 2549
MentionsInRetweet : 2812
Self-Loops : 1598
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.007631822386679
Reciprocated Edge Ratio : 0.0151480376405784
Connected Components : 1532
Single-Vertex Connected Components : 633
Maximum Vertices in a Connected Component : 1671
Maximum Edges in a Connected Component : 3594
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 19
Average Geodesic Distance : 6.422549
Graph Density : 0.000146285093901466
Modularity : 0.534785
NodeXL Version : 1.0.1.449
Data Import : The graph represents a network of 5,458 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 15 May 2022 at 07:28 UTC.

The requested start date was Sunday, 15 May 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 8-hour, 32-minute period from Monday, 09 May 2022 at 06:11 UTC to Monday, 09 May 2022 at 14:44 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[69] https://api.whatsapp.com/send/?phone=971525523840&text&app_absent=0
[41] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/05/08/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
[31] https://www.upload-4ever.com/x34shwsw0zem
[11] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/05/09/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A
[6] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/05/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5
[6] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/05/08/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A
[5] https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2022/05/09/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-844-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
[5] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/05/09/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%A8%D8%B7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-10-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
[5] https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2022/05/09/-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
[4] https://anbaaonline.com/news/164185

Top URLs in Tweet in G1:
[3] https://ad.admitad.com/g/l7an68meb4e48f0b10df09a9f52240/?ulp=https://www.ounass.ae/women/sale
[2] https://drive.google.com/file/d/17KvwiQDhWG7u2DXzh3R4ZqWpepxrrYiL/view?usp=drive_open
[2] https://anbaaonline.com/news/164185
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523546438822555653
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523547218644725760
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523547254535368704
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523549742159908864
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523549801618751488
[1] https://www.job-ar.com/2022/05/Call-center-manager-job.html
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523550160516956161

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523506852457242624
[1] https://twitter.com/i/web/status/1522019408486576130
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523608201111171072
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523603440777457664
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523607983606755331

Top URLs in Tweet in G3:
[4] https://www.alarabiya.net
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523675086011912192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523635250219610112
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523635443413135365
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523635575483379712
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523642572782325760
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523648028476731399
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523647501647028226
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523650439484702725
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523643356487634944

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523467626856390658
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523674516169592832
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523621990229106688
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523537891095609347
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523566342426984449
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523650449194500096
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523091476963545088
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523591092931018752
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523594560659615744
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523619909996990465

Top URLs in Tweet in G5:
[39] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/05/08/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
[4] https://www.alarabiya.net/social-media/2022/05/09/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%83%D9%85-
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/05/09/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/05/09/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A9
[3] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/05/09/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%A8%D8%B7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-10-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
[3] https://www.youtube.com/watch?v=NTSx9yJdOCI&feature=youtu.be

[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/05/09/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%86%D8%A7
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/05/08/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/05/09/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AA%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
[2] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/05/09/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7

Top URLs in Tweet in G6:
[69] https://api.whatsapp.com/send/?phone=971525523840&text&app_absent=0
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523409579362504704
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523658375833128962
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523631457507315713
[1] https://twitter.com/i/web/status/1379477021252796417
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523608099403481088
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523603106159730688
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523599089421942785
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523601026669895682
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523599635360600065

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523674278683889664
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523560440915103744
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523422215680651264
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523454509741056001
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523357679414280192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523477320534675456
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523498515871186945
[1] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/05/09/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
[1] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/05/09/%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523293734057746433

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523613977418207232
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523402443899297793
[1] https://twitter.com/i/web/status/1522980214703329289

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523668754420232192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523561377297625088
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523643969221316609
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523643814975442944
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523643049720819713
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523403734654455808
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523605359315030016
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523630677757153281
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523621738822520832
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523615456698855424

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523674607659544579
[1] https://twitter.com/i/web/status/1502255321586229251
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523593581105414148
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523348245182763008
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523590927553638400
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523573818916327424
[1] https://twitter.com/i/web/status/1523582088288608256

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[2020] twitter.com
[183] alarabiya.net
[71] whatsapp.com
[31] upload-4ever.com
[18] youtube.com
[10] google.com
[7] t.me
[5] matdawarsh.com
[4] anbaaonline.com
[4] arabicpost.net

Top Domains in Tweet in G1:
[508] twitter.com
[21] alarabiya.net
[4] t.me
[3] youtube.com
[3] admitad.com
[3] instagram.com
[3] q8hashtagat.com
[3] mubasheer.com
[3] gov.jo
[3] fprstej.com

Top Domains in Tweet in G2:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[418] twitter.com
[4] alarabiya.net
[2] sau4i.com
[1] jordanword.com

Top Domains in Tweet in G4:
[14] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[69] alarabiya.net
[33] twitter.com
[3] youtube.com

