الجزيرة, Twitter, 9/4/2022 4:14:06 PM, 281279


FAQ | Problem?

الجزيرة_2022-09-04_00-45-41.xlsx
الجزيرة_2022-09-04_00-45-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
September 04, 2022
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3wR6aJ9
@alk3aam
@almayas34603614
@ajabreaking
@zaahra200
@drgalalhatem
@hadramoot2024
@hureyaksa
@majed9_999
@bahbjh
@ahmdalzany10

Top hashtags:
#الجزيرة
#النصر
#صباح_الخيرᅠ
#عاجل
#الاتحاد
#تنظيم_القاعدة
#الهلال
#ايتام_خميس_مشيط

Description:
Description
The graph represents a network of 5,293 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 04 September 2022 at 07:50 UTC.

The requested start date was Sunday, 04 September 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 17-hour, 31-minute period from Tuesday, 30 August 2022 at 12:56 UTC to Thursday, 01 September 2022 at 06:27 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5293
Unique Edges : 2451
Edges With Duplicates : 6641
Total Edges : 9092
Number of Edge Types : 5
MentionsInRetweet : 3019
Mentions : 719
Retweet : 2893
Tweet : 1390
Replies to : 1071
Self-Loops : 1475
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00769230769230769
Reciprocated Edge Ratio : 0.0152671755725191
Connected Components : 1238
Single-Vertex Connected Components : 497
Maximum Vertices in a Connected Component : 1999
Maximum Edges in a Connected Component : 4495
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 25
Average Geodesic Distance : 8.6361
Graph Density : 0.000159011481243
Modularity : 0.52662
NodeXL Version : 1.0.1.504
Data Import : The graph represents a network of 5,293 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 04 September 2022 at 07:50 UTC.

The requested start date was Sunday, 04 September 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 17-hour, 31-minute period from Tuesday, 30 August 2022 at 12:56 UTC to Thursday, 01 September 2022 at 06:27 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[21] https://twitter.com/i/spaces/1RDxlgAReyNJL
[6] https://www.youtube.com/watch?v=eJ6ZMd4sVrI&feature=youtu.be

[6] https://www.youtube.com/watch?v=II6gFVpdF8w&feature=youtu.be

[6] https://t.me/ahmedhabib22
[4] https://magalaty.com/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9/
[3] https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2022-09-01-1.1663755
[3] https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B966568965807&text&type=phone_number&app_absent=0
[3] https://www.youtube.com/watch?v=Y6Ise3qBa94&feature=youtu.be

[3] https://www.aljazeera.net/opinions/2022/8/31/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82
[3] https://www.youtube.com/watch?v=tSZVoPYFMt0


Top URLs in Tweet in G1:
[6] https://t.me/ahmedhabib22
[4] https://magalaty.com/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9/
[3] https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B966568965807&text&type=phone_number&app_absent=0
[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT5hGSKTHz8mDDIIPVXlBWDaSpCSe-AquA4HjlPyV8aYPoXg/viewform
[2] https://alhaseel.com/archives/5369
[2] https://www.alkhaleej.ae/2022-08-31/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564597848758525968
[1] https://www.aleasimuh.com/2022/08/2023_30.html
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564601517499244544
[1] https://www.sawtbeirut.com/world-news/%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a/

Top URLs in Tweet in G2:
[2] https://www.aljazeera.net/opinions/2022/8/29/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b7%d8%b9%d9%85?fbclid=IwAR3Yf8i3Zc96uPAHSWT1S3Li85sYZ26WsFI8-hVGmWDjmB8E-aE2zxh4hEw
[1] https://twitter.com/i/web/status/1561827419501211648
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564330543939874817
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564016893265993728
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563802458656088065
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564253839661797377
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564252593974497280
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564250143628480512
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564248673885728773
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565121240494657536

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564984600874680320
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563408135150530561
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564956771835416576
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564821532093943808
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564702211346759681
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564314012023668739
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564323423140077575
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565172185152602112
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564317334810099712
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564700778618576898

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564901611566206977
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564817818889162759
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564854592625573891
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564792303776137217

