العربية, Twitter, 8/14/2022 5:20:27 PM, 280043


FAQ | Problem?

العربية_2022-08-14_00-22-51.xlsx
العربية_2022-08-14_00-22-51.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
August 14, 2022
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3zZ1j9o
@tsp_geographic
@jam8674
@alarabiya
@saudinews50
@fahad93542737
@alarabiya_brk
@sarab_a12
@m13noor3
@hiddenfacts_1
@jasemasakir

Top hashtags:
#العربية
#السعودية
#تحدي_الإلقاء_للأطفال٢
#تروجينا
#معلمة_اللغة_العربية

Description:
Description
The graph represents a network of 5,776 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 14 August 2022 at 07:27 UTC.

The requested start date was Sunday, 14 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 7-day, 7-hour, 25-minute period from Saturday, 06 August 2022 at 16:35 UTC to Sunday, 14 August 2022 at 00:01 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5776
Unique Edges : 2536
Edges With Duplicates : 7157
Total Edges : 9693
Number of Edge Types : 5
Replies to : 845
Mentions : 527
Retweet : 3290
MentionsInRetweet : 3449
Tweet : 1582
Self-Loops : 1650
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00478468899521531
Reciprocated Edge Ratio : 0.00952380952380952
Connected Components : 1556
Single-Vertex Connected Components : 561
Maximum Vertices in a Connected Component : 1193
Maximum Edges in a Connected Component : 2620
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 21
Average Geodesic Distance : 6.414161
Graph Density : 0.000138504155124654
Modularity : 0.530509
NodeXL Version : 1.0.1.502
Data Import : The graph represents a network of 5,776 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 14 August 2022 at 07:27 UTC.

The requested start date was Sunday, 14 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 7-day, 7-hour, 25-minute period from Saturday, 06 August 2022 at 16:35 UTC to Sunday, 14 August 2022 at 00:01 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[42] https://www.alarabiya.net/
[12] https://www.aleqt.com/2022/08/13/article_2371006.html
[6] https://mesbar.ae/ar/2022/08/12/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8/
[6] https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2022/8/13/2274532/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-
[6] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/08/13/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-51
[5] https://www.mutaz.net/ar.php
[5] https://www.murexdor.com/index.php/vote
[4] https://t.me/joinchat/vZtgJCr8t6s3NjI5
[4] https://www.youtube.com/watch?v=WodjBXLuGVM

[4] https://www.awras.com/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%aa/

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://achrafiehnews.blogspot.com/2022/08/blog-post_992.html
[2] https://jwabik.xyz/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8/
[1] https://maqar.com/archives/554699
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555955730666110983
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555955746516369410
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555955853970259969
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555955881606627330
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555955944273707010
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555957644493557760
[1] https://www.al3dsa.com/2022/08/06/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%b4%d9%88%d9%81-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%83%d8%a7/

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558361504260448257
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558189619900026880
[1] https://twitter.com/i/web/status/1518134465628880897
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558424437657112576
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558203448285331457
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555933949825785856

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558478752534986752
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558501905847943171
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558524685096214528
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558493732693053440
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558464159435702272

Top URLs in Tweet in G4:
[4] https://www.youtube.com/watch?v=WodjBXLuGVM

[1] https://twitter.com/i/web/status/1557818393071435776
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558216699199062016
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558515431215976450
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558588791144648704
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557930281633550336
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555954232351768577
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558157881391939584
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558391317612433408
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558498224343760897

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1553746748383924225
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557082692667277313
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558439058141061121
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558501411389939713
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558431019874848768
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558544519943053313
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558545428693532672
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558372331436777472
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558444024201183232
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558490054590402563

Top URLs in Tweet in G6:
[41] https://www.alarabiya.net/
[6] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/08/13/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-51
[3] https://twitter.com/i/broadcasts/1nAJEYgDWgbJL
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/08/05/%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-
[2] https://www.alarabiya.net/social-media/2022/08/06/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/08/14/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
[2] https://twitter.com/i/broadcasts/1nAKEYgbonkKL
[2] https://twitter.com/i/broadcasts/1YpKkZBenByxj
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558604432958521346
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555937484336500736

