الجزيرة, Twitter, 8/21/2022 4:50:41 PM, 280476


FAQ | Problem?

الجزيرة_2022-08-21_00-45-41.xlsx
الجزيرة_2022-08-21_00-45-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
August 21, 2022
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3pxsG5G
@aabdulsaeid
@ajarabic
@ibharbi
@columbuos
@ahmed80667407
@aja_egypt
@alk3aam
@mmghamdi8
@shawareb87
@saharalqatan

Top hashtags:
#الجزيرة
#السعودية
#خالد_مشعل
#القطرية
#جزيره_الوراق
#جزيرة_الوراق
#شيرين_أبو_عاقلة
#الباب
#حلب

Description:
Description
The graph represents a network of 5,136 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 21 August 2022 at 07:50 UTC.

The requested start date was Sunday, 21 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 22-hour, 55-minute period from Thursday, 18 August 2022 at 22:21 UTC to Friday, 19 August 2022 at 21:17 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5136
Unique Edges : 1781
Edges With Duplicates : 7659
Total Edges : 9440
Number of Edge Types : 5
Retweet : 3539
Tweet : 1001
MentionsInRetweet : 3639
Replies to : 787
Mentions : 474
Self-Loops : 1056
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00518470511989631
Reciprocated Edge Ratio : 0.0103159252095422
Connected Components : 954
Single-Vertex Connected Components : 383
Maximum Vertices in a Connected Component : 2097
Maximum Edges in a Connected Component : 4945
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 22
Average Geodesic Distance : 5.866694
Graph Density : 0.000176428031923122
Modularity : 0.495481
NodeXL Version : 1.0.1.504
Data Import : The graph represents a network of 5,136 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 21 August 2022 at 07:50 UTC.

The requested start date was Sunday, 21 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 22-hour, 55-minute period from Thursday, 18 August 2022 at 22:21 UTC to Friday, 19 August 2022 at 21:17 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[7] https://twitter.com/AliBuhazim/status/1560505752321769472/photo/1
[6] https://sabq.org/saudia/ji17bbki11
[5] https://www.alhadath.net
[4] https://www.alarabiya.net/
[4] https://trib.al/SGYpLKd
[3] https://www.rudawarabia.net/arabic/kurdistan/19082022?fbclid=IwAR17VcfAzEo34kGeJfAC_yqSrG7anps8Y0AJUF3VW5osUshb5uf4m8dVr6g
[3] https://www.aljazeera.net/blogs/2022/8/18/%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1-1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a9
[3] https://twitter.com/ksavip5657/status/1487056170200223748?s=21
[2] http://www.masa-press.net/2022/08/19/%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b2-%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%87/
[2] https://1-m6426.azureedge.net/news/2022/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF?sf169457463=1

Top URLs in Tweet in G1:
[3] https://twitter.com/ksavip5657/status/1487056170200223748?s=21
[1] https://twitter.com/i/web/status/1487056170200223748
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560472729458974720
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560434943737663488
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560429913122938880
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560410188288598017

Top URLs in Tweet in G2:
[2] http://www.masa-press.net/2022/08/19/%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b2-%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%87/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560392173551591431
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560393766426517504
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560397249137590272
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560397406943977476
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560398606720532483
[1] https://twitter.com/i/web/status/1554175227290128384
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560399411087302656
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560400661753352193
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560401298520002561

Top URLs in Tweet in G3:
[4] https://trib.al/SGYpLKd
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560391706549288962
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559141061792079875
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559596930065481735
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559835251102388225
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559293174211805190
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560173627802263553
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560199011319136259
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560681609199861760
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560672466355101697

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560188265545830400
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560394804311105536
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560182333772382208
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560631053873659910
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560581760009715713
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560213193594642432
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560260569994670081
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560193869270208512
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560487631397552128
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560486862602526723

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560066194522390528
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560673419208773632
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560705925144526849
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559562168571465729
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560705469559218184
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560047572638507008
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560680437160222720
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560645440558841858
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560662681450717185
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560661833496727553

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560708502175236096
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560632985992318978
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560542348148412418
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560639357119111174
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560366256540237827
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560547970860257280
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560623479564779520
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560685271087210498
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560542271791140864
[1] https://1-m6426.azureedge.net/news/2022/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF?sf169457463=1

