الحرة, Twitter, 8/28/2022 4:52:28 PM, 280874


FAQ | Problem?

الحرة_2022-08-28_03-02-41.xlsx
الحرة_2022-08-28_03-02-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
August 28, 2022
Short Description:
الحرة via NodeXL https://bit.ly/3ATBfOI
@_hatm1
@fahadalkhalaf58
@sami99112
@sf__ry
@ajalmudhaf
@salehalfahid
@a_altamimi11
@bobagarr1
@moi_kuw
@abwbdal69013106

Top hashtags:
#الاتحاد
#بات_الاصلاح
#تبوك
#فتنة_العراق
#تونس
#المغرب
#الكويت
#الشيوخ
#الهلال

Description:
Description
The graph represents a network of 5,326 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الحرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 28 August 2022 at 10:07 UTC.

The requested start date was Sunday, 28 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 13-day, 23-hour, 53-minute period from Sunday, 14 August 2022 at 00:05 UTC to Saturday, 27 August 2022 at 23:58 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5326
Unique Edges : 2357
Edges With Duplicates : 6743
Total Edges : 9100
Number of Edge Types : 5
Replies to : 944
Tweet : 1188
Retweet : 3056
MentionsInRetweet : 3340
Mentions : 572
Self-Loops : 1232
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00637783153727733
Reciprocated Edge Ratio : 0.0126748251748252
Connected Components : 1307
Single-Vertex Connected Components : 567
Maximum Vertices in a Connected Component : 902
Maximum Edges in a Connected Component : 1893
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 22
Average Geodesic Distance : 5.562725
Graph Density : 0.00016134861490888
Modularity : 0.539395
NodeXL Version : 1.0.1.504
Data Import : The graph represents a network of 5,326 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الحرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 28 August 2022 at 10:07 UTC.

The requested start date was Sunday, 28 August 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 13-day, 23-hour, 53-minute period from Sunday, 14 August 2022 at 00:05 UTC to Saturday, 27 August 2022 at 23:58 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الحرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[8] https://dznews2016.blogspot.com/2022/08/blog-post_23.html
[8] https://mufakerhur.org/%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86_%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%8a/
[4] https://anbaaonline.com/news/174126
[4] https://news4egy.com/2311?#
[3] http://www.kks-sy.com/
[3] https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsyrian.islamic.council%2Fposts%2F5769283266424893
[2] https://alnour.com.lb/news/politics/537954/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%d9%89:-%d9%86%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%a7-%d8%b9
[2] https://www.youtube.com/watch?v=a6PXMoNq4tg&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=GObsi_fz7ok&feature=youtu.be

[2] https://gate.ahram.org.eg/News/3644649.aspx

Top URLs in Tweet in G1:
[8] https://dznews2016.blogspot.com/2022/08/blog-post_23.html
[4] https://news4egy.com/2311?#
[2] https://www.facebook.com/watch/?v=1242061483206239&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C-GK3C&ref=sharing
[2] https://anbaaonline.com/news/174126
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558605572169154565
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558608024545140737
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558612897919635456
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558617822607163393
[1] https://twitter.com/i/spaces/1OdKrBDwVjkKX
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558664090477887489

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559855145755836416
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559488724739792896
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560019197299757056
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560192695372582912
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559908338451742725
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559945276349157380
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559648446721802240
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560098220428124160
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560051820113838080
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558613729041940483

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559942404400205825
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559987812853768192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560008156784238605
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559954346841985025

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559678475749191680
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559104426446561281
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560683227051970562
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559290503581024257
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557683608176975874
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560062330037313540
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560116227422437379
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559175590305058818
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559175324700741634
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559048412963684352

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560217615494221825
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559784543049191426
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558571395772301312
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559759178087948291
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559705429713846272
[1] https://twitter.com/i/web/status/1546951590149513216
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560202969987137542
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559404828454969345
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559414055294554113
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558618086688931841

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560668531401691136
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559173124230373376
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559537298454331392
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559404023249338369
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559129404265168897
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559846948206776320
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560611465765105664
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558622807336144896
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560553174410444800
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560554099690467328

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563490346897911809
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563568056978137089
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563513121133641728
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563548712843956224
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563546206084952064
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560276106200358913
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563541146462490624
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563502661403455489

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558593658642898945
[1] https://twitter.com/i/web/status/1561258261998862338
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559234478098219009
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559234155552047104
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559230490053312518
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560400843513421825
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560359022888378369
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560353723360108550
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558573516567478272
[1] https://twitter.com/i/web/status/1560204213153579009

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558533867514068994

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559326553791660037
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559327081888202754
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559336300062380032
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559896593045807104
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559331426620825602
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559328578139000843
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559311667183362048
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558575486590238720
[1] https://twitter.com/i/web/status/1559309772612067329
[1] https://twitter.com/i/web/status/1558669143590723584