Top Domains in Tweet in G6:
[84] twitter.com
[69] whatsapp.com

Top Domains in Tweet in G7:
[9] twitter.com
[2] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G8:
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[21] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[7] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[475] العربية
[407] اطلب
[407] تمويل
[334] مؤتمر_مستقبل_الطيران
[332] إنفوجرافيك
[76] روسيا
[63] بوتين
[62] السعودية
[56] بناء_البقيع_مطلبنا
[56] أوكرانياTop Hashtags in Tweet in G1:
[44] العربية
[16] روسيا
[15] السعودية
[11] اعانه_البحث_عن_عمل
[10] أوكرانيا
[8] بوتين
[8] الاردن
[6] مرزوق_الغانم
[5] jdm
[4] دونباس

Top Hashtags in Tweet in G2:
[330] إنفوجرافيك
[330] مؤتمر_مستقبل_الطيران
[5] العربية
[3] الطاقة
[3] النفط
[2] مستقبل_الطيران

Top Hashtags in Tweet in G3:
[407] اطلب
[407] تمويل
[24] من
[7] الإخبارية
[7] المؤتمر_والمعرض_الدولي_للتعليم
[4] العربية_عاجل
[3] مقاطعة
[2] العربية
[1] لبنان
[1] غرب_آسيا

Top Hashtags in Tweet in G4:
[2] فهد_بن_عبدالعزيز
[1] طبرستان
[1] ايران

Top Hashtags in Tweet in G5:
[227] العربية
[54] بوتين
[53] روسيا
[44] أوكرانيا
[19] إيران
[17] دونباس
[16] العراق
[16] كييف
[11] زيلينسكي
[9] الولايات_المتحدة

Top Hashtags in Tweet in G6:
[32] العربية
[5] مفلح_الاشجعي

Top Hashtags in Tweet in G7:
[16] العربية
[8] سيناء
[5] المرصد_اللغوي
[5] نحو
[2] صحيفة_العروبة_اليوم
[2] قناة_تحت_الشمس
[2] بلدية_القصب
[2] روسيا
[1] إملاء
[1] التعليم

Top Hashtags in Tweet in G8:
[20] الهاربه

Top Hashtags in Tweet in G9:
[13] العربية

Top Hashtags in Tweet in G10:
[5] أوباما
[2] ولي_العهد
[2] محمد_بن_سلمان
[1] إيران
[1] العربية

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4617] العربية
[2142] في
[1774] من
[1472] السعودية
[1352] المملكة
[756] على
[541] و
[475] #العربية
[470] خلال
[416] الراجحي

Top Words in Tweet in G1:
[596] العربية
[364] في
[236] من
[137] على
[89] السعودية
[80] و
[69] المملكة
[68] اللغة
[53] عن
[48] العربي

Top Words in Tweet in G2:
[333] المملكة
[333] العربية
[333] السعودية
[332] مؤتمر
[330] #إنفوجرافيك
[330] #مؤتمر_مستقبل_الطيران
[330] أول
[330] دولي
[330] تستضيفه
[330] لمناقشة

Top Words in Tweet in G3:
[465] العربية
[430] المملكة
[428] من
[408] خلال
[408] لجميع
[407] #اطلب
[407] ونفذ
[407] تمويلك
[407] نصف
[407] ساعه

Top Words in Tweet in G4:
[191] العربية
[179] من
[165] khalled770
[148] لقيت
[148] هالتصميم
[148] اللي
[148] مسويه
[148] واحد
[148] اوزبكي
[148] بالتيكتوك

Top Words in Tweet in G5:
[227] #العربية
[172] alarabiya
[106] في
[78] جونسون
[54] #بوتين
[53] #روسيا
[50] من
[49] بسبب
[46] على
[44] #أوكرانيا

Top Words in Tweet in G6:
[78] multi
[78] choice
[78] ثبت
[78] التطبيق
[78] واطلب
[78] كود
[78] التجربة
[78] المجاني
[78] عبر
[78] الواتساب

Top Words in Tweet in G7:
[115] العربية
[67] في
[57] ال
[53] بينما
[47] هذه
[46] ا
[45] دوم
[45] ما
[45] تصور
[45] الدارما

Top Words in Tweet in G8:
[205] العربية
[97] بالمملكة
[97] السعودية
[88] المؤتمر
[88] الدولي
[88] الرابع
[88] للجمعية
[88] لتربية
[88] النحل
[88] يعقد

Top Words in Tweet in G9:
[58] العربية
[45] kasimf
[24] من
[22] في
[17] على
[15] مع
[14] التركيز
[13] الشعوب
[13] الأنظمة
[13] الناشطون

Top Words in Tweet in G10:
[60] العربية
[59] الادوات
[31] الارهاب
[30] jassser15
[30] والابواق
[30] التي
[30] كانت
[30] تلمع
[30] اردوغان
[30] والاخوان

