الجزيرة, Twitter, 7/10/2022 7:24:19 PM, 279328


FAQ | Problem?

الجزيرة_2022-07-10_00-45-41.xlsx
الجزيرة_2022-07-10_00-45-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
July 10, 2022
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3yscOW5
@alk3aam
@ajarabic
@manalabdallatif
@hnasr03
@arabfile
@mohelsayedhass1
@knig5070
@ajabreaking
@adelalhasanii
@jamalkabear

Top hashtags:
#الجزيرة
#مليونية30يونيو
#حائل
#الهلال
#قطر
#سلطان_الشبرمي
#الردة_مستحيلة
#آل_سعود

Description:
Description
The graph represents a network of 4,752 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 July 2022 at 07:51 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 July 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 3-day, 23-hour, 35-minute period from Sunday, 26 June 2022 at 20:16 UTC to Thursday, 30 June 2022 at 19:51 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 4752
Unique Edges : 2263
Edges With Duplicates : 5494
Total Edges : 7757
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2402
MentionsInRetweet : 2548
Tweet : 1190
Replies to : 903
Mentions : 714
Self-Loops : 1252
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00516929439131559
Reciprocated Edge Ratio : 0.0102854204165595
Connected Components : 1176
Single-Vertex Connected Components : 428
Maximum Vertices in a Connected Component : 927
Maximum Edges in a Connected Component : 1907
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 27
Average Geodesic Distance : 8.791215
Graph Density : 0.000172256841905337
Modularity : 0.547985
NodeXL Version : 1.0.1.449
Data Import : The graph represents a network of 4,752 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 July 2022 at 07:51 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 July 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 3-day, 23-hour, 35-minute period from Sunday, 26 June 2022 at 20:16 UTC to Thursday, 30 June 2022 at 19:51 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[63] https://www.al-jazirah.com/2022/20220627/ln9.htm
[58] https://twitter.com/i/spaces/1mnGedQvMroKX
[21] https://search.al-jazirah.com.sa/FLASHPDFARCH/2022/2022-06/27-06-2022/p0801.jpg
[17] https://www.youtube.com/watch?v=sgnBmLqmzDY&feature=youtu.be

[13] https://www.aljazeera.net/opinions/2022/6/30/%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%b7%d8%ba%d8%b1%d9%84-%d8%ad%d9%8e%d9%84%d9%8f%d9%85%d8%aa%d9%8f-%d8%a8%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9
[4] https://www.youtube.com/watch?v=YLX77-WANrI&feature=youtu.be

[4] https://www.youtube.com/watch?v=MGQt3_eYRQ4&feature=youtu.be

[3] http://mirat0040.mjhosts.com/52874/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=iB-P41AHulo&feature=youtu.be

[2] https://www.jazeeraairways.com/

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://alqahria.com/2022/06/29/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%b9%d9%89-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d8%b9%d8%b7/
[2] https://alqahria.com/2022/06/27/%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%ba-%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a/
[2] https://www.aljazeera.net/opinions/2022/6/28/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541153333368569857
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541153965303267329
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541154014657761282
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541154119930593280
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541156856827154443
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541158626689253377
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541158917123735553

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542082138358616065

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542399587352182785
[1] https://twitter.com/i/web/status/1538450625209458690
[1] https://twitter.com/i/web/status/1536145425186672641
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542155663274541058
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542344375899922432
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542511027190784008
[1] https://twitter.com/i/web/status/1271538850008117248
[1] https://twitter.com/i/web/status/1476155589881434114
[1] https://twitter.com/i/web/status/1529189112141467648
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542177111527530497

Top URLs in Tweet in G4:
[10] https://www.youtube.com/watch?v=sgnBmLqmzDY&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1541041930548682752
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542578405803171840
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542480335136595968
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541051789654491137
[1] https://twitter.com/i/web/status/1540837517846609921
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541427678934614016
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542391687208640513
[1] https://twitter.com/i/web/status/1540958682346770432
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542594591999893504

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542116945297870848
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541145321329360897
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541396524747325442
[1] https://twitter.com/i/web/status/1540837852572966914
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541348140476923904
[1] https://twitter.com/i/web/status/1540939122537267203
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541250073727844352
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541153974144958472
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541376629296996352
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541321502267789314

