العربية, Twitter, 8/21/2022 5:36:09 PM, 280480


FAQ | Problem?

العربية_2022-08-21_00-22-51.xlsx
العربية_2022-08-21_00-22-51.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
August 21, 2022
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3wjKIvQ
@3zzzzz33
@saudinews50
@abokhled867
@sultan_sh_63
@alarabiya
@ksasoon1
@sarab_a12
@nouf17483376
@alk3aam
@ajelnews24

Top hashtags:
#العربية
#السعودية
#الصين
#تايوان
#الحرب_العالمية_الثالثة
#مجلس_الأمة_2022
#روسيا_اوكرانيا

Description:
Description
The graph represents a network of 5,495 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 21 August 2022 at 07:27 UTC.

The requested start date was Sunday, 21 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 6-hour, 46-minute period from Friday, 19 August 2022 at 14:30 UTC to Friday, 19 August 2022 at 21:17 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5495
Unique Edges : 2291
Edges With Duplicates : 7084
Total Edges : 9375
Number of Edge Types : 5
Retweet : 3116
MentionsInRetweet : 3204
Tweet : 1547
Mentions : 527
Replies to : 981
Self-Loops : 1600
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00412465627864345
Reciprocated Edge Ratio : 0.00821542674577818
Connected Components : 1413
Single-Vertex Connected Components : 520
Maximum Vertices in a Connected Component : 1257
Maximum Edges in a Connected Component : 2750
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 18
Average Geodesic Distance : 6.088736
Graph Density : 0.000145149659501158
Modularity : 0.517498
NodeXL Version : 1.0.1.504
Data Import : The graph represents a network of 5,495 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 21 August 2022 at 07:27 UTC.

The requested start date was Sunday, 21 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 6-hour, 46-minute period from Friday, 19 August 2022 at 14:30 UTC to Friday, 19 August 2022 at 21:17 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[98] https://sky-web.app/
[21] https://www.alarabiya.net/
[6] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/08/19/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-90-%D9%8A%D9%88%D9%85-
[6] https://sabq.org/saudia/ji17bbki11
[6] https://www.alarabiya.net/sport/international-sport/2022/08/19/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7-
[6] https://t.me/ayman0789459028
[5] https://tr.agency/news-161860
[4] https://t.me/mma55485
[4] https://magalaty.com/%d9%82%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85/
[4] https://magalaty.com/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%87%d9%86%d8%a6/

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560394837597294594
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560736547976007680
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560635738617569284
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560427459438432256
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560664987693367297
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560650795644620800
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560423338564108296
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560635364665987079

Top URLs in Tweet in G2:
[4] https://dznews2016.blogspot.com/2022/08/sex-mai-khalifa.html
[4] https://magalaty.com/%d9%82%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85/
[4] https://magalaty.com/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%87%d9%86%d8%a6/
[4] https://t.me/mma55485
[2] https://www.youtube.com/watch?v=gUyQjtcGbW8&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

[2] https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=&source=&data=
[2] https://magalaty.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%82%d9%86%d8%b5%d9%84/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560635473030045697
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560635493896753152
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560635628991131649

Top URLs in Tweet in G3:
[21] https://www.alarabiya.net/
[4] https://www.alarabiya.net/last-page/2022/08/19/%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2022/08/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2022/08/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AF
[2] https://www.alarabiya.net/alarabiya-today/2022/08/20/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
[2] https://aawsat.com/home/article/3823641/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560703813975244803
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560658158837977099
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560016538064879628
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560660425783422976

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560650671241969665
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560057046862536707
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560700413380272129
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560701737043886081
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560698450228183040
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560699410471952384
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560606030605721601
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560388225201496064
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560714143124131840
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560713741506940929

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560198344676458502
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559841835522080768

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560288317966618624
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559503606885269506

