الجزيرة, Twitter, 8/14/2022 2:59:15 PM, 280041


FAQ | Problem?

الجزيرة_2022-08-14_00-45-41.xlsx
الجزيرة_2022-08-14_00-45-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
August 14, 2022
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3zZEqTv
@amhfarraj
@diplomacy_01
@ibharbi
@ksa22021727
@k41_ed
@a_s__n18
@mohdalmulla67
@ayadalshaibi
@frhan2020400
@u7bmxfa0nsb6wem

Top hashtags:
#الجزيرة
#غزة
#جمال_ريان
#عاجل
#السعودية
#الرياض
#نشرة_الرابعة
#الأخبار
#غزة_تحت_القصف

Description:
Description
The graph represents a network of 3,943 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 14 August 2022 at 07:48 UTC.

The requested start date was Sunday, 14 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 8-day, 3-hour, 42-minute period from Friday, 05 August 2022 at 20:18 UTC to Sunday, 14 August 2022 at 00:00 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 3943
Unique Edges : 1674
Edges With Duplicates : 5332
Total Edges : 7006
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2375
MentionsInRetweet : 2465
Tweet : 1076
Replies to : 700
Mentions : 390
Self-Loops : 1102
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00794378246257256
Reciprocated Edge Ratio : 0.0157623522279479
Connected Components : 921
Single-Vertex Connected Components : 376
Maximum Vertices in a Connected Component : 1246
Maximum Edges in a Connected Component : 2642
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 18
Average Geodesic Distance : 5.608724
Graph Density : 0.000212245708860136
Modularity : 0.498122
NodeXL Version : 1.0.1.502
Data Import : The graph represents a network of 3,943 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 14 August 2022 at 07:48 UTC.

The requested start date was Sunday, 14 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 8-day, 3-hour, 42-minute period from Friday, 05 August 2022 at 20:18 UTC to Sunday, 14 August 2022 at 00:00 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[14] https://cdhr-ap.com/5895/
[6] https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2022/8/3/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%9F
[4] https://mesbar.ae/ar/2022/08/09/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b6%d9%85-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8a/
[4] https://twitter.com/i/spaces/1ZkKzbYWmEWKv
[4] http://www.almasirahnews.com/85830/
[3] https://arabic.rt.com/world/1379281-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
[3] https://www.alraimedia.com/article/1601248
[2] http://po.st/8Ra47j
[2] https://al-marsd.com/article/161684/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
[2] https://mz-mz.net/1672335/

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://yasiuae.net/%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?feed_id=26849
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555649819779145729
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555655425323827201
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555660470262038528
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555660492407971842
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555665466470825985
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555671146619719685
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555675377804218369
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555683661969760270
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555687305054150656

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555635213442682885
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555639418064699392
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555914423151329281
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555883543712210944
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555872063553953793
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555584673668927488
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555802232540614657
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555770786258059265
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555675085519953927

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558604197175721992
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555637261869490180
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555961905600049153
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555727858789539840
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555833557578399745
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555840853419122688
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555848656690941953
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555908164754849792
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555911409560682497
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555940481346985984

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558598587755397120
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555626755540615168
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555663381163548675
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555727858714263552
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558544318385819650
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558583796169056257
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558560553475399681
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558560014419210240
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555690684765687808
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555691043777118208

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555923472186056705
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555471066788757506
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555146467370754048
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555851518875664384
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555833086235000832
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555474332574523393
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555955853970259969
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555591103801446402

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558498504808566786
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558073163254079489
[1] https://twitter.com/i/web/status/1554884023465512963
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558101083943145472
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557819987154182148
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558489287808946179
[1] https://twitter.com/i/web/status/1240943098454331392
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555097469192753153
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558559946178002944
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558517750078881792

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555672039687593989
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555898853018152960
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555881792061804545
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555898516446367744
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555849757934895104

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558577343765123104
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558543584353288192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558177021125066753
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558495400738361345
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558523631474511877
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558494938693861376
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558540332098265088
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558547718758440962
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555551403300585473
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555831726370394112

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558555659796348938
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557139899496779777
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558284915040550913
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558452278692122625
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558498357957509122
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558320187346223105
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558469416282628100
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558403717514371073
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558506017591263235
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558555139732037637

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558446342908829696
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558588791144648704
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557930281633550336
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558579884280238083
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558558479052333056
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558548278786105344
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558544781181173760
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558536033775624200
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558528626206834689
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558526652606562304

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[942] twitter.com
[14] cdhr-ap.com
[11] aljazeera.net
[9] youtube.com
[4] mesbar.ae
[4] curiouscat.live
[4] almasirahnews.com
[4] rt.com
[3] addiyar.com
[3] alraimedia.com