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558299026944032768
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558359017541582850
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558409905635094528
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558367522705088512
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558538969943613441
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558580511194419200
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558219997410893831
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558544714873405442
[1] https://twitter.com/i/web/status/1533201395448414208
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558524043858513921

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558586535599030273
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558073163254079489
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558101083943145472
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557819987154182148
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558489287808946179
[1] https://twitter.com/i/web/status/1555933750197993474
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558499820897173505
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558331831287775233
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558595718314659840
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558591292401131521

Top URLs in Tweet in G9:
[2] https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/chinese-president-xi-jinping-to-visit-saudi-arabia-next-week
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558580495985811456
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558196626094800896
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558471397307043840
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558454339257208832
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558463565295755265
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558533460624658432
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558539663295537153

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1505] twitter.com
[68] alarabiya.net
[17] youtube.com
[12] aleqt.com
[6] mesbar.ae
[6] masrawy.com
[5] mutaz.net
[5] murexdor.com
[4] t.me
[4] awras.com

Top Domains in Tweet in G1:
[411] twitter.com
[4] youtube.com
[2] yellowish-world.com
[2] elhiwarettounsi.com
[2] alkifahnews.com
[2] blogspot.com
[2] jwabik.xyz
[2] wazaefsaudi.com
[2] sudanonline.net
[1] maqar.com

Top Domains in Tweet in G2:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[9] twitter.com
[4] youtube.com

Top Domains in Tweet in G5:
[19] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[56] alarabiya.net
[47] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[11] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[19] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[7] twitter.com
[2] theguardian.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[271] العربية
[269] السعودية
[107] تحدي_الإلقاء_للأطفال٢
[88] تروجينا
[87] معلمة_اللغة_العربية
[47] العربية_عاجل
[45] تحدي_الإلقاء_للأطفال2
[38] القدس
[36] الساعة_60
[35] عبدالله_بن_زايدTop Hashtags in Tweet in G1:
[16] العربية
[12] السعودية
[7] غزة
[6] سكربت87
[6] تحدي_الإلقاء_للأطفال٢
[6] المملكة
[5] تحدي_الإلقاء_للأطفال2
[5] سلمان_رشدي
[5] رساله_اليوم
[5] الجزيرة_العربية

Top Hashtags in Tweet in G2:
[87] معلمة_اللغة_العربية

Top Hashtags in Tweet in G3:
[6] انهيار_العقار
[2] انهيار_قادم_للعقار
[2] انهيار_أسعار_العقار
[1] انخفاض_أسعار_العقار
[1] العقار

Top Hashtags in Tweet in G4:
[181] السعودية
[5] saudi
[4] العربية
[3] saudiarabia

Top Hashtags in Tweet in G5:
[88] تحدي_الإلقاء_للأطفال٢
[35] تحدي_الإلقاء_للأطفال2
[8] مجمع_الملك_سلمان_العالمي_للغة_العربية
[2] اللغة_العربية_للناطقين_بغيرها
[1] العشماوي

Top Hashtags in Tweet in G6:
[134] العربية
[45] العربية_عاجل
[28] القدس
[13] أفغانستان
[11] مهمة_خاصة
[11] تايوان
[10] الساعة_60
[10] سلمان_رشدي
[10] تركيا
[8] السودان

Top Hashtags in Tweet in G7:
[18] تركيا
[16] العربية
[15] سد_النهضة
[8] نساء_الموساد

Top Hashtags in Tweet in G8:
[7] السعودية
[2] الصين
[1] saudi
[1] تروجينا

Top Hashtags in Tweet in G9:
[2] غزة_تحت_القصف
[2] غزه_تقاوم
[1] العربية
[1] سد_النهضة