Top URLs in Tweet in G7:
[2] https://t.me/joinchat/vZtgJCr8t6s3NjI5

Top URLs in Tweet in G8:
[3] https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2022/08/19/iraqi-shiite-cleric-meets-saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman-during-visit-to-kingdom/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1660917538
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560686920438628352
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560335032765390848
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560370026225766401
[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-17/saudi-arabia-struggles-to-hire-ceo-for-second-national-airline?utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=middleeast&utm_medium=social
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560550302792593409
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560187212968370180
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560205921632112642
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560623447788617728
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560731775160156160

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560663842556121089
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560726759204593668
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560687539434004482
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557628801269596161
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560650947583307778
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560671145091043329
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560700077324263426
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560672932468523010
[1] http://www.saudijobstoday.net/t23040-topic
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560652307624128512

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560720882523316226
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558586535599030273
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560589857428123649
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560718139595362311
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560328234595766273
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560636153686069250
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560407942360334336
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560639792374849536
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560388656774496258
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560328123559837698

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1544] twitter.com
[98] sky-web.app
[60] alarabiya.net
[15] t.me
[15] youtube.com
[10] magalaty.com
[9] sabq.org
[9] blogspot.com
[5] tr.agency
[4] elomdasport.live

Top Domains in Tweet in G1:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[408] twitter.com
[10] magalaty.com
[6] blogspot.com
[4] t.me
[4] elomdasport.live
[3] whatsapp.com
[3] youtube.com
[2] yemen-publisher.com
[2] aliexpress.com
[2] elqnah-news.com

Top Domains in Tweet in G3:
[43] alarabiya.net
[42] twitter.com
[2] aawsat.com

Top Domains in Tweet in G4:
[34] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[2] t.me

Top Domains in Tweet in G8:
[25] twitter.com
[3] thenationalnews.com
[1] bloomberg.com

Top Domains in Tweet in G9:
[9] twitter.com
[1] saudijobstoday.net

Top Domains in Tweet in G10:
[25] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[290] العربية
[227] السعودية
[36] الصين
[34] تايوان
[33] الحرب_العالمية_الثالثة
[33] مجلس_الأمة_2022
[33] روسيا_اوكرانيا
[31] انا_وبس
[31] مصر
[30] الأردنTop Hashtags in Tweet in G2:
[8] السعودية
[6] سيرة_ذاتية
[6] وظائف
[5] المجاعه_تفتك_بالصومال
[5] العربية
[4] الاجنبيات_دلع_وبدون_مهر
[3] فلسطين
[3] الكويت
[3] التعاون
[2] أبشر

Top Hashtags in Tweet in G3:
[188] العربية
[25] العربية_عاجل
[16] إيران
[14] ترمب
[14] الساعة_60
[10] كوريا_الشمالية
[10] كيم_جونغ_أون
[10] كورونا
[9] جنيف
[8] السعودية

Top Hashtags in Tweet in G4:
[108] السعودية
[6] التعاون
[5] الامارات
[5] تركيا
[3] مكه_الان
[3] جنتل
[2] ساعه_استجابه
[1] الهلال
[1] كبير_آسيا
[1] تصويري

Top Hashtags in Tweet in G5:
[3] محمية_الحجر_الغربي_لأضواء_النجوم

Top Hashtags in Tweet in G6:
[33] الصين
[33] الحرب_العالمية_الثالثة
[33] العربية
[33] تايوان
[33] مجلس_الأمة_2022
[33] روسيا_اوكرانيا
[1] إخبارية_الشعبة
[1] أبشر

Top Hashtags in Tweet in G8:
[4] السعودية
[2] السعودية_العظمى
[1] وجهة_مسار
[1] في_حب_مكة
[1] منع_التجول
[1] الملك_عبدالعزيز

Top Hashtags in Tweet in G9:
[18] الطفولة_المبكرة
[5] سيرة
[3] امطار_المدينه
[2] ولي_العهد
[2] وظائف
[2] لاتكون_زي_سلطان
[2] اليوم_العالمي_للتصوير
[1] ساعه_استجابه
[1] سعد_الشهري_مليار_مشاهد
[1] الجمعة