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542461978567999489
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541186089204887552
[1] https://twitter.com/i/web/status/1540073566464622593
[1] https://twitter.com/i/web/status/1520747419645919232
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542207694630801408
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541079313407262720
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541219814202540033
[1] https://twitter.com/7rmSZ2w8LF6qXq1/status/1541348845631799296?t=P48i-yHbshPZOcc7jbJlwg&s=19
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541350747111137282
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541244262863478785

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541005853133746176
[1] https://twitter.com/i/web/status/1540404388669300738
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542075610385743874
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541360692346748928
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542509469266874370
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542441941136195585
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542322247700025344
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542309102373724160
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542256856793497601
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541353225500205056

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541435697487290368
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541435592407408640
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541435619804577794
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541435654864883713
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541412531234906112
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541406986721435650
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541391350079397888
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541388345623855104
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541384836765581312
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541367547358056448

Top URLs in Tweet in G9:
[3] http://mirat0040.mjhosts.com/52874/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542155292070363139
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541226302824484869
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541412714370985984
[1] https://twitter.com/i/web/status/1540754032884875265
[1] https://www.twitlonger.com/show/n_1ss2mr3
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541412521806266373
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541419508543406080

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542517465535500288
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542558521597755392
[1] https://twitter.com/i/web/status/1396283595824713728

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1336] twitter.com
[64] al-jazirah.com
[42] youtube.com
[31] aljazeera.net
[22] com.sa
[12] ashabakah.com
[5] google.com
[4] alqahria.com
[3] mjhosts.com
[3] alrakoba.net

Top Domains in Tweet in G1:
[323] twitter.com
[15] aljazeera.net
[4] alqahria.com
[3] alrakoba.net
[3] youtube.com
[2] sudanonline.net
[2] eremnews.com
[1] imgur.com
[1] al-herak.com
[1] sudan-voice.com

Top Domains in Tweet in G2:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[27] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[27] twitter.com
[11] youtube.com

Top Domains in Tweet in G5:
[14] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[11] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[29] twitter.com
[2] aljazeera.net
[1] xnxx.com

Top Domains in Tweet in G8:
[21] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[6] twitter.com
[3] mjhosts.com
[1] twitlonger.com

Top Domains in Tweet in G10:
[3] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[369] الجزيرة
[113] مليونية30يونيو
[78] حائل
[76] الهلال
[69] قطر
[63] سلطان_الشبرمي
[59] الردة_مستحيلة
[59] آل_سعود
[59] حقوق_الانسان
[59] سارة_العليTop Hashtags in Tweet in G1:
[26] الجزيرة
[7] السودان
[5] إتحاد_سمد
[4] قطر
[4] الكويت
[4] العربي_لزق
[3] تاسي
[3] الاهلي
[3] سيرا
[3] جمعه_مباركه

Top Hashtags in Tweet in G3:
[7] امالا
[5] يبوع
[5] نيوم
[2] تهامة
[2] الحجاز
[2] نجد
[2] مشاهد_جغرافية
[2] عزمي_بشارة

Top Hashtags in Tweet in G4:
[95] مليونية30يونيو
[59] الردة_مستحيلة
[39] مليونيه30يونيو
[24] أخبار_الكشك
[15] تغطية_الثورة
[13] sudancoup
[9] june30march
[8] السودان
[6] مليونية٣٠يونيو
[6] لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية

Top Hashtags in Tweet in G5:
[63] الجزيرة
[40] قطر
[39] السيسي
[14] مصر
[4] من_انا
[3] محمد_بن_زايد
[3] عدن

Top Hashtags in Tweet in G6:
[33] قناة_الجزيرة_تهاجم_الإمارات
[2] الإمارات

Top Hashtags in Tweet in G7:
[14] الجزيرة
[8] الهند
[3] إيران
[3] إسرائيل
[2] المقابلة
[2] أفغانستان
[2] الأخبار
[1] قطر
[1] aljazeera
[1] الخليج_العربي

Top Hashtags in Tweet in G8:
[26] مسابقة_شقح_الجزيرة
[3] مسابقه_شقح_الجزيرة
[2] شقح_الجزيرة