Top Hashtags in Tweet in G10:
[13] سًَكًًسَ_عًَرَبِيٌّ
[7] سًَكًًسَ_خَلًِيجًِي

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[5002] العربية
[3605] في
[1640] من
[1200] على
[1197] السعودية
[1114] المملكة
[905] و
[616] مع
[542] الدول
[513] اللغة

Top Words in Tweet in G1:
[488] العربية
[273] في
[202] من
[129] و
[95] على
[85] السعودية
[77] المملكة
[60] اللغة
[57] أن
[55] ا

Top Words in Tweet in G2:
[284] العربية
[241] في
[222] مع
[157] شركة
[153] يوم
[141] جميع
[135] نقدم
[135] لكم
[135] افضل
[135] و

Top Words in Tweet in G3:
[681] في
[453] على
[263] و
[241] العربية
[232] السعودية
[227] شكرآ
[227] وزارة
[227] الموارد
[227] محاربة
[227] البطالة

Top Words in Tweet in G4:
[444] في
[274] جلسات
[274] يوم
[274] أمس
[223] العربية
[190] المملكة
[181] جنوب
[181] #السعودية
[179] tsp_geographic
[140] النماص

Top Words in Tweet in G5:
[145] العربية
[134] ksgafal
[119] السعودية
[116] المملكة
[99] العمر
[88] #تحدي_الإلقاء_للأطفال٢
[73] مشاركة
[58] سنوات
[46] من
[37] قصيدة

Top Words in Tweet in G6:
[206] في
[134] #العربية
[85] alarabiya
[67] مراسل
[65] العربية
[62] إطلاق
[50] على
[46] من
[45] #العربية_عاجل
[43] نار

Top Words in Tweet in G7:
[97] العربية
[52] من
[41] ا
[38] لا
[38] bashir_ahmad313
[38] عن
[36] مثلما
[35] في
[35] ما
[35] والحدث

Top Words in Tweet in G8:
[110] العربية
[64] من
[57] في
[50] قبل
[33] الكبرى
[32] عندما
[31] أين
[30] diplomacy_01
[30] هذا
[30] الهجوم

Top Words in Tweet in G9:
[93] العربية
[54] في
[33] التي
[33] الدول
[25] لا
[24] hureyaksa
[23] من
[23] مع
[22] على
[21] ارى

Top Words in Tweet in G10:
[113] العربية
[87] الإباحية
[84] زوجة
[84] الحمار
[84] كبيرة
[84] تشتكي
[84] من
[84] أجل
[84] الفرح
[83] لمعرفة

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1046] المملكة,العربية
[868] العربية,السعودية
[521] الدول,العربية
[489] اللغة,العربية
[294] جلسات,في
[290] يوم,أمس
[284] في,الدول
[246] في,السعودية
[244] وزارة,الموارد
[243] شكرآ,وزارة

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[78] العربية,السعودية
[76] المملكة,العربية
[55] اللغة,العربية
[44] باللغة,العربية
[42] سيرة,ذاتية
[33] الدول,العربية
[25] تهريب,السلاح
[25] اعترافات,خلية
[24] المستشار,السياسي
[24] السياسي,والإعلامي

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[135] نقدم,لكم
[135] لكم,افضل
[135] افضل,و
[135] و,أقوى
[135] أقوى,سيرفر
[135] سيرفر,فالكون
[135] فالكون,اشترك
[135] اشترك,الان
[135] الان,مع
[135] مع,أبو

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[227] شكرآ,وزارة
[227] وزارة,الموارد
[227] الموارد,على
[227] على,محاربة
[227] محاربة,البطالة
[227] البطالة,في
[227] في,الدول
[227] الدول,العربية
[227] العربية,الاعلان
[227] الاعلان,في

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[274] جلسات,في
[274] يوم,أمس
[190] المملكة,العربية
[181] العربية,#السعودية
[138] جنوب,المملكة
[137] في,النماص
[137] النماص,جنوب
[137] #السعودية,يوم
[137] أمس,أعلى
[137] أعلى,جلسات