Top Hashtags in Tweet in G10:
[15] وجهة_مسار
[15] في_حب_مكة
[4] كلمة_الملك_سعود
[4] اليوم_العالمي_للتصوير
[2] السعودية
[1] ترمب
[1] العربية

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[5074] العربية
[2235] في
[1661] من
[1433] على
[1180] و
[984] المملكة
[930] السعودية
[855] اللغة
[634] العالم
[571] انا

Top Words in Tweet in G1:
[529] العربية
[521] اللغة
[519] 3zzzzz33
[510] على
[510] العالم
[510] و
[509] انا
[508] تسيطر
[508] مصري
[508] يتكلم

Top Words in Tweet in G2:
[472] العربية
[268] في
[194] من
[109] على
[101] و
[84] السعودية
[81] المملكة
[52] اللغة
[50] ما
[48] ا

Top Words in Tweet in G3:
[188] #العربية
[159] في
[114] alarabiya
[88] من
[71] العربية
[63] عن
[51] على
[34] إلى
[34] مراسل
[34] السعودية

Top Words in Tweet in G4:
[180] ا
[168] العربية
[132] المملكة
[108] #السعودية
[92] ksasoon1
[84] الأولى
[84] عربي
[84] والثالثة
[84] عالمي
[84] بالعمل

Top Words in Tweet in G5:
[251] دولة
[130] في
[129] العربية
[128] من
[125] salimalnimr
[125] يا
[125] مرحبا
[125] مليون
[125] تم
[125] تأكيد

Top Words in Tweet in G6:
[220] على
[113] العربية
[113] السعودية
[111] ال
[110] نشكر
[110] المملكة
[110] دعمها
[110] المقدم
[110] لشعبنا
[110] وتشغيل

Top Words in Tweet in G7:
[137] العربية
[100] من
[75] الإباحية
[75] زوجة
[75] الحمار
[75] كبيرة
[75] تشتكي
[75] أجل
[75] الفرح
[60] اتبعني

Top Words in Tweet in G8:
[116] العربية
[81] في
[65] ما
[46] المملكة
[44] السعودية
[37] مكة
[34] شعارات
[34] و
[33] متى
[30] لغة

Top Words in Tweet in G9:
[191] العربية
[164] ذاتية
[157] سيرة
[120] باللغة
[82] تصميم
[82] cv
[82] ب
[82] 15
[51] باللغتين
[46] احترافية

Top Words in Tweet in G10:
[96] العربية
[64] في
[60] السعودية
[46] المملكة
[32] من
[29] الله
[26] رحمه
[22] قصة
[22] محاولة
[22] اغتيال

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[949] المملكة,العربية
[868] العربية,السعودية
[827] اللغة,العربية
[517] العربية,تسيطر
[517] تسيطر,على
[517] على,العالم
[516] الاجانب,توفل
[516] توفل,و
[516] و,ايلتس
[516] ايلتس,واختبار

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[519] اللغة,العربية
[508] العربية,تسيطر
[508] تسيطر,على
[508] على,العالم
[507] 3zzzzz33,انا
[507] انا,انتظر
[507] انتظر,اللغة
[507] العالم,ونختبر
[507] ونختبر,الاجانب
[507] الاجانب,توفل

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[78] المملكة,العربية
[75] العربية,السعودية
[44] اللغة,العربية
[32] باللغة,العربية
[31] الدول,العربية
[18] الجزيرة,العربية
[15] في,المملكة
[14] من,يوم
[13] دورة,نيبوش
[13] نيبوش,igc

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[26] المملكة,العربية
[26] العربية,السعودية
[23] مراسل,العربية
[21] فندق,الحياة
[17] #العربية,في
[17] في,فندق
[16] alarabiya_brk,مراسل
[14] #العربية,#الساعة_60
[14] alarabiya,بعد
[13] مباشر,من

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[130] المملكة,العربية
[106] العربية,#السعودية
[84] #السعودية,الأولى
[84] الأولى,عربي
[84] عربي,ا
[84] ا,والثالثة
[84] والثالثة,عالمي
[84] عالمي,ا
[84] ا,بالعمل
[84] بالعمل,الإنساني