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1125] twitter.com
[50] hurra.news
[19] youtube.com
[13] alhurra.com
[9] blogspot.com
[8] mufakerhur.org
[5] facebook.com
[4] mnalmsdr.com
[4] org.eg
[4] anbaaonline.com

Top Domains in Tweet in G1:
[331] twitter.com
[50] hurra.news
[10] alhurra.com
[9] blogspot.com
[4] news4egy.com
[4] youtube.com
[4] mnalmsdr.com
[2] akhbarhayat.com
[2] facebook.com
[2] makkahnewspaper.com

Top Domains in Tweet in G2:
[16] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[4] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[26] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[20] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[12] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[16] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[10] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[176] الاتحاد
[162] بات_الاصلاح
[148] تبوك
[128] فتنة_العراق
[118] تونس
[117] المغرب
[60] الكويت
[60] الشيوخ
[49] الهلال
[39] المدينة_المنورةTop Hashtags in Tweet in G1:
[44] بات_الاصلاح
[31] فتنة_العراق
[15] الرئيس_المشاط
[12] العراق
[9] الحرة
[4] alhurra
[3] فلسطين
[3] فدوى_سليمان
[3] افضفض
[3] المدينة_المنورة

Top Hashtags in Tweet in G2:
[90] الاتحاد
[11] النصر

Top Hashtags in Tweet in G4:
[28] إيران
[22] ثورة_الغزلان
[12] أمريكا
[10] متابعات
[5] الحوزة_الناطقة_بالغة_الامريكية
[4] الشعوب
[3] ايران

Top Hashtags in Tweet in G5:
[2] حل_مركز_التحكيم_مطلب
[1] جاب_العيد

Top Hashtags in Tweet in G6:
[136] تبوك
[32] المدينة_المنورة
[32] تصويري
[7] امطار_المدينه
[5] أمطار
[5] motogp
[4] ساعه_استجابه
[4] المدينة_المنورة_الآن
[3] المدينة_الان
[2] منخفض_الصمت

Top Hashtags in Tweet in G7:
[117] المغرب
[117] تونس
[2] الحكومة_المغربية
[2] إسبانيا
[2] الصحراء

Top Hashtags in Tweet in G8:
[3] الاتحاد

Top Hashtags in Tweet in G9:
[82] الاتحاد

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4900] الحرة
[2139] من
[2094] في
[1073] على
[1062] الفترة
[737] بعد
[613] اللاعب
[576] الله
[567] عن
[492] مع

Top Words in Tweet in G1:
[546] الحرة
[246] من
[239] في
[108] على
[83] أن
[81] و
[75] بعد
[64] السودان
[53] لا
[52] الشعب

Top Words in Tweet in G2:
[486] في
[443] الحرة
[429] الفترة
[307] التي
[303] اللاعب
[249] ناديه
[224] يدخل
[222] كنو
[217] عقد
[216] خطأ

Top Words in Tweet in G3:
[308] الحرة
[307] الشعبية
[304] مستعينا
[304] بالإرادة
[301] بعد
[301] التوكل
[301] على
[301] الله
[301] الحامية
[301] لدستور

Top Words in Tweet in G4:
[362] الحرة
[322] مراسل
[310] قناة
[299] من
[223] مصطفى
[223] الهايم
[214] في
[213] الأمريكية
[152] التيار
[121] معمم

Top Words in Tweet in G5:
[210] من
[198] 2022
[177] الحرة
[162] الفترة
[140] كنو
[130] قبل
[117] اللاعب
[113] دخول
[111] مع
[108] يعني

Top Words in Tweet in G6:
[232] الحرة
[136] #تبوك
[116] طريق
[105] محرم
[84] eid_tabuk
[79] ١٤٤٤هـ
[78] جنوب
[72] أغسطس
[71] 2022م
[71] البديعة

Top Words in Tweet in G7:
[234] مليار
[232] درهم
[124] الحرة
[123] تونس
[123] المغرب
[120] اتفاق
[119] التجارة
[119] تصدر
[119] 28
[119] للمغرب

Top Words in Tweet in G8:
[114] اللاعب
[113] الفترة
[113] الحرة
[70] وقع
[66] بعد
[57] عقد
[53] كنو
[51] النصر
[50] من
[49] محمد

Top Words in Tweet in G9:
[82] مساعد
[82] الجريسي
[82] لم
[82] يكمل
[82] شراحيلي
[82] ساعات
[82] من
[82] الفترة
[82] الحرة
[82] إلا

Top Words in Tweet in G10:
[153] في
[86] الحرة
[80] الركلات
[77] coach_khaled0
[76] رونالدو
[74] من
[74] أفضل
[74] حرة
[72] التاريخ
[69] واحد