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1403] العربية,السعودية
[1315] المملكة,العربية
[407] #اطلب,ونفذ
[407] ونفذ,تمويلك
[407] تمويلك,خلال
[407] خلال,نصف
[407] نصف,ساعه
[407] ساعه,من
[407] من,امكان
[407] امكان,الراجحي

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[73] العربية,السعودية
[66] المملكة,العربية
[63] اللغة,العربية
[38] الدول,العربية
[25] باللغتين,العربية
[21] خادم,الحرمين
[20] العربية,في
[18] قناة,العربية
[17] في,المملكة
[17] الملك,سلمان

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[333] المملكة,العربية
[333] العربية,السعودية
[330] #إنفوجرافيك,#مؤتمر_مستقبل_الطيران
[330] #مؤتمر_مستقبل_الطيران,أول
[330] أول,مؤتمر
[330] مؤتمر,دولي
[330] دولي,تستضيفه
[330] تستضيفه,المملكة
[330] السعودية,لمناقشة
[330] لمناقشة,آفاق

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[420] المملكة,العربية
[407] #اطلب,ونفذ
[407] ونفذ,تمويلك
[407] تمويلك,خلال
[407] خلال,نصف
[407] نصف,ساعه
[407] ساعه,من
[407] من,امكان
[407] امكان,الراجحي
[407] الراجحي,#تمويل

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[148] لقيت,هالتصميم
[148] هالتصميم,اللي
[148] اللي,مسويه
[148] مسويه,واحد
[148] واحد,اوزبكي
[148] اوزبكي,بالتيكتوك
[148] بالتيكتوك,والله
[148] والله,ياعليه
[148] ياعليه,كمية
[148] كمية,صياح

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[39] تقييد,لقاح
[39] لقاح,جونسون
[39] جونسون,آند
[39] آند,جونسون
[39] جونسون,بسبب
[39] بسبب,تهديدات
[39] تهديدات,خطيرة
[39] خطيرة,للحياة
[39] للحياة,#العربية
[38] alarabiya,تقييد

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[78] multi,choice
[78] choice,ثبت
[78] ثبت,التطبيق
[78] التطبيق,واطلب
[78] واطلب,كود
[78] كود,التجربة
[78] التجربة,المجاني
[78] المجاني,عبر
[78] عبر,الواتساب
[53] الواتساب,أشترك

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[45] دوم,ا
[45] ا,ما
[45] ما,تصور
[45] تصور,الدارما
[45] الدارما,العربية
[45] العربية,هذه
[45] هذه,التناقضات
[45] التناقضات,الزوج
[45] الزوج,قاسي
[45] قاسي,وجاف

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[97] بالمملكة,العربية
[97] العربية,السعودية
[88] المؤتمر,الدولي
[88] الدولي,الرابع
[88] الرابع,للجمعية
[88] للجمعية,العربية
[88] العربية,لتربية
[88] لتربية,النحل
[88] النحل,يعقد
[88] يعقد,بمنطقة

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[14] التركيز,على
[13] الناشطون,السوريون
[13] السوريون,مدعون
[13] مدعون,لنشر
[13] لنشر,تغريداتهم
[13] تغريداتهم,بلغات
[13] بلغات,غير
[13] غير,#العربية
[13] #العربية,مع
[13] مع,التركيز

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[30] الادوات,والابواق
[30] والابواق,التي
[30] التي,كانت
[30] كانت,تلمع
[30] تلمع,اردوغان
[30] اردوغان,والاخوان
[30] والاخوان,قبل
[30] قبل,الثورات
[30] الثورات,العربية
[30] العربية,وتردد

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@saudinews50
@kasimf
@jobzatycom
@saudiatv
@hashksa
@a9k9l
@ask_alriyadh1
@ar8arcom
@alriyadh
@sabqorg

Top Replied-To in G3:
@saudinews50
@saudiatv
@hashksa
@ask_alriyadh1
@alriyadh
@sabqorg
@sau4icom
@saudiatv_news
@akhbaar24
@r1h1r

Top Replied-To in G4:
@osama91027497
@khalled770
@mohamed05937490
@fahddeepaji1
@edycohen
@f1_law
@adybaldb
@sdalmal15763651
@truth_exeplorer
@yemkn10

Top Replied-To in G5:
@alarabiya
@eidahme38755950
@mustafahosny
@almosahf
@azhkrii_
@indypersian
@guardian
@suwaidi_jamal

Top Replied-To in G6:
@wky_akyla
@1smi_
@saleh_alturigee
@99t
@turki_alharbi44
@aborayan1423
@faisalbinyazaid
@almriseul
@afaf_1_2
@xxmh66