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[125] يا,مرحبا
[125] مرحبا,مليون
[125] مليون,تم
[125] تم,تأكيد
[125] تأكيد,مشاركة
[125] مشاركة,كل
[125] كل,من
[125] من,المملكة
[125] المملكة,العربية
[125] العربية,السعودية

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[113] العربية,السعودية
[110] نشكر,المملكة
[110] المملكة,العربية
[110] السعودية,على
[110] على,دعمها
[110] دعمها,المقدم
[110] المقدم,لشعبنا
[110] لشعبنا,وتشغيل
[110] وتشغيل,مستشفى
[110] مستشفى,عدن

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[75] الإباحية,العربية
[75] العربية,زوجة
[75] زوجة,الحمار
[75] الحمار,كبيرة
[75] كبيرة,تشتكي
[75] تشتكي,من
[75] من,أجل
[75] أجل,الفرح
[60] الفرح,اتبعني
[60] اتبعني,لمعرفة

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[45] المملكة,العربية
[41] العربية,السعودية
[33] متى,ما
[23] في,المملكة
[19] السعودية,10
[19] 10,الاف
[19] الاف,مدينة
[19] مدينة,وقرية
[19] وقرية,ومئات
[19] ومئات,الأندية

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[156] سيرة,ذاتية
[117] باللغة,العربية
[82] تصميم,سيرة
[82] ذاتية,cv
[82] cv,باللغة
[82] العربية,ب
[82] ب,15
[51] باللغتين,العربية
[46] ذاتية,احترافية
[45] احترافية,باللغتين

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[60] العربية,السعودية
[46] المملكة,العربية
[26] رحمه,الله
[22] قصة,محاولة
[22] محاولة,اغتيال
[22] اغتيال,الشيخ
[22] الشيخ,عبدالله
[22] عبدالله,القرعاوي
[22] القرعاوي,رحمه
[22] الله,في

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@tanqeeb_ksa
@jamalrayyan
@mohareeb2019
@ewdifh
@ar8arcom
@tanqeeb_ksa1
@riyadhjobstoday
@abdullahelshrif
@3zzzzz33
@kasimf

Top Replied-To in G1:
@3zzzzz33
@i_reuoof
@itsl6_
@xrxr17_
@ayman_salman_sh
@ksgafal

Top Replied-To in G3:
@alarabiya

Top Replied-To in G4:
@ksasoon1
@alhilal_fc
@s6udi2
@wearemessi
@jordan5304

Top Replied-To in G5:
@salimalnimr

Top Replied-To in G8:
@looveksaaa
@alk3aam
@mhmd__f
@deemh100
@faljubairi
@gl_22355
@rm7ksa
@m2jed966
@pixxerart
@xmn_mx

Top Replied-To in G9:
@tanqeeb_ksa
@ar8arcom
@ewdifh
@mohareeb2019
@riyadhjobstoday
@tanqeeb_ksa1
@jobzatycom
@tawteini
@jobsforsaudis
@ihr_80

Top Replied-To in G10:
@saudinews50
@king_btcusd
@eduksa3
@jheer_1
@jeddahthunder
@maf_mmm
@abd441611
@ajelnews24
@arabeastcollege
@jicedusa

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@3zzzzz33
@salimalnimr
@alarabiya
@bantalyemen12
@ksasoon1
@tawqiy
@dr_alawlaqi
@ivoooe8
@tabkhbeet
@fawzan_almadi

Top Mentioned in G1:
@3zzzzz33
@si_qf
@3bood1927
@i_reuoof
@ksgafal
@re27er1

Top Mentioned in G2:
@mandyge24755205
@smahup1
@khhk1437
@rabieaaa250000
@cairo5555
@taqialzeera
@dichterkusai
@meili1_
@saoudsu7ail