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564508106545307648

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564706729350180864
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564339914447142912
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564712941743636480
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564709591983718400
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564992053792186369
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564976174782205952
[1] https://twitter.com/i/web/status/1467699887567425546
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565065157591580675
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564656341976813569

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565168821026992128
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564756830693236739
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564539348929941505
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564607802424918029
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564763530196287489
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564744878998913024
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564622797313396740
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564620734143528972

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565221430454878210
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565046928588537856
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564690497259671555
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564704290152800259
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564713215509925888
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564862054883905537
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564866387394314243
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564867637208924160
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564867885213880324
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564868690042097666

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565091426114879489
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565103732882374658
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564748509886160896
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565120863040585730
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565121359457312769
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565058392628011010
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565155676497842178

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565158547876450304
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564975202706006017
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564759598153797632
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564975575063838720
[1] https://twitter.com/i/web/status/1487056170200223748
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565125221606215681
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564853859155148802
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565116733765156864
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565122809797509120
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565124264776409093

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1493] twitter.com
[26] youtube.com
[22] ashabakah.com
[19] aljazeera.net
[7] t.me
[4] whatsapp.com
[4] magalaty.com
[3] emaratalyoum.com
[3] facebook.com
[3] vdlnews.com

Top Domains in Tweet in G1:
[461] twitter.com
[22] ashabakah.com
[7] t.me
[6] aljazeera.net
[4] magalaty.com
[4] whatsapp.com
[4] youtube.com
[3] vdlnews.com
[2] al-jazirah.com
[2] google.com

Top Domains in Tweet in G2:
[34] twitter.com
[2] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G3:
[34] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[4] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[51] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[7] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[26] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[450] الجزيرة
[211] النصر
[122] صباح_الخيرᅠ
[65] عاجل
[59] الاتحاد
[52] تنظيم_القاعدة
[50] الهلال
[48] ايتام_خميس_مشيط
[36] قضية_كنو
[34] السعوديةTop Hashtags in Tweet in G1:
[52] الجزيرة
[29] السعودية
[25] مقالات
[19] عاجل
[14] تايوان
[12] ليبانون_ديبايت
[9] العراق
[7] ايتام_خميس_مشيط
[6] السودان
[6] فلسطين

Top Hashtags in Tweet in G2:
[7] الجزيرة
[5] اليمن
[5] تنظيم_الإخوان
[5] قطر
[5] مداد_نيوز
[2] على_محمد_القحطاني
[2] صباح_الخيرᅠ
[2] مالي
[1] تفهم_ماتفهم_مشكلتك

Top Hashtags in Tweet in G3:
[52] تنظيم_القاعدة
[22] الجزيرة
[22] عدن
[4] الجزيرة_تسرق_ارشيف_الجنوب
[3] مارب_رهينه_الاخوان
[2] الجنوب_افشل_احلام_الاخوان
[2] المتحري
[1] سهام_الشرق_القوات_الجنوبيه

Top Hashtags in Tweet in G4:
[131] النصر

Top Hashtags in Tweet in G5:
[119] صباح_الخيرᅠ

Top Hashtags in Tweet in G6:
[4] شهر
[4] الأمطار
[4] الوسم
[4] وسم
[4] وربيع
[2] الأهلي
[1] البروق
[1] الصناعية

Top Hashtags in Tweet in G7:
[70] الجزيرة
[68] النصر
[9] عاجل
[9] الصين
[9] تايوان
[2] اعلام_ابو_لمبه

Top Hashtags in Tweet in G8:
[59] الجزيرة
[31] عاجل
[12] البصرة
[10] قطر
[10] الدوحة
[10] قناة_الجزيرة
[8] جريدة_الراية
[6] ايران
[6] طهران
[6] freeiran

Top Hashtags in Tweet in G9:
[5] هو_احنا_فقرا_ليه
[4] الخرفان
[4] جزيره_الوراق
[2] إدلب
[2] سوريا
[1] البنتاغون

Top Hashtags in Tweet in G10:
[1] ميلاد_ولي_العهد_37

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4455] الجزيرة
[2767] في
[2072] من
[1033] العربية
[993] على
[782] و
[705] قناة
[586] عن
[450] #الجزيرة
[350] قبل