Top Domains in Tweet in G1:
[252] twitter.com
[3] aljazeera.net
[3] addiyar.com
[2] yasiuae.net
[2] vdlnews.com
[2] curiouscat.live
[1] qudsnet.com
[1] afaq.uno
[1] alhgeght.com
[1] egypt-24.net

Top Domains in Tweet in G2:
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[24] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[36] twitter.com
[2] aljazeera.net
[2] youtube.com

Top Domains in Tweet in G5:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[12] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[10] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[11] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[12] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[1172] الجزيرة
[271] غزة
[121] جمال_ريان
[68] عاجل
[54] السعودية
[49] الرياض
[46] نشرة_الرابعة
[38] الأخبار
[37] غزة_تحت_القصف
[36] فلسطينTop Hashtags in Tweet in G1:
[48] الجزيرة
[14] عاجل
[12] تايوان
[12] الصين
[10] غزة_تحت_القصف
[10] ليبانون_ديبايت
[8] غزة
[6] الجزيرة_العربية
[4] العربية
[4] عاجل_الان

Top Hashtags in Tweet in G2:
[296] الجزيرة

Top Hashtags in Tweet in G3:
[406] الجزيرة
[150] غزة
[31] فيديو
[16] القدس
[13] عاجل
[11] فلسطين
[6] الأخبار
[3] قطر
[3] صورة
[3] الضفة_الغربية

Top Hashtags in Tweet in G4:
[120] الجزيرة
[68] غزة
[29] الأخبار
[17] العربية
[8] غزة_تحت_القصف
[6] عاجل
[1] قناة_الميادين_الفضائية
[1] فيديو

Top Hashtags in Tweet in G5:
[3] الجزيرة
[3] غزة_تحت_القصف
[3] التحور
[3] j1

Top Hashtags in Tweet in G6:
[9] الجزيرة
[2] مسجد_اليمامة
[2] محافظة_الخرج
[1] جمال_ريان

Top Hashtags in Tweet in G7:
[117] الجزيرة
[108] جمال_ريان

Top Hashtags in Tweet in G9:
[5] الجزيرة
[2] جمال_ريان

Top Hashtags in Tweet in G10:
[1] الجزيرة

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[2927] في
[2751] الجزيرة
[1416] على
[1279] من
[1172] #الجزيرة
[1032] قناة
[682] العربية
[586] عن
[449] كانت
[441] بن

Top Words in Tweet in G1:
[297] الجزيرة
[210] في
[160] من
[106] على
[70] و
[62] عن
[54] قناة
[48] #الجزيرة
[44] عاجل
[41] غزة

Top Words in Tweet in G2:
[603] في
[594] على
[308] amhfarraj
[304] بن
[303] قناة
[301] مدى
[299] لادن
[297] cia
[297] كانت
[296] ١٠

Top Words in Tweet in G3:
[406] #الجزيرة
[300] عاجل
[245] مراسل
[235] في
[200] غزة
[189] ajabreaking
[177] من
[150] #غزة
[114] قطاع
[109] aja_palestine

Top Words in Tweet in G4:
[155] ajarabic
[155] قناة
[126] الجزيرة
[120] #الجزيرة
[70] في
[68] #غزة
[68] عن
[58] من
[57] على
[50] docshayji

Top Words in Tweet in G5:
[152] في
[150] الجزيرة
[147] العربية
[137] k41_ed
[136] تاريخ
[136] شبه
[135] وثائقي
[135] خريطة
[11] السلالة
[8] العلم

Top Words in Tweet in G6:
[270] في
[160] الجزيرة
[130] على
[126] قناة
[122] من
[118] أن
[117] diplomacy_01
[116] مقابلة
[116] السعودية
[115] خالد

Top Words in Tweet in G7:
[117] #الجزيرة
[108] هيئة
[108] الإذاعة
[108] البريطانية
[108] تكشف
[108] عن
[108] تسجيل
[108] قديم
[108] يظهر
[108] فيه

Top Words in Tweet in G8:
[111] الجزيرة
[102] 86
[84] يناير
[49] أحداث
[49] في
[43] قناة
[37] عن
[37] على
[35] ملف
[34] لها

Top Words in Tweet in G9:
[120] في
[97] الجزيرة
[66] ibharbi
[59] قناة
[49] خالد
[49] مشعل
[49] حماس
[42] تستضيف
[42] القيادي
[42] حركة

Top Words in Tweet in G10:
[87] الجزيرة
[81] ksa24
[64] جريدة
[45] لم
[43] في
[42] على
[39] تأجير
[39] مبنى
[39] للتغلب
[39] الصعوبات

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[621] الجزيرة,العربية
[498] قناة,الجزيرة
[396] قناة,#الجزيرة
[363] كانت,قناة
[328] بن,لادن
[324] الوقت,الذي
[323] على,مدى
[323] مدى,١٠
[323] ١٠,سنوات
[323] سنوات,فشلت