Top Hashtags in Tweet in G9:
[59] آل_سعود
[59] حقوق_الانسان
[59] سارة_العلي
[15] أمل_الشعب
[5] المجلس_الانتعالي
[5] الإمارات
[5] سقطرى
[4] الجزيرة
[3] القطيف
[3] الأحساء

Top Hashtags in Tweet in G10:
[68] الهلال

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[3919] الجزيرة
[1781] من
[1759] في
[828] على
[762] العربية
[716] و
[481] قناة
[417] عن
[369] #الجزيرة
[347] مع

Top Words in Tweet in G1:
[369] الجزيرة
[237] في
[195] من
[106] على
[88] و
[57] عن
[51] العربية
[36] قناة
[29] لا
[28] شبه

Top Words in Tweet in G2:
[166] همس
[166] الجزيرة
[166] للأثاث
[166] الكلاسيكي
[166] قمة
[166] الفخامة
[166] اجود
[166] الخامات
[166] واطول
[166] فترة

Top Words in Tweet in G3:
[209] من
[206] الجزيرة
[140] alk3aam
[99] العربية
[78] ابن
[74] حسن
[74] البنا
[74] كان
[73] مؤسس
[73] الاخوان

Top Words in Tweet in G4:
[215] الجزيرة
[101] ولاية
[95] #مليونية30يونيو
[85] مدني
[80] من
[60] hkzuk
[59] #الردة_مستحيلة
[59] الحصاحيصا
[52] في
[50] بولاية

Top Words in Tweet in G5:
[76] الجزيرة
[63] #الجزيرة
[56] في
[55] فى
[52] من
[49] ashraaf_alsaad
[40] #قطر
[39] على
[39] العالم
[39] #السيسي

Top Words in Tweet in G6:
[104] الجزيرة
[74] قناة
[53] لا
[51] ولا
[44] fahddeepaji1
[40] مؤتمنة
[40] المرزوقي
[40] صادق
[36] لها
[33] aabdulsaeid

Top Words in Tweet in G7:
[73] ajarabic
[59] الجزيرة
[45] في
[18] قناة
[17] من
[15] و
[14] #الجزيرة
[13] على
[13] عن
[10] لا

Top Words in Tweet in G8:
[43] مرتين
[42] _vip_v1
[42] hadialamour
[42] حصلت
[42] شقح
[42] الجزيرة
[41] على
[39] نخبة
[38] النخبة
[27] والقادم

Top Words in Tweet in G9:
[94] الجزيرة
[74] العربية
[68] من
[59] اقدم
[59] نظام
[59] #آل_سعود
[59] المنتهك
[59] لـ
[59] #حقوق_الانسان
[59] وشعب

Top Words in Tweet in G10:
[130] شركة
[80] الجزيرة
[73] الهلال
[68] #الهلال
[65] يؤسس
[65] جديدة
[65] العقاري
[65] العقارية
[55] بمسمى
[49] نادي

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[685] الجزيرة,العربية
[342] قناة,الجزيرة
[265] شبه,الجزيرة
[234] في,الجزيرة
[167] مع,كل
[166] همس,الجزيرة
[166] الجزيرة,للأثاث
[166] للأثاث,الكلاسيكي
[166] الكلاسيكي,قمة
[166] قمة,الفخامة

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[41] الجزيرة,العربية
[28] شبه,الجزيرة
[25] قناة,الجزيرة
[24] في,الجزيرة
[17] الجزيرة,نت
[13] على,الجزيرة
[12] الجزيرة,و
[11] الجزيرة,في
[10] و,الجزيرة
[10] في,أي

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[166] همس,الجزيرة
[166] الجزيرة,للأثاث
[166] للأثاث,الكلاسيكي
[166] الكلاسيكي,قمة
[166] قمة,الفخامة
[166] الفخامة,اجود
[166] اجود,الخامات
[166] الخامات,واطول
[166] واطول,فترة
[166] فترة,ضمان

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[99] الجزيرة,العربية
[74] حسن,البنا
[73] البنا,مؤسس
[73] مؤسس,الاخوان
[73] الاخوان,المسلمين
[73] المسلمين,ان
[73] ان,كان
[73] كان,ابن
[73] ابن,سعود
[73] سعود,استطاع