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560572886347403264
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560540657822883840
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560561651388219392
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560571554265800705
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560499843948224512
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560476416474578945
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559864816507969537
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560675350614806528
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560387009482334208
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560387026779783168

Top URLs in Tweet in G8:
[3] https://www.aljazeera.net/blogs/2022/8/18/%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1-1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a9
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560169854287708161
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559988968166490115
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559957853489831938
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559912743066533890
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560622949752680448
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560731936221704192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560224373923004418
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560068965589737472
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560236201889742848

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557377860117184513
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560168533048365057
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558498357957509122
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560730364666122240
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560333697714356227
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560454586724454400
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559863149339312128
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559557869506289664
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560469715587317761
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560453677911085057

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560724556838567936
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560675863175507968
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560668329223696384
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559755825668931584
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560568027246206982
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560488205316771845
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560464229995626496
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560430474769715201

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1115] twitter.com
[15] aljazeera.net
[11] ashabakah.com
[9] youtube.com
[6] sabq.org
[5] alhadath.net
[4] sudanakhbar.com
[4] alarabiya.net
[4] trib.al
[3] rudawarabia.net

Top Domains in Tweet in G1:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[276] twitter.com
[11] ashabakah.com
[8] aljazeera.net
[4] sudanakhbar.com
[2] youtube.com
[2] alrakoba.net
[2] masa-press.net
[1] soundcloud.com
[1] theyemen.net
[1] shahid-alan.com

Top Domains in Tweet in G3:
[24] twitter.com
[4] trib.al
[1] co.uk

Top Domains in Tweet in G4:
[19] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[24] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[22] twitter.com
[1] azureedge.net

Top Domains in Tweet in G7:
[10] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[66] twitter.com
[4] aljazeera.net
[1] azureedge.net

Top Domains in Tweet in G9:
[11] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[8] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[509] الجزيرة
[294] السعودية
[261] خالد_مشعل
[257] القطرية
[170] جزيره_الوراق
[57] جزيرة_الوراق
[39] شيرين_أبو_عاقلة
[35] الباب
[35] حلب
[30] عاجلTop Hashtags in Tweet in G1:
[8] مزاد_الجزيرة_50k
[4] لايك
[4] رتويت
[3] دعم
[1] أمن_المنشآت
[1] محمد_بن_سلمان
[1] سلمان_بن_عبدالعزيز
[1] شعب_واحد
[1] شعب_طويق

Top Hashtags in Tweet in G2:
[32] الجزيرة
[14] السعودية
[12] مقالات
[7] جزيره_الوراق
[7] المتحري
[6] السودان
[5] حرق_ون_بيس
[5] اليمن
[4] عاجل
[4] عرقة

Top Hashtags in Tweet in G3:
[187] السعودية
[184] خالد_مشعل
[181] القطرية
[13] أمر_قطري
[6] قطر
[5] الجزيرة
[3] إتفاق_العُلا
[3] الإمارات
[2] العربي
[2] السعوديه

Top Hashtags in Tweet in G4:
[108] الجزيرة
[23] خالد_مشعل
[23] السعودية
[23] القطرية
[3] تركيا
[3] إسرائيل
[2] قطر
[2] أمر_قطري
[1] اتفاق_العلا
[1] تنظيم_الحمدين

Top Hashtags in Tweet in G5:
[155] جزيره_الوراق
[44] جزيرة_الوراق
[22] اتحرك_ضم_عالوراق
[12] الجزيرة
[11] معتز_مطر
[11] مش_هيرحل_غير_بالقوه
[4] لإمارات
[4] نهر_النيل
[4] مصر
[4] بتهجرونا_لصالح_مين

Top Hashtags in Tweet in G6:
[13] الجزيرة
[13] خريف_السودان2022
[8] السودان_خريف2022
[6] اتحاد_مغردي_السودان
[5] الحدث
[3] المناقل_تغرق
[3] المناقل
[1] خالد_مشعل
[1] السعودية
[1] القطرية

Top Hashtags in Tweet in G7:
[17] خالد_مشعل
[17] السعودية
[17] القطرية
[3] الجزيرة
[2] آل_سعود
[1] قطر
[1] إيران

Top Hashtags in Tweet in G8:
[120] الجزيرة
[15] شيرين_أبو_عاقلة
[14] الإمارات
[12] السعودية
[12] إيران
[10] البحرين
[10] إسرائيل
[7] palestine
[6] السودان
[6] الاخوان