Top Replied-To in G7:
@loveliberty_2
@bbalqasab
@abumuh10

Top Replied-To in G9:
@kasimf
@catherine_33
@emaad_samrraie
@rinaridwan4

Top Replied-To in G10:
@abdullah113438
@fayzalsy
@ibn_aljnob_a
@hwages1

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@aviationculture
@alarabiya
@khalled770
@buabdall2
@jassaskh2
@alamahco
@basilalsalem
@battalalgoos
@jassser15
@faisalbinyazaid

Top Mentioned in G1:
@almutafawiq7r
@pencil192
@konooz91
@alnahoarabi
@dhari81520398
@mduknh
@kaled_hrbe
@nasser_studio
@mr_khial

Top Mentioned in G2:
@aviationculture
@fahad_alahmdi88
@f_fahad_x
@alarab

Top Mentioned in G3:
@alekhbariyatv
@saudinews50
@okaz_online
@kingsalman
@hashksa
@souheilalfliti
@yosef_abdullah
@alarabiya_brk
@ask_riyadh1
@abod15002

Top Mentioned in G4:
@khalled770
@fahddeepaji1
@osama91027497
@truth_exeplorer
@mohamed05937490
@impxs
@sdalmal15763651
@jassser15
@afaaa02
@muhaan12

Top Mentioned in G5:
@alarabiya
@eyad1949
@eidahme38755950
@menshawy59
@khalled770
@hhshkmohd
@suwaidi_jamal
@hcdp_sa
@groupfazza
@hamdanmohammed

Top Mentioned in G6:
@battalalgoos
@faisalbinyazaid
@aborayan1423
@123q_a
@almrh_11
@taher_etti
@football_ll55
@_asd20
@d7oo_8
@1smi_

Top Mentioned in G7:
@jassaskh2
@ali_alketbi8
@rangerf15
@abdolalshamri19
@loveliberty_2
@almarsed729
@alhumaidealharb
@alarabiya
@yousef90ya
@asshm77

Top Mentioned in G8:
@buabdall2
@amalalshreef21
@shooroqal

Top Mentioned in G9:
@freesyriavoice
@kasimf
@drjohondahli
@f6rcldyqf8oenma
@emaad_samrraie
@yousufbinibrah1
@hamzama65854562

Top Mentioned in G10:
@jassser15
@abdullah113438
@mrghlanya
@p_a_800
@fahddeepaji1
@alarabiya
@khalid_bb52
@wjddd765
@rashad911alj
@kh379k

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@amazonhelp
@rashidaldosari
@mradgggggg
@3_i_n
@alfarsi2121
@rtwit_1
@alahram
@aljawazatksa
@jfsebastian146
@aljawareh11

Top Tweeters in G1:
@mr_khial
@hesham_m_2011
@lebanondebate
@arabi21news
@barqnewskw
@lebanonfile
@albayannews
@addiyarnews
@alraya_n
@alarab_qatar

Top Tweeters in G2:
@9rw9rttaf2jbanp
@alamal90505104
@asss__aa
@zaiiiy2
@saleh_bash_90
@amall_iu
@fatmh541
@ng11712
@ismail2146
@e11223344e

Top Tweeters in G3:
@mradgggggg
@alahram
@aljawazatksa
@aawsat_news
@okaz_online
@ask_alriyadh1
@alroeya
@aleqtisadiah
@al_jazirah
@alhadath

Top Tweeters in G4:
@okonemariam
@l4aj
@saagr2000
@salmanjeddah4
@saeedz666
@kh1l11
@mthalj
@zain_inter
@abdullatif_aziz
@fahddeepaji1

Top Tweeters in G5:
@rashidaldosari
@3_i_n
@guardian
@saif21saleh
@haya_m2012
@alarabiya
@bayiskendr
@mughirah1977
@dqs0wjxv8qssvg9
@yhya_jaber

Top Tweeters in G6:
@rt_7kmm
@ismaill71
@64iiio8
@112adel
@mohammadbogami
@mooniksa
@samizh1403
@drmohamadalhdla
@r____6665
@kvg62

Top Tweeters in G7:
@khzozo1111
@nnkhlewii_150
@gonewiththewin7
@d000gp
@waseetnajd28
@dyu7vug97v2qcqh
@zpfxs0ga7cujmbp
@samialothman_
@wdm122
@alomdah14

Top Tweeters in G8:
@weka9000
@ret220
@amira54071159
@yry___3
@rasha2__rasha2
@hada__1
@autumn_leaves18
@noorali412000
@____mox
@jwahe0r

Top Tweeters in G9:
@ykaissg
@kasimf
@zawaya_alfkr
@emaad_samrraie
@gm_mya
@omomer20201
@manarshihab1
@mo32na32del
@cheerful5852421
@ana_ayman1

Top Tweeters in G10:
@noufnso
@xnaifx90
@12mohammed13
@p_a_800
@xsxokxsx
@almuhaidebfahad
@nmd22244
@abo3ajam2
@ksa2030mbs3
@abuyazan6