Top Words in Tweet in G1:
[466] الجزيرة
[296] في
[244] من
[139] على
[96] و
[88] العربية
[74] عن
[52] #الجزيرة
[50] قناة
[48] السعودية

Top Words in Tweet in G2:
[434] الجزيرة
[398] في
[358] من
[288] alk3aam
[228] العربية
[191] قبل
[190] العراق
[187] ضد
[186] الشعوبية
[186] والعنصرية

Top Words in Tweet in G3:
[311] الجزيرة
[236] قناة
[187] في
[149] من
[125] على
[108] لفتح
[86] ان
[73] كيف
[70] قضية
[69] عدن

Top Words in Tweet in G4:
[156] الجزيرة
[145] صحيفة
[137] من
[136] هذه
[133] majed9_999
[131] إفلاس
[131] نهاية
[131] يحارب
[131] #النصر
[12] في

Top Words in Tweet in G5:
[119] #صباح_الخيرᅠ
[119] في
[119] كنفكم
[119] تصغر
[119] كبار
[119] الدعاوى
[119] وكبار
[119] المصايب
[119] مثل
[119] شربة

Top Words in Tweet in G6:
[135] في
[131] الجزيرة
[109] الله
[104] خير
[95] العربية
[81] على
[55] وسم
[55] وسيول
[53] aborashed16
[52] كانت

Top Words in Tweet in G7:
[79] khalafmelfi
[72] انفردت
[70] #الجزيرة
[69] قضية
[69] مركز
[68] حسب
[68] مصادرها
[68] بقرار
[68] كنو
[68] الثانية

Top Words in Tweet in G8:
[91] الجزيرة
[59] #الجزيرة
[49] في
[42] ajabreaking
[41] عاجل
[37] قناة
[31] مراسل
[31] على
[31] #عاجل
[25] لا

Top Words in Tweet in G9:
[103] الجزيرة
[79] في
[76] قناة
[71] حكومة
[71] حزب
[71] بهاراتيا
[71] جاناتا
[71] ولاية
[71] آسام
[71] شمال

Top Words in Tweet in G10:
[80] الجزيرة
[61] من
[54] ksavip5657
[54] مزاد
[54] اعضاء
[54] الزراعي
[54] والصناعي
[54] لتصفية
[54] المزارع
[54] والمصانع

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[923] الجزيرة,العربية
[511] قناة,الجزيرة
[335] في,الجزيرة
[242] شبه,الجزيرة
[219] في,العراق
[213] صحيفة,الجزيرة
[193] سكان,الجزيرة
[190] الشعوبية,والعنصرية
[190] والعنصرية,ضد
[190] ضد,سكان

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[73] الجزيرة,العربية
[38] شبه,الجزيرة
[30] الجزيرة,عن
[28] في,الجزيرة
[26] الجزيرة,السعودية
[25] #مقالات,الجزيرة
[24] السعودية,2022
[15] قناة,الجزيرة
[14] مسيرة,صينية
[14] مدريد,برشا

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[225] الجزيرة,العربية
[186] الشعوبية,والعنصرية
[186] والعنصرية,ضد
[186] ضد,سكان
[186] سكان,الجزيرة
[186] العربية,بدأت
[186] بدأت,من
[186] من,الأشوريين
[186] الأشوريين,في
[186] في,العراق

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[188] قناة,الجزيرة
[68] كيف,حصلت
[68] حصلت,قناة
[67] يجب,ان
[66] اجعلوها,قضية
[66] قضية,راي
[66] راي,عام
[66] عام,كيف
[66] الجزيرة,على
[66] على,الأرشيف

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[144] صحيفة,الجزيرة
[131] إفلاس,صحيفة
[131] الجزيرة,هذه
[131] هذه,نهاية
[131] نهاية,من
[131] من,يحارب
[131] يحارب,#النصر
[130] majed9_999,إفلاس
[9] في,صحيفة
[7] hhilalii,saleh_alturigee

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[119] #صباح_الخيرᅠ,في
[119] في,كنفكم
[119] كنفكم,تصغر
[119] تصغر,كبار
[119] كبار,الدعاوى
[119] الدعاوى,وكبار
[119] وكبار,المصايب
[119] المصايب,مثل
[119] مثل,شربة
[119] شربة,الشاهي