Top Hashtags in Tweet in G9:
[2] الجزيرة
[2] خالد_مشعل
[2] السعودية
[2] القطرية
[2] قطر
[2] اتفاق_العلا
[2] شبوة
[1] أمر_قطري

Top Hashtags in Tweet in G10:
[9] خالد_مشعل
[9] السعودية
[9] القطرية
[1] الخنزيرة
[1] قطر
[1] إتفاق_العُلا

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4786] الجزيرة
[2547] من
[2184] في
[1291] قناة
[1212] عن
[978] على
[923] و
[700] نخبة
[699] ksavip5657
[697] اب

Top Words in Tweet in G1:
[699] ksavip5657
[693] الجزيرة
[692] مزاد
[692] اعضاء
[692] الزراعي
[692] والصناعي
[692] لتصفية
[692] المزارع
[692] والمصانع
[692] بحضور

Top Words in Tweet in G2:
[342] الجزيرة
[221] في
[140] من
[84] على
[80] عن
[72] و
[66] العربية
[63] قناة
[32] #الجزيرة
[28] مع

Top Words in Tweet in G3:
[367] حلقة
[284] الجزيرة
[247] قناة
[233] و
[212] aabdulsaeid
[188] التمويل
[187] #السعودية
[184] #خالد_مشعل
[184] القرار
[183] التي

Top Words in Tweet in G4:
[312] الجزيرة
[259] قناة
[215] في
[203] السعودية
[176] إن
[176] لديها
[138] و
[122] saharalqatan
[113] ان
[111] وش

Top Words in Tweet in G5:
[266] الجزيرة
[199] من
[155] #جزيره_الوراق
[124] بعد
[124] اقتحام
[121] فجرا
[107] عن
[106] دلوقتي
[105] xjkmmr7hdf7ixwg
[105] اخبار

Top Words in Tweet in G6:
[231] الجزيرة
[117] في
[79] السيول
[78] قرية
[75] بولاية
[73] ود
[73] حلاوي
[72] المناقل
[69] عن
[66] dalia_eltahir

Top Words in Tweet in G7:
[255] الجزيرة
[204] من
[124] في
[88] الإخوان
[86] التطبيع
[85] أين
[85] طبول
[85] وإعلام
[85] التركي
[85] الإسرائيلي

Top Words in Tweet in G8:
[148] في
[139] من
[128] الجزيرة
[120] #الجزيرة
[108] قناة
[93] ajarabic
[79] على
[52] rangerf15
[52] كلايتون
[40] مراسل

Top Words in Tweet in G9:
[151] الجزيرة
[138] في
[134] من
[125] ibharbi
[122] العرب
[120] اصل
[118] اليمن
[115] الدكتور
[115] علي
[115] الغبان

Top Words in Tweet in G10:
[146] الجزيرة
[125] من
[121] columbuos
[117] أكثر
[117] 25
[117] سنة
[117] تصعد
[117] وتنزل
[117] بالماء
[117] ومع

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1111] قناة,الجزيرة
[694] عن,طريق
[692] مزاد,اعضاء
[692] اعضاء,الجزيرة
[692] الجزيرة,الزراعي
[692] الزراعي,والصناعي
[692] والصناعي,لتصفية
[692] لتصفية,المزارع
[692] المزارع,والمصانع
[692] والمصانع,بحضور

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[692] مزاد,اعضاء
[692] اعضاء,الجزيرة
[692] الجزيرة,الزراعي
[692] الزراعي,والصناعي
[692] والصناعي,لتصفية
[692] لتصفية,المزارع
[692] المزارع,والمصانع
[692] والمصانع,بحضور
[692] بحضور,نخبة
[692] نخبة,من

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[56] الجزيرة,العربية
[52] قناة,الجزيرة
[22] في,الجزيرة
[16] شبه,الجزيرة
[13] ولاية,الجزيرة
[12] #مقالات,الجزيرة
[12] الجزيرة,السعودية
[12] السعودية,2022
[12] 2022,08
[12] 08,19

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[245] قناة,الجزيرة
[184] التمويل,و
[184] و,القرار
[183] #السعودية,عبر
[181] حلقة,#خالد_مشعل
[181] #خالد_مشعل,التي
[181] التي,هاجم
[181] هاجم,بها
[181] بها,#السعودية
[181] عبر,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[259] قناة,الجزيرة
[107] مراسلي,و
[107] و,مذيعي
[107] مذيعي,قناة
[107] الجزيرة,يهاجمون
[107] يهاجمون,السعودية
[107] السعودية,بشكل
[107] بشكل,مكثف
[107] مكثف,هاليومين
[107] هاليومين,وش