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[45] قناة,الجزيرة
[38] على,الجزيرة
[29] الجزيرة,العربية
[16] هجوم,على
[16] الجزيرة,عن
[15] بمحاكاة,هجوم
[14] في,الجزيرة
[13] مراسل,#الجزيرة
[12] قطاع,غزة
[11] شبه,الجزيرة

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[299] بن,لادن
[296] على,مدى
[296] مدى,١٠
[296] ١٠,سنوات
[296] سنوات,فشلت
[296] فشلت,cia
[296] cia,بكل
[296] بكل,تقنياتها
[296] تقنياتها,وجبروتها
[296] وجبروتها,في

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[224] عاجل,مراسل
[210] مراسل,#الجزيرة
[175] ajabreaking,عاجل
[65] قطاع,غزة
[59] الإنذار,تدوي
[52] تدوي,في
[50] مراسلة,#الجزيرة
[49] قطاع,#غزة
[48] صاروخية,جديدة
[48] عاجل,مراسلة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[58] قناة,#الجزيرة
[48] ajarabic,قناة
[39] تبقى,قناة
[39] #الجزيرة,ajarabic
[39] قناة,الشعوب
[39] الشعوب,والمدافعة
[39] والمدافعة,عن
[39] عن,الحق
[39] الحق,العربي
[39] العربي,والقضية

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[147] الجزيرة,العربية
[137] العربية,في
[136] شبه,الجزيرة
[135] وثائقي,تاريخ
[135] تاريخ,شبه
[135] في,خريطة
[134] k41_ed,وثائقي
[8] في,جنوب
[8] جنوب,الجزيرة
[5] دراسة,اخرى

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[118] قناة,الجزيرة
[115] خالد,مشعل
[114] مشعل,على
[114] على,قناة
[114] الجزيرة,في
[114] في,مقابلة
[114] مقابلة,مليئة
[114] مليئة,بالأكاذيب
[114] بالأكاذيب,أدعى
[114] أدعى,خلالها

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[108] هيئة,الإذاعة
[108] الإذاعة,البريطانية
[108] البريطانية,تكشف
[108] تكشف,عن
[108] عن,تسجيل
[108] تسجيل,قديم
[108] قديم,يظهر
[108] يظهر,فيه
[108] فيه,والد
[108] والد,مذيع

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[70] يناير,86
[47] أحداث,يناير
[34] عن,أحداث
[32] الاخوان,كلما
[32] كلما,دعسناهم
[32] دعسناهم,بجبهة
[32] بجبهة,قاموا
[32] قاموا,وفتحوا
[32] وفتحوا,لنا
[32] لنا,ملف

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[56] قناة,الجزيرة
[49] خالد,مشعل
[42] الجزيرة,تستضيف
[42] تستضيف,خالد
[42] مشعل,القيادي
[42] القيادي,في
[42] في,حركة
[42] حركة,حماس
[42] حماس,الإرهابيه
[42] الإرهابيه,والمذيعه

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[64] جريدة,الجزيرة
[39] تأجير,مبنى
[39] مبنى,جريدة
[39] الجزيرة,للتغلب
[39] للتغلب,على
[39] على,الصعوبات
[39] الصعوبات,المالية
[38] المالية,تعليقي
[37] ksa24,تأجير
[22] الجزيرة,طوال

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajarabic
@hishamkhojah
@jamalrayyan
@kasimf
@docshayji
@derradjihafid
@ksa24
@amhfarraj
@mohammed_torab
@ajabreaking

Top Replied-To in G2:
@amhfarraj
@mgm959
@housseinyahya
@maheralbawardi

Top Replied-To in G3:
@ajabreaking
@ajanet_ar
@abufanr
@shehabagency
@ajmubasher
@sale22021
@ajarabic

Top Replied-To in G4:
@ajarabic
@docshayji
@loveliberty_2
@cressfiles
@abuhilalah
@ahmedhachhouch4
@mouloud_essaleh
@arabian1knight1
@saad_turkmeni
@ghshaammm

Top Replied-To in G5:
@k41_ed
@saud1982hamad
@sam96551172

Top Replied-To in G6:
@alk3aam
@diplomacy_01
@oslkkfkynstrovb

Top Replied-To in G7:
@deemh100
@saefaljohaniksa

Top Replied-To in G8:
@u7bmxfa0nsb6wem

Top Replied-To in G9:
@ibharbi
@nlbbj22
@ha67209171
@haatteem
@ar7vg

Top Replied-To in G10:
@ksa24
@ahmad2man
@balbedah
@abwr6391
@n511m1
@abo0krem

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@amhfarraj
@ajabreaking
@k41_ed
@diplomacy_01
@ksa22021727
@ajarabic
@aja_palestine
@ksa24
@ibharbi
@hussian380