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[119] العربية,السعودية
[116] المملكة,العربية
[57] #تحدي_الإلقاء_للأطفال٢,ksgafal
[39] من,المملكة
[36] السعودية,#تحدي_الإلقاء_للأطفال٢
[28] سنوات,المملكة
[25] #تحدي_الإلقاء_للأطفال2,ksgafal
[22] للغة,العربية
[21] مسابقة,مج
[21] مج,مع

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[45] مراسل,العربية
[37] في,القدس
[36] alarabiya_brk,مراسل
[36] إطلاق,نار
[33] القدس,#العربية_عاجل
[30] عملية,إطلاق
[26] إطلاق,النار
[25] نار,في
[22] مراسل,#العربية
[19] البلدة,القديمة

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[35] العربية,والحدث
[35] عن,أفغانستان
[34] bashir_ahmad313,لا
[34] لا,تصد
[34] تصد,قوا
[34] قوا,أبد
[34] أبد,ا
[34] ا,ما
[34] ما,تنشره
[34] تنشره,قناتا

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[30] أين,هذا
[30] هذا,الهجوم
[30] الهجوم,من
[30] من,خالد
[30] خالد,مشعل
[30] مشعل,عندما
[30] عندما,خرج
[30] خرج,عبر
[30] عبر,قناة
[30] قناة,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[33] الدول,العربية
[21] لا,ارى
[21] ارى,غير
[21] غير,إيران
[21] إيران,وإسرائيل
[21] وإسرائيل,منزعجين
[21] منزعجين,من
[21] من,سيناريو
[21] سيناريو,عودة
[21] عودة,الدولة

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[87] الإباحية,العربية
[84] العربية,زوجة
[84] زوجة,الحمار
[84] الحمار,كبيرة
[84] كبيرة,تشتكي
[84] تشتكي,من
[84] من,أجل
[84] أجل,الفرح
[83] لمعرفة,المزيد
[81] اتبعني,لمعرفة

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@cashif_sa
@saudinews50
@ksgafal
@ajarabic
@us_world1
@haithamalqasimi
@hureyaksa
@derradjihafid
@wadhefadotcom
@powresports

Top Replied-To in G1:
@blind007power

Top Replied-To in G3:
@ymanytmtnwkht

Top Replied-To in G4:
@abwr6391
@n511m1
@tabukk02
@tsp_geographic

Top Replied-To in G5:
@ksgafal
@adab

Top Replied-To in G6:
@alarabiya
@tulipr0se
@alarabiya_brk

Top Replied-To in G7:
@bashir_ahmad313
@ahmedalgmily
@muniralmaweri
@bakr_khallaf
@alorefyi
@drtarekelzomor
@fahadlghofaili

Top Replied-To in G8:
@alk3aam
@sarah_kf0
@toot_84_
@diplomacy_01
@ar7vg
@g29851660

Top Replied-To in G9:
@hureyaksa
@0alxxbdqsbedko4
@tkatsho2022

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@jam8674
@tsp_geographic
@tunjungsaj
@ksgafal
@halkadi
@alarabiya
@jasemasakir
@tfteeesh
@ksasoon1
@haithamalqasimi

Top Mentioned in G1:
@dr_saudls4
@fsk__2002
@hekmmaa1
@krim002
@yahia15480
@multitalents1
@aaghanem603
@najrantoday
@zayed_rm
@lwlw26002275

Top Mentioned in G2:
@tunjungsaj
@halkadi
@holyevery
@so19616105
@abo_assm1
@rasid_000
@karamnama2
@audzcdumbmfvt7g
@nassaralzaid

Top Mentioned in G3:
@jam8674
@engwisam2008
@omaarcy
@alsh3aily01
@khleeti
@battal0000221
@kg0q17njwmq7ubw
@yem21_
@manalo20100

Top Mentioned in G4:
@tsp_geographic
@jam8674
@defensearab
@alafainshow
@n511m1
@mkhakami
@a_33u
@saif_albader196
@iamibrahimnawaf
@imj101

Top Mentioned in G5:
@ksgafal
@newier1
@6anaff
@adab
@lujian44759289
@xx_231_
@om_maisan
@maw4554
@dralsnaie
@mary987__