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[105] بعد,اخبار
[105] اخبار,عن
[105] عن,اقتحام
[105] اقتحام,#جزيره_الوراق
[105] #جزيره_الوراق,فجرا
[105] فجرا,الجزيرة
[105] الجزيرة,سهرانه
[105] سهرانه,والافواج
[105] والافواج,تتوالي
[105] تتوالي,من

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[75] بولاية,الجزيرة
[73] ود,حلاوي
[62] ولاية,الجزيرة
[61] قرية,ود
[59] السيول,والأمطار
[59] والأمطار,تغمر
[59] تغمر,قرية
[59] حلاوي,بولاية
[46] بحثا,عن
[46] الجزيرة,وتحو

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[85] أين,طبول
[85] طبول,الجزيرة
[85] الجزيرة,وإعلام
[85] وإعلام,الإخوان
[85] الإخوان,من
[85] من,التطبيع
[85] التطبيع,التركي
[85] التركي,الإسرائيلي
[85] الإسرائيلي,يبدو
[85] يبدو,أنه

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[72] قناة,الجزيرة
[40] مراسل,#الجزيرة
[26] فضيحة,ضابط
[26] ضابط,المخابرات
[26] المخابرات,الأمريكي
[26] الأمريكي,كلايتون
[26] كلايتون,سويشر
[26] سويشر,زوج
[26] زوج,مذيعة
[26] مذيعة,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[120] اصل,العرب
[116] اليمن,اصل
[115] الدكتور,علي
[115] علي,الغبان
[115] الغبان,العلم
[115] العلم,الحديث
[115] الحديث,اثبت
[115] اثبت,عدم
[115] عدم,صحة
[115] صحة,مقولة

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[117] الجزيرة,أكثر
[117] أكثر,من
[117] من,25
[117] 25,سنة
[117] سنة,تصعد
[117] تصعد,وتنزل
[117] وتنزل,بالماء
[117] بالماء,ومع
[117] ومع,ذلك
[117] ذلك,مازالت

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajarabic
@kasimf
@saharalqatan
@aja_egypt
@aabdulsaeid
@jamalrayyan
@ibharbi
@anwargargash
@columbuos
@dalia_eltahir

Top Replied-To in G1:
@ksavip5657
@ali_thaali

Top Replied-To in G3:
@aabdulsaeid
@alarabiya
@mohamadahwaze
@abu_zzx
@cnnarabic
@saharalqatan
@columbuos
@omar1393omar
@alhuwais
@6babolean

Top Replied-To in G4:
@saharalqatan
@sabahalkhozai
@malkurbi
@badrsfouk
@arabiaweathersa
@saudinews50
@aljazeraweather
@alwasel07
@binhayee
@al_rimmah14

Top Replied-To in G5:
@aja_egypt
@rassdnewsn
@eslamabdo198600
@dr_ashraf_fouad
@al_faris11
@zydanw_a
@islamdialogue1
@kabytshynw
@bibo732021

Top Replied-To in G6:
@dalia_eltahir
@monzir_alh
@ibrahimmusalmi
@alicheaheamer

Top Replied-To in G7:
@bilarakib

Top Replied-To in G8:
@ajarabic
@ajabreaking
@mohmdalseify1
@rangerf15
@ajmubasher
@mowad3
@rm7ksa
@syd960503381
@76drh
@aja_egypt

Top Replied-To in G9:
@ibharbi
@hwa_gess

Top Replied-To in G10:
@columbuos
@mohdd2009
@jwhrddv
@moabkhad
@l363l
@jilanalnahari

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@ksavip5657
@aabdulsaeid
@columbuos
@ibharbi
@saharalqatan
@alk3aam
@xjkmmr7hdf7ixwg
@ksabankr
@badrsfouk
@nadimkoteich

Top Mentioned in G1:
@ksavip5657
@dastmea1986
@i3sand

Top Mentioned in G2:
@zl83_
@arabhistoryp
@saoudsu7ail
@alzhraniali7
@mufakerliberal
@hanady_queen555
@s7s3b9e3
@s_esma3eel
@soltanecharjane
@mohamed32231067