Top Mentioned in G1:
@marah2932
@mustafanoful4
@mhmdly123
@syrianfreeyouth
@alhamazani_s
@hekmmaa1
@ivl7md_
@rasid_000
@talalmohamadq8

Top Mentioned in G2:
@amhfarraj
@obaidshams1983
@rahmouniabdelg1
@mbs_f911
@diplomacy_01
@aydanews
@mayyah0
@almu2016m
@maheralbawardi
@fyhanalhrby

Top Mentioned in G3:
@ajabreaking
@aja_palestine
@ajmurgent
@ajarabic
@adham922
@ajmubasher
@ajanet_ar
@paltimes2015
@loveliberty_2
@alaqsavoice_brk

Top Mentioned in G4:
@ajarabic
@docshayji
@loveliberty_2
@ajabreaking
@abdulaziz2002
@sarah_yafei
@abdullahkhwile
@aja_palestine
@aldirdasawii
@samehabouelkhie

Top Mentioned in G5:
@k41_ed
@sam96551172
@rd_fas1
@whatevernew3
@ojojojojojoj4
@ageel7007

Top Mentioned in G6:
@diplomacy_01
@alk3aam
@amhfarraj
@majidaraji
@ibharbi
@aboamjd_11
@dr_falhussain
@olaimi
@missdior456
@alkhailsalim

Top Mentioned in G7:
@ksa22021727
@q_mro8
@kato18881
@amhfarraj
@diplomacy_01
@ibharbi
@drhossamsamy65

Top Mentioned in G8:
@zaidalyafai1212
@u7bmxfa0nsb6wem
@ayadalshaibi
@s__aldwaile
@adelabdullah_tv
@yaseralyafai
@d_alghaithi
@faisalomaralam1
@uonsahmed16
@mohdalmulla67

Top Mentioned in G9:
@ibharbi
@mohdalmulla67
@diplomacy_01
@bnouf13
@amhfarraj
@ksa22021727
@ar7vg
@sltanal79869072
@ha67209171
@k41_ed

Top Mentioned in G10:
@ksa24
@n511m1
@imj101
@mhammed00755161
@mkhakami
@balbedah
@diplomacy_01

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@falconhamada_90
@hesham_m_2011
@muhanaalsunaidy
@jalmouswi_313
@lebanondebate
@rtarabic
@lebanonfile
@alsharq_portal
@mobily
@mom999900

Top Tweeters in G1:
@hesham_m_2011
@muhanaalsunaidy
@lebanondebate
@lebanonfile
@addiyarnews
@akhbar
@assabeeldotnet
@alkuwaityahnews
@alkhaleejonline
@emaratalyoum

Top Tweeters in G2:
@gqsvcc01crnbxve
@khalid316805021
@naawaal_1
@m13noor3
@marwanqasas
@saleh8628
@mughirah1977
@mansouralrooqi
@eyadhashim1
@ialdaej

Top Tweeters in G3:
@ciangaia
@luluibrahim8
@freespeechlover
@rashid_alkuwari
@geologyteacher
@shehabagency
@ajmubasher
@hassan_101h
@fares40
@paltimes2015

Top Tweeters in G4:
@ajarabic
@nvgyxsm4h7nohcf
@laylabe4
@reformerthrone
@abumohammed37
@abdulazizalojan
@emadabusaqer
@mamoonsanaa
@samehabouelkhie
@shalfm0a

Top Tweeters in G5:
@nooneesalharbi
@ourhousenumbe
@akbaryoso
@fgtatif
@kkook422
@dumurier70
@ahmedalghamdi44
@al_eidan85
@kwmfbaa
@ageel7007

Top Tweeters in G6:
@missdior456
@fuhedelumrun1
@gonewiththewin7
@s_tw_s
@magedsk949
@falamarzi_bah
@aboamjd_11
@rashed__qahtani
@alalawi_mariam
@hhm_007

Top Tweeters in G7:
@m_m_almedlej
@almmtaz111
@ui3200000
@yasir9_9
@jnj1st
@azizrasheed1234
@q_mro8
@al3nzi666
@ddhom1510
@al3mod

Top Tweeters in G8:
@raaed_2030
@saqr___aljanub
@amini20192
@agggjnygfzrvm1f
@padiihussien
@s3eeeee
@frhan2020400
@gyafae
@ariefabdsalam
@abolbrahim2018

Top Tweeters in G9:
@alhowaimel1
@alkyf_
@mthalj
@_3ssm
@wdm122
@1seham2013
@a_s__n18
@69hamode
@fbinaliq
@khaled055455

Top Tweeters in G10:
@imj101
@amm135790
@asmd_89
@4bdulsalam
@ksa24
@robaen
@abokhalid232357
@falehmd
@asd1978aa
@zaman65601