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[90] الجزيرة,العربية
[51] لازلت,على
[51] على,فالي
[51] فالي,في
[51] في,مطلع
[51] مطلع,سهيل
[51] سهيل,يالربع
[51] يالربع,باذن
[51] باذن,الله
[51] الله,سيكون

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[70] #الجزيرة,انفردت
[68] انفردت,حسب
[68] حسب,مصادرها
[68] مصادرها,بقرار
[68] بقرار,قضية
[68] قضية,كنو
[68] كنو,الثانية
[68] الثانية,صباحا
[68] صباحا,وبعد
[68] وبعد,ساعات

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[37] قناة,الجزيرة
[31] عاجل,مراسل
[31] مراسل,#الجزيرة
[28] ajabreaking,عاجل
[23] #عاجل,الجزيرة
[19] ومن,الذي
[19] الذي,اعطى
[19] اعطى,هذه
[19] هذه,التغريدة
[19] التغريدة,لموظفي

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[76] قناة,الجزيرة
[71] الجزيرة,حكومة
[71] حكومة,حزب
[71] حزب,بهاراتيا
[71] بهاراتيا,جاناتا
[71] جاناتا,في
[71] في,ولاية
[71] ولاية,آسام
[71] آسام,شمال
[71] شمال,شرقي

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[54] مزاد,اعضاء
[54] اعضاء,الجزيرة
[54] الجزيرة,الزراعي
[54] الزراعي,والصناعي
[54] والصناعي,لتصفية
[54] لتصفية,المزارع
[54] المزارع,والمصانع
[54] والمصانع,بحضور
[54] بحضور,نخبة
[54] نخبة,من

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajarabic
@kasimf
@ahmad2man
@azizhadlaq2010
@f_binhithleen
@ajabreaking
@qtb_3d5e
@turkishalhoub
@azizbagbag
@khalafmelfi

Top Replied-To in G1:
@q8_failaka

Top Replied-To in G2:
@alk3aam
@_ansssak
@adel23918439
@mohammed11saudi
@the1chariot
@mohamed_aldajah
@abdou1762
@arabeesaudi
@kwdan21
@shker41753627

Top Replied-To in G3:
@nbrivm3vl5dlmvm
@abomaram18
@spirit__n
@haroonbarshid
@yassinwaqdi
@alhumaidy2009
@atayyh
@ff3m6
@mrsaeed02040967

Top Replied-To in G4:
@majed9_999
@tawfiqsk
@saleh_alturigee
@sultan368
@hhilalii
@naser4ever2
@a_2_zz
@ahmadalamir1
@yaanasina
@6ar7k

Top Replied-To in G6:
@h6qli6xiatjlxrk

Top Replied-To in G7:
@khalafmelfi
@mubark_m9

Top Replied-To in G8:
@ajabreaking
@aabdulsaeid
@ajarabic
@montherabz84
@ahmdmthr1
@4tzze
@yaseralyamani
@alshalfia
@anesmansory
@jamalrayyan

Top Replied-To in G9:
@melladabdelfata

Top Replied-To in G10:
@azizbagbag
@hrhmbnsalmaan
@aldigami
@hoeo_6
@lp880cqk
@ksavip5657
@fayez_malki
@amoonah_240
@khaled48191410
@turki_alalshikh

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@alk3aam
@majed9_999
@salhrqe
@hamed_alali
@khalafmelfi
@hussein_bn_atef
@ibharbi
@ttbeq
@ivx_al
@albaik4laugh

Top Mentioned in G1:
@talalmohamadq8
@vrsjflmqsqw039m
@housaper
@abwmtb19610495
@romelyemen10
@bn6laaa3
@ghpefla8lxjte5x
@huribi
@sufizaman2000
@m_jalali

Top Mentioned in G2:
@alk3aam
@ibharbi
@oldprague
@faisalalfarhoud
@saudiah_reeepat
@a_tabook
@midadnewstv
@arrynoftheeyrie
@the1chariot
@oiaps7jd7nmxgkv