Top Mentioned in G3:
@aabdulsaeid
@meshaluk
@omar1393omar
@saharalqatan
@cnnarabic
@badrsfouk
@eqnmz
@abdodore93
@medghem
@khalid30h

Top Mentioned in G4:
@saharalqatan
@badrsfouk
@aabdulsaeid
@sabahalkhozai
@columbuos
@ibharbi
@meshaluk
@albasriesmael
@ksabankr
@eovftsbsszplkr2

Top Mentioned in G5:
@xjkmmr7hdf7ixwg
@rassdnewsn
@elgabry002
@mohamed041979
@islamdialogue1
@h_shoor
@aja_egypt
@frfwsh06870357
@egy20229
@alamlmediatv

Top Mentioned in G6:
@dalia_eltahir
@sudan000000
@yousifalneima
@mabualhassan
@abazarhassan
@heresudan
@sudantrend
@kamalgoga
@alkangr
@dailysudanpost

Top Mentioned in G7:
@nadimkoteich
@bilarakib
@henrykesnger
@aabdulsaeid
@ksabankr
@columbuos
@alk3aam
@badrsfouk
@allaly02
@ibharbi

Top Mentioned in G8:
@ajarabic
@rangerf15
@ajabreaking
@emarati_shield
@aabdulsaeid
@aasaa_999
@ajaalmuqabala
@hamda__101
@alfisel1
@ajmubasher

Top Mentioned in G9:
@ibharbi
@_fawaz_ksa
@columbuos
@aabdulsaeid
@saharalqatan
@naiif_101
@nadimkoteich
@aaaaaa17936
@s3od51s
@hwa_gess

Top Mentioned in G10:
@columbuos
@aabdulsaeid
@ibharbi
@watan1932
@khalidewais
@aswagalmal
@saramubael
@mabualhassan
@badrsfouk
@bilarakib

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@mradgggggg
@3_i_n
@alka_441
@dardoooor
@lebanondebate
@buyazed288
@rtarabic
@abdehhalim
@aawsat_news
@topgaming43

Top Tweeters in G1:
@alamal90505104
@wa_alshamri1
@abomohm84019738
@jmulh_305
@njj117
@ali_thaali
@bb_hh7
@br66_
@rehab1100082
@ng11712

Top Tweeters in G2:
@lebanondebate
@aawsat_news
@topgaming43
@kataeb_ar
@alaraby_ar
@lebanon24
@addiyarnews
@aliwaanewspaper
@aa_arabic
@alrakoba1

Top Tweeters in G3:
@dardoooor
@kaald1941
@saagr2000
@raheeb7777
@almmtaz111
@alarabiya
@15sr640
@s_tw_s
@saleh8628
@daimond19800

Top Tweeters in G4:
@ben_anan
@mrdunhill1
@alkyf_
@aljowharah1
@saudinews50
@mzqf9kmv9sjl1pd
@3lialbedaiwi
@wdm122
@mod25h
@abufarisalamri2

Top Tweeters in G5:
@rassdnewsn
@mo7ah10203
@abeerabeeer
@egyptian_poet7
@morgana_alybaba
@hema19453033
@rhbgll
@tahernourelden
@saadaldosari21
@mah_b_oman

Top Tweeters in G6:
@sudan_trending
@kamalgoga
@calfactcheck
@elsadig_atif
@qamaroo3
@fox00100
@sameer_fadhel
@rida_beau
@nidalsaad4
@khalidmetaha

Top Tweeters in G7:
@alhowaimel1
@jarshail
@khaledaloyouni
@mohammadalsube3
@abdulrahman787
@saeedalali6
@thebahraini
@shgran001
@shmo5_alwa6n
@frsh111

Top Tweeters in G8:
@buyazed288
@alsharq_portal
@rm7ksa
@gonewiththewin7
@ajarabic
@ajmubasher
@falamarzi_bah
@suham13
@ajabreaking
@nassemary

Top Tweeters in G9:
@naawaal_1
@l4aj
@bleor12
@nasserksaj
@majed_mahdi
@maha_aljared1
@a_s__n18
@baddur212
@fahadalkhlefi
@eeex33

Top Tweeters in G10:
@jameel_hazzazi
@12mohammed13
@x_y65
@tamemealgulf
@_mo12000
@aljehani_hamad
@saad_aldossary2
@g_abdulelah
@aq___3
@mgnoonek1