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1051] الفترة,الحرة
[417] قناة,الحرة
[342] الشعبية,الحرة
[337] مستعينا,بالإرادة
[337] بالإرادة,الشعبية
[335] على,الله
[334] بعد,التوكل
[334] التوكل,على
[334] الله,مستعينا
[333] أعلن,خوضي

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[55] السودان,الحرة
[44] فلا,فائدة
[44] فائدة,ت
[44] ت,رتجى
[44] رتجى,من
[44] من,الحوار
[44] الحوار,وخصوصا
[44] وخصوصا,بعد
[44] بعد,أن
[44] أن,قال

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[429] الفترة,الحرة
[221] يدخل,الفترة
[215] عطوني,إعلامي
[215] إعلامي,هلالي
[215] هلالي,واحد
[215] واحد,أنتقد
[215] أنتقد,خطأ
[215] خطأ,إدارة
[215] إدارة,ناديه
[215] ناديه,في

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[307] الشعبية,الحرة
[304] مستعينا,بالإرادة
[304] بالإرادة,الشعبية
[301] بعد,التوكل
[301] التوكل,على
[301] على,الله
[301] الله,مستعينا
[301] الحرة,الحامية
[301] الحامية,لدستور
[301] لدستور,١٩٦٢

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[303] قناة,الحرة
[223] مصطفى,الهايم
[209] مراسل,قناة
[164] الحرة,الأمريكية
[100] التيار,الصدري
[95] الهايم,مراسل
[94] من,مراسل
[75] في,قناة
[70] الى,معمم
[66] المدعو,مصطفى

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[161] الفترة,الحرة
[112] قبل,دخول
[106] يعني,انه
[101] مع,اللاعب
[101] اللاعب,قبل
[99] عقد,كنو
[99] كنو,ينتهي
[99] ينتهي,2022
[99] 2022,كيف
[99] كيف,قال

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[116] طريق,الحرة
[79] محرم,١٤٤٤هـ
[71] أغسطس,2022م
[47] جنوب,#تبوك
[46] الحرة,جنوب
[40] الحرة,الغربية
[37] تصوير,ابو
[37] tqqs,فيديو
[36] الثلاثاء,١٨
[36] ١٨,محرم

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[232] مليار,درهم
[119] التجارة,الحرة
[119] تونس,تصدر
[119] تصدر,28
[119] 28,مليار
[119] درهم,للمغرب
[118] المغرب,يصدر
[117] اتفاق,التجارة
[116] يصدر,19
[115] #تونس,تونس

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[111] الفترة,الحرة
[49] محمد,كنو
[47] يدخل,الفترة
[40] سريان,العقد
[39] banderalrezohan,الفترة
[39] بعد,سريان
[38] الحرة,المقصود
[38] المقصود,بها
[38] بها,آخر
[38] آخر,ستة

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[82] مساعد,الجريسي
[82] الجريسي,لم
[82] لم,يكمل
[82] يكمل,شراحيلي
[82] شراحيلي,ساعات
[82] ساعات,من
[82] من,الفترة
[82] الفترة,الحرة
[82] الحرة,إلا
[82] إلا,وتعاقد

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[80] الركلات,الحرة
[72] في,التاريخ
[68] الأسطورة,كريستيانو
[68] كريستيانو,رونالدو
[68] رونالدو,واحد
[68] واحد,من
[68] من,أفضل
[68] أفضل,اللاعبين
[68] اللاعبين,في
[68] التاريخ,في

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajabreaking
@almajlliss
@aldowayesh
@haneennhatem
@alhurranews
@riyadhalmannaa
@hber_iq
@salih_m_iraqi
@banderalrezohan
@us_world1

Top Replied-To in G2:
@kolod_40
@mabuhedaih
@zeldr0
@ab_she34
@_hatm1
@bsah0
@sulimanaljuilan
@hnnh12
@fahdalruqi
@qaysar_8

Top Replied-To in G3:
@ajalmudhaf

Top Replied-To in G4:
@3egbaebyx4hxd1b
@haiderkairallah
@d1lwkgnc94z8vhq

Top Replied-To in G5:
@mrshnab
@alshbabeh
@sf__ry
@jaknto
@ihwlz
@_hatm1
@sa____ul
@ahmd44085947
@muth3b
@_caeud

Top Replied-To in G6:
@waleed0alhazmi
@dwas_2010

Top Replied-To in G7:
@chefgov_ma
@m99_tv
@hmeghribi

Top Replied-To in G8:
@riyadhalmannaa
@banderalrezohan
@kalabsh20
@fbdayea
@abonaif35641634
@azizoula
@nawaf016346192
@neyjc61n6o1rabx
@_alialsolami
@mshal24_nov

Top Replied-To in G10:
@mohamme33367023
@monkydl17153175
@a20ee10
@a7_mad165
@theoisuper
@zezo_rmd
@coach_khaled0