Top Mentioned in G3:
@hussein_bn_atef
@m_f311
@atayyh
@drgalalhatem
@arafatameri
@alrdfany_ltfy
@egkqcrs0vn4dckk
@sarah_yafei
@khaledaalnasi
@wajdi4242

Top Mentioned in G4:
@majed9_999
@saleh_alturigee
@hhilalii
@kareemhail
@azizhadlaq2010
@banderalrezohan
@saudalnaser4
@ahmadalamir1
@sultanaeljoufi
@__m_s_b__

Top Mentioned in G5:
@salhrqe

Top Mentioned in G6:
@aborashed16
@aljareermjo
@riyadh5t
@a1111vip
@ze12ad
@worly222
@3wadshsh
@ibrahim63931087
@914_mohammad
@h6qli6xiatjlxrk

Top Mentioned in G7:
@khalafmelfi
@sultanaeljoufi
@ssac_sa
@mohdtaqi11
@abuabdullah_68
@bahkalieng
@jamal_oo
@hussein_bn_atef
@nasrawi_900
@alialmarshod

Top Mentioned in G8:
@ajabreaking
@aabdulsaeid
@kuwarimud
@almorshids
@alraya_n
@bdr44444444
@anesmansory
@alk3aam
@hamed_alali
@jamalrayyan

Top Mentioned in G9:
@hamed_alali
@bedewi1_s
@ashrara1
@drpoliticianegy
@magdymohamed_
@ajmurgent
@aurrassi

Top Mentioned in G10:
@ksavip5657
@azizbagbag
@zooz0zo
@alwtnmsaht
@aas5325
@awdaldihani
@fahad1398
@lx_vq0
@sahar112299
@jaml_7777

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@mradgggggg
@alrajhibankcare
@abn_khzeim
@dardoooor
@mr_khial
@ahmeeds1393
@ssm1106
@cult2ur
@elwatannews
@7ragksa

Top Tweeters in G1:
@7ragksa
@lebanonfile
@kataeb_ar
@cannewskw
@mtvlebanonnews
@eremnews
@sawtkellebnen
@nashmi_jobs
@al_watanqatar
@amalahm74

Top Tweeters in G2:
@dardoooor
@khzozo1111
@okonemariam
@imj101
@fuhedelumrun1
@gonewiththewin7
@mansour_y
@raid1200
@mansouralrooqi
@qobserver1

Top Tweeters in G3:
@mo7mmed84
@raaed_2030
@haroonbarshid
@south21_5_90
@abomaram18
@nvgyxsm4h7nohcf
@795essa
@obngyavhnihw2v9
@amini20192
@qasmbatyh

Top Tweeters in G4:
@mmuns33
@kleedalsalh
@l4aj
@hmj959
@pearl_1993
@zaahra200
@jazzed3235
@ahed6991
@fahad_algathami
@hvfgcvv

Top Tweeters in G5:
@_1roh
@drym86289239
@frznsht1_
@ano8cn
@tota43185688
@f1_r83
@wlaa70137774
@suger17772223
@3hw__
@pmdinb

Top Tweeters in G6:
@aborashed16
@kxlpmoblmkgoks1
@alkyf_
@ahmadal15804947
@almaskiri_oman
@a__many12
@fahdal2017
@aboabdullah2121
@ibavfl
@sss3aood

Top Tweeters in G7:
@buyazed288
@almalkym939
@khaledaloyouni
@daimond19800
@sultanaeljoufi
@s1s9s7s5s
@2012algrne
@joodbutterfly
@amx_a65
@khalid28588740

Top Tweeters in G8:
@gqsvcc01crnbxve
@asfoorplus1
@alraya_n
@freespeechlover
@loolly168
@qtr9992
@ajabreaking
@kuwaityforex
@alzaabi7jam
@salm_89_an

Top Tweeters in G9:
@azoooz20300
@magdymohamed_
@m_rouhaldeen
@alzhraflower
@ajmurgent
@6666210mohamed
@olifant69
@mohammad_sd28
@f_n_d_m
@bu_3umran

Top Tweeters in G10:
@l_am_a4
@l321f123
@ff_nn_99
@awdaldihani
@ptuyf9i
@asmanjmt
@j_yio0
@muniraa4789
@gh_11aith
@jouzaa_h5