Top Mentioned in G3:
@alarabiya
@alarabiya_brk
@fayez_101
@alarabiya_shows
@zahraa_alyemen
@aalawd_
@reflect_ar
@suufp9
@nauss_sa
@uafaac

Top Mentioned in G4:
@ksasoon1
@thesaudi_post
@saudisilent
@ciristof
@kuwarimud
@taawounnow
@fieldleague1
@inforqm
@tsp_geographic
@saaaaamnn1

Top Mentioned in G5:
@salimalnimr
@ea_oman

Top Mentioned in G6:
@bantalyemen12
@rashed2000hotm1
@shobah2012
@mansur3m

Top Mentioned in G7:
@pornhdegypt
@amanda_sexgirl
@arabic_sexgirl
@sexhd_arab
@viviana_sexgirl
@agnes_nude
@nude_sex18girl
@arabsex_porn
@maialen_sex
@saraarabsex

Top Mentioned in G8:
@gl_22355
@70sul
@deemh100
@alk3aam
@solamiua122
@almtaim90
@looveksaaa
@m2jed966
@rm7ksa
@___sz11

Top Mentioned in G9:
@r_zczz
@wadhefadotcom
@ewdifh
@arco_edu
@noura_job
@m_alobid11
@_altot
@dr_doniia
@raco_edu
@only_43

Top Mentioned in G10:
@dr_ibraheemm
@saudinews50
@ajelnews24
@hashksa
@king_btcusd
@mxliv
@nnnndddd050
@desertsands01
@alarabiya
@alk3aam

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@amazonhelp
@mradgggggg
@radar_assistant
@3_i_n
@alka_441
@rtwit_1
@aljawazatksa
@7ragksa
@omazozfahad1
@buyazed288

Top Tweeters in G1:
@itsl6_
@ssaad_ab
@0592481613sa
@dciawy
@jamal_gonzalez
@_zainab20a
@abozeyad_12
@saad_17
@3zzzzz33
@aalkanderyy_

Top Tweeters in G2:
@radar_assistant
@rabieaaa250000
@mnalmsdr
@sawtkellebnen
@woodyshrarh
@bskoora
@baladtv
@tarekahmady22
@arabic_post
@jxj_lp

Top Tweeters in G3:
@mradgggggg
@3_i_n
@buallaya
@khzozo1111
@gonewiththewin7
@yanasssa
@alarabiya
@ivolkman
@sel_ma88
@wj3kdz8txpfykrc

Top Tweeters in G4:
@saagr2000
@za_xu
@ayeshalshlwi77
@ibrahem_alsket
@magedsk949
@albhire
@alkyf_
@hitman8628
@najialanbar
@_3ssm

Top Tweeters in G5:
@eumania1
@yamamh_86
@umsaid2009
@jasimisa
@a14a_sa
@suq_5
@omanibalushi81
@justqsq
@dbdopppe3
@mlak662kk

Top Tweeters in G6:
@1995snoat
@3rafik13
@nnadd112
@lil11lilil
@hada__1
@amq56w
@drym86289239
@asmahan_sy
@ano8cn
@ga_5888

Top Tweeters in G7:
@ahmedab19502514
@dksexhot
@mansur75173268
@h14392728
@mhmdhsn11943113
@manan45244414
@rajver_
@bhagatajam
@hayatkh10786730
@abbas_aldeep

Top Tweeters in G8:
@okonemariam
@rm7ksa
@raied448
@abdullah_juh7
@ksamaanaaalksa3
@alnasser9879
@aabu6rad
@backoff1982
@69hamode
@70sul

Top Tweeters in G9:
@jarirbookstore
@5fo_o8
@bankalbilad
@alialmusharea
@bak7e8
@tanqeeb_ksa
@alshmrya9521
@ar8arcom
@ask_jizan_
@jeddah_jobs1

Top Tweeters in G10:
@omazozfahad1
@imj101
@ajelnews24
@saudinews50
@mohammedsabr
@hashksa
@abokhled867
@adel20139
@hayaali2011
@bayan_farhan