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@ajalmudhaf
@_hatm1
@sf__ry
@salehalfahid
@eid_tabuk
@sport24_tv
@mezzourr
@coach_khaled0
@doliprane_aie
@a_altamimi11

Top Mentioned in G1:
@iusedtobehere2
@k9nkjil44
@rar67_h
@frashaidr
@saoudsu7ail
@sout_al_khaleej
@bald_adnan
@ahmedhammad066
@kha1158

Top Mentioned in G2:
@_hatm1
@salehalfahid
@a_altamimi11
@al_fahad_11
@alotibi_1955
@fahdalruqi
@alharbi_44
@bsah0
@vip99945
@abwrwad405

Top Mentioned in G3:
@ajalmudhaf
@alanba_news_kw
@ahmadaltaisi
@alommahapp
@almohamedali_a

Top Mentioned in G4:
@alialha36741683
@dlt97b7puxblbym
@abualihussein19
@haiderkairallah
@d1lwkgnc94z8vhq
@albahlol9
@qarf890
@albasray30
@wael_manamiyan
@shaima_news_91

Top Mentioned in G5:
@sf__ry
@fahadalkhalaf58
@saleh_r9
@ksaaaaksaaa
@alnassrfc
@ssac_sa
@abo_turkii1
@mrshnab
@alssakrran
@jq91n

Top Mentioned in G6:
@eid_tabuk
@tqqs
@meteeb44
@kaldalharbi
@alhejily4
@np77np
@yahyaalmazin
@fahad140543
@fahadbuliheshi
@amanaalmadinah

Top Mentioned in G7:
@mezzourr
@doliprane_aie
@hmeghribi
@addadinajib
@m99_tv
@chefgov_ma
@sheibani778

Top Mentioned in G8:
@banderalrezohan
@riyadhalmannaa
@alharbi_44
@khalidaltaweel
@nawafalenzi99
@salehalfahid
@_hatm1
@a_altamimi11
@dxr_5
@kalabsh20

Top Mentioned in G9:
@sport24_tv

Top Mentioned in G10:
@coach_khaled0
@vexll_fcb
@nadjib__fcb
@theoisuper
@lm30community
@abderrahmenbet3
@a7_mad165
@a20ee10

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@mssbilaraby
@alfarsi2121
@alahram
@almasryalyoum
@shma_211
@kalid9782
@lebanondebate
@alahramgate
@topgaming43
@elgornalgy

Top Tweeters in G1:
@mssbilaraby
@kalid9782
@alahramgate
@topgaming43
@elgornalgy
@kataeb_ar
@ch23news
@nnaleb
@tayyar_org
@mnalmsdr

Top Tweeters in G2:
@sultanalbarki
@saeed_alsadag
@kleedalsalh
@monmometto
@1133fahad7773f
@abdullah_alinzy
@mashi_11
@hmj959
@alrwauilim
@moh24abd

Top Tweeters in G3:
@ahmad_alomar
@alanba_news_kw
@m_rouhaldeen
@eyad_almutawa
@altmimi76
@na3emal3od
@saadaljassem
@alhajre791
@anwar_alrasheed
@tarind_warah

Top Tweeters in G4:
@lulua_b
@mohammed9715073
@mstryosif
@alhussai1
@hamoodhabibi1
@bintkhamis19
@abomohammedal16
@whitefl24671174
@afnan81_______
@watanyaljareeh

Top Tweeters in G5:
@amm135790
@d000gp
@fahadalkhalaf58
@ben_anan
@qobserver1
@c1f29eca9dfe468
@s3gkifg5
@reham_aq
@mohmaadalajmiq8
@saeedm00071

Top Tweeters in G6:
@okonemariam
@rashidalmethen
@salooqalbi2016
@knew780
@aass1000873
@aboabdullah2121
@aabboo1395
@ibrahimalzubadi
@famwaj
@10889alisa

Top Tweeters in G7:
@simo__ben
@mariemines01
@hmeghribi
@thekingdomof212
@rfaouz
@kortbi
@empiremoroccan_
@bactarus
@m99_tv
@sbahri00

Top Tweeters in G8:
@eldokshe
@badrb87
@faaiz9
@alnassrj
@hussein24z
@fanan7nan
@mb_1781
@shoog_229
@mg7777d
@nasserksaj

Top Tweeters in G9:
@almalkym939
@hhklar43k
@sport24_tv
@allrrohh
@m_4do
@queen_rawan99x
@suger17772223
@ola0956
@nwrhan_ywsf
@wall079

Top Tweeters in G10:
@zezo_rmd
@a8bo0o
@nadjib__fcb
@el7wafreet111
@vexll_fcb
@shalimar371
@luckygirl1882
@ehab_ashraf22
@arif788110
@0xsuperwinscity