Top Mentioned in G6:
@alarabiya
@alarabiya_brk
@alarabiya_shows
@baynounahtv
@alaboudi_rei
@osamaesaraya
@malthaydy
@alkhatti1961
@tsp_geographic
@f_ewyn

Top Mentioned in G7:
@bashir_ahmad313
@drtarekelzomor
@hossamalghamry
@fahadlghofaili
@bakr_khallaf
@team_mujahiden
@davut1374
@alsehipi2222
@hiddenfacts_1
@t5khqkreswurmfj

Top Mentioned in G8:
@diplomacy_01
@king_btcusd
@alk3aam
@sabahalkhozai
@jam8674
@tsp_geographic
@bargnajd2
@ahmed_elshafie8
@fyslalh63252804
@politicalspoot

Top Mentioned in G9:
@rd_fas1
@hureyaksa
@hiddenfacts_1
@tootamara
@hamoodalnoofli
@hadyarafa_egypt
@tkatsho2022
@fady48389406
@openurey3s
@jam8674

Top Mentioned in G10:
@jessica_sexgirl
@anais_horny
@mayaly08621163
@ahyaksy1
@karina_sexgirl
@horny_nudegirl
@arabiagirl8x
@saraarabsex
@natacha_sex18
@ailcia_adult

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@stccare_ksa
@rashidaldosari
@elbaladofficial
@aljawazatksa
@dardoooor
@ssm1106
@hesham_m_2011
@masrawy
@aawsat_news
@kuins

Top Tweeters in G1:
@hesham_m_2011
@alanba_news_kw
@mahmoudorton2
@nashmi_jobs
@alqudsalarabi
@wazaefsaudia92
@hishambasha_
@ataqs2014
@almayadeennews
@drouchemed58

Top Tweeters in G2:
@999jojo9
@mr_fh_
@allrrohh
@lil11lilil
@mh79mh111
@sssmmmaaa33
@september_211
@ronita_18
@halkadi
@mkn__2002

Top Tweeters in G3:
@mohammadbogami
@15sr640
@alnasser9879
@mohammedsabr
@990_hh
@doola9999
@amzkh1
@abuabdullah150
@staamalharthi
@joojoo_84

Top Tweeters in G4:
@imj101
@wdm122
@ag2_jed
@12mohammed13
@fajerabdullah
@yedhamd
@aziizz11231
@ta099
@almalki_15
@smgbsh

Top Tweeters in G5:
@bo0o330
@faisal_a__g
@awad686
@hesaah77
@taip_athrik
@dr_ashmawi
@nnnooo_300
@adab
@mask854
@3lla1l

Top Tweeters in G6:
@alarabiya
@saud7445
@mohamedmfawaz
@khaledkaabi01
@belkasmimohamm2
@saras3s3
@alarabiya_brk
@alalawi_mariam
@joodbutterfly
@ash666388269

Top Tweeters in G7:
@fares40
@benimzeina
@8tdcjnb5aigawdx
@abougoudi
@alkhelaifi_588
@team_mujahiden
@mah_b_oman
@hawasamagan
@m_rady2
@raedforsan76

Top Tweeters in G8:
@m_m_almedlej
@falamarzi_bah
@rashed__qahtani
@3lialbedaiwi
@redhabnabdullah
@salem1959haza3
@_3ssm
@tallalzayd
@fbinaliq
@saoood0123456

Top Tweeters in G9:
@m13noor3
@moustafa_aziz
@nogah015
@oxcxc21
@aladalaaah
@f_n_d_m
@hqa69rok2aemyv4
@hwnjvqvscaqd4ra
@a_f_q8_86
@abofahadali44

Top Tweeters in G10:
@mhmd22980326
@mayz66666
@mh_2022m
@3skyynjdcuxse6s
@asmilbnn
@abwhlal99895650
@hupepeg47a0afhb
@v9qnqxuc3vdzhj4
@aalhaj191
@jesusre31856037