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[101] ولاية,الجزيرة
[55] hkzuk,ولاية
[50] بولاية,الجزيرة
[35] الجزيرة,الحصاحيصا
[35] الحصاحيصا,قوم
[35] قوم,أصحى
[35] أصحى,فك
[35] فك,الريق
[35] الريق,هتاف
[35] هتاف,12am

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[23] العالم,كله
[23] كله,توقع
[23] توقع,ان
[23] ان,يأتي
[23] يأتي,امير
[23] امير,#قطر
[23] #قطر,إلى
[23] إلى,مصر
[23] مصر,شافعا
[23] شافعا,عند

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[42] قناة,الجزيرة
[40] لا,الجزيرة
[40] الجزيرة,مؤتمنة
[40] مؤتمنة,ولا
[40] ولا,المرزوقي
[40] المرزوقي,صادق
[39] fahddeepaji1,لا
[33] #قناة_الجزيرة_تهاجم_الإمارات,اليوم
[33] اليوم,و
[33] و,تختار

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[15] قناة,الجزيرة
[12] الجزيرة,ajarabic
[8] بسبب,نشرها
[8] نشرها,مقاطع
[8] مقاطع,فيديو
[8] فيديو,تكشف
[8] تكشف,انتهاكات
[8] انتهاكات,#الهند
[8] #الهند,بحق
[8] بحق,المسلمين

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[42] _vip_v1,hadialamour
[42] حصلت,شقح
[42] شقح,الجزيرة
[41] مرتين,حصلت
[41] الجزيرة,على
[39] على,نخبة
[36] نخبة,النخبة
[34] hadialamour,مرتين
[26] النخبة,والقادم
[26] والقادم,اجمل

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[74] الجزيرة,العربية
[59] اقدم,نظام
[59] نظام,#آل_سعود
[59] #آل_سعود,المنتهك
[59] المنتهك,لـ
[59] لـ,#حقوق_الانسان
[59] #حقوق_الانسان,وشعب
[59] وشعب,الجزيرة
[59] العربية,على
[59] على,اعتقال

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[65] يؤسس,شركة
[65] شركة,جديدة
[57] شركة,الهلال
[57] الهلال,العقارية
[55] العقاري,بمسمى
[55] بمسمى,شركة
[49] الجزيرة,نادي
[49] نادي,#الهلال
[49] #الهلال,يؤسس
[49] بالقطاع,العقاري

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@_vip_v1
@ajarabic
@ajmubasher
@bankaljazira
@ajabreaking
@alk3aam
@saudinews50
@aja_egypt
@bofahadalkhater
@supportprophetm

Top Replied-To in G3:
@alk3aam
@whydt05309284
@nawaf10kl
@ab62gh
@masharabe0
@wardasma2030
@saudieagle15
@yussfbadr
@kbsalsaud
@columbuos

Top Replied-To in G4:
@thegodf80804143
@mokhtar_5050
@logmanm2

Top Replied-To in G5:
@ashraaf_alsaad
@mosaab_ehab_
@dramiraburashe1
@sohaelgaml

Top Replied-To in G6:
@fahddeepaji1
@7rmsz2w8lf6qxq1
@adelalmutairi00
@alkhames

Top Replied-To in G7:
@ajarabic
@saadsaeedksa
@fafafa457682
@sultan_mq7
@swd62439982
@candy6748
@moayad_shilleh
@uae111229
@abdulla15938176
@ealosaimi

Top Replied-To in G8:
@_vip_v1

Top Replied-To in G10:
@kanaanahmed5

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@hmsjazeera
@alk3aam
@a7mad_k_
@soltanaltmimi
@hkzuk
@cdhrapcom
@brittan30293226
@npr
@naderrnaderrr
@adelalhasanii

Top Mentioned in G1:
@dekhillha
@ubxwqkb01xoky9y
@ashklmq
@f_n_d_m
@saberhassan8621
@palestinian_the
@radaimma
@mahmoudallouch
@a_yij7

Top Mentioned in G2:
@hmsjazeera

Top Mentioned in G3:
@alk3aam
@oxles_
@saudisilent
@columbuos
@baqamihammoud
@jalarb
@m_aldawih
@_abdullaah11
@rm7ksa
@bnhdyan

Top Mentioned in G4:
@hkzuk
@alkushknews
@6a7a_hussein
@theblackkarius
@nidalsaad4
@kamalrahmtalla1
@logmanm2
@militanth
@million30june
@aboshma1979

Top Mentioned in G5:
@ashraaf_alsaad
@manalabdallatif
@arabfile
@fouadurbanist
@eng_
@emarati_shield
@a1o500
@alk3aam
@abdulrahmanbah_
@molame2030

Top Mentioned in G6:
@fahddeepaji1
@aabdulsaeid
@alkhames
@hanasalzhrani
@umwail99
@mohammedag_
@alk3aam
@drkubaisi
@mr_alshammeri
@talalalsada

Top Mentioned in G7:
@ajarabic
@abdalkaderfaeez
@skhatibzadeh
@alialdafiri
@benguennak
@titracoin
@s_m_marandi
@saadsaeedksa
@mhmdamynallymy1
@nlramzi

Top Mentioned in G8:
@hadialamour
@1be5h
@lujen_sa24
@000albandary
@m__uvip
@asmaa_1439
@gaithnoon
@acer342
@almtwkl24170447
@3bber_esh1

Top Mentioned in G9:
@cdhrapcom
@hossain_altary
@amalsociety
@aaa73753
@alhsnyyna1

Top Mentioned in G10:
@1smi_
@modarajalhilal
@sawtalhilal7
@siiros2
@kanaanahmed5
@0khalodi0

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@3_i_n
@aljawareh11
@dardoooor
@ssm1106
@jalmouswi_313
@love24478
@lebanondebate
@rtarabic
@azoooz20300
@lightningsqatar

Top Tweeters in G1:
@lebanonfile
@addiyarnews
@alarab_qatar
@mulhak
@7adramout_net
@eremnews
@sudaneseonline1
@adenalghad
@khaberni
@ashabakah_com

Top Tweeters in G2:
@x0x__i
@hhklar43k
@nnadd112
@f5arah
@hmsjazeera
@m22_iir
@mmdooy412000
@jjj___oooj
@mkn__2002
@bbrr246

Top Tweeters in G3:
@dardoooor
@okonemariam
@rm7ksa
@noufnso
@alnasser9879
@moahammedabdo
@mohammedazmann
@ebnabdelmo
@12mohammed13
@ourhousenumbe

Top Tweeters in G4:
@mohamed02566080
@sudan_trending
@ckaratnytsky
@saif2fadlgmail1
@theblackkarius
@kamalrahmtalla1
@davinireco
@ccxk6
@gigarawy
@stitchwrites

Top Tweeters in G5:
@3_i_n
@gqsvcc01crnbxve
@althunyan_fahad
@alhowaimel1
@u0a1e
@jamal1aljassmi
@mohammedsabr
@abdulkhaliqalg7
@tarekah13540817
@k0bg704ji8qlynq

Top Tweeters in G6:
@fuhedelumrun1
@m_m_almedlej
@f3_f0
@mansouralrooqi
@bayo9aeyx27llzx
@fahddeepaji1
@inshortage
@shgran001
@eye112233
@aziz_almaghamsi

Top Tweeters in G7:
@ajarabic
@jsyabi
@ithar1972
@abohassabo
@alnuaiminasser1
@memoud85
@hnasr03
@bouslimimahouta
@saadsaeedksa
@alarabiyna

Top Tweeters in G8:
@twytat
@njooooooddddd
@0mahmed202
@alathkaar
@turki_falaj
@nesma_sy
@lujen_sa24
@w_xiim
@1be5h
@sarah_ib13

Top Tweeters in G9:
@jalmouswi_313
@love24478
@man_313_sour_1
@33zahraaali
@alihamiya_2362
@circassia_n___
@jad_bitar64
@hussein_d_
@hodadarwish28
@9yemeni

Top Tweeters in G10:
@nasser_alsab
@bufaris9
@k0000z
@abozbn2018
@saadburaid
@ksartweet
@c1f29eca9dfe468
@5sllhn4efde67i8
@abooozaid1
@fares_shrahili