العربية, Twitter, 9/4/2022 5:00:53 PM, 281282


FAQ | Problem?

العربية_2022-09-04_00-22-51.xlsx
العربية_2022-09-04_00-22-51.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
September 04, 2022
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3q737c5
@moo_tsh2
@alarabiya_brk
@ne_zaha
@basl14371192
@alarabiya
@aziizz11231
@alk3aam
@haithamalwazir
@aboalnoor_hamza
@aldossssary

Top hashtags:
#العربية
#كندا
#وعي
#التصوير
#السعودية
#العربية_عاجل
#افتحوا_التوظيف_لخريجات_العربي

Description:
Description
The graph represents a network of 5,431 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 04 September 2022 at 07:27 UTC.

The requested start date was Sunday, 04 September 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-hour, 8-minute period from Wednesday, 31 August 2022 at 21:20 UTC to Thursday, 01 September 2022 at 06:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5431
Unique Edges : 2503
Edges With Duplicates : 6791
Total Edges : 9294
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2865
MentionsInRetweet : 2954
Tweet : 1629
Replies to : 1238
Mentions : 608
Self-Loops : 1681
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00598229241445322
Reciprocated Edge Ratio : 0.0118934348239772
Connected Components : 1499
Single-Vertex Connected Components : 523
Maximum Vertices in a Connected Component : 1192
Maximum Edges in a Connected Component : 2835
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 22
Average Geodesic Distance : 7.410558
Graph Density : 0.000142555203688802
Modularity : 0.509378
NodeXL Version : 1.0.1.504
Data Import : The graph represents a network of 5,431 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 04 September 2022 at 07:27 UTC.

The requested start date was Sunday, 04 September 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-hour, 8-minute period from Wednesday, 31 August 2022 at 21:20 UTC to Thursday, 01 September 2022 at 06:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[79] https://www.alarabiya.net/
[42] https://twitter.com/i/spaces/1mnxeRyPvRqKX
[10] https://journals.ekb.eg/
[9] https://www.radiosunna.com/articles_166.html
[7] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2022/09/01/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-
[7] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2022/09/01/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
[5] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/08/31/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-
[5] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/08/31/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
[5] https://pxl.to/dsar-bme
[4] https://1drv.ms/b/s!AgTGj1QY5vSR1zG_cV20HiTY9wgM?e=LXYPso

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=&source=&data=
[2] https://gate.ahram.org.eg/News/3680365.aspx
[2] https://t.me/pisvu
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565087219802640390
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565087241692762112
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565088862598139904
[1] http://alwajiha.org/?p=108271
[1] https://curiouscat.live/NagibUncle/post/1290034631
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565089238533693441
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565089284801150981

Top URLs in Tweet in G2:
[5] https://www.alarabiya.net/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565072057376935942
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565033038613995521
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565046216303558656
[1] https://twitter.com/i/web/status/1557493840264691712
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565217389939245056
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564732643161276416
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565207963811414016
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565058577781473281
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565197093458911233

Top URLs in Tweet in G3:
[74] https://www.alarabiya.net/
[6] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2022/09/01/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
[5] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/08/31/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-
[4] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2022/09/01/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2022/09/01/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-
[3] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/08/31/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/09/01/%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
[2] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/08/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D8%AD%D9%88-47-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
[2] https://www.alarabiya.net/iran/2022/08/31/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9
[2] https://www.alarabiya.net/iran/2022/08/31/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565197391560679426
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565187960277983232
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565177139120455682
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565180454357147649
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565174099802034176
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565175162655412224
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565156076407889921
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565149417791172611
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565150815916007426
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565155049516539905

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565053252416278530
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565053258074300417
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565159287722237952

Top URLs in Tweet in G6:
[3] https://olomlnassb.blogspot.com/2022/07/3133.html?m=1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565178223255773184
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565216884403933184
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564928173254610944
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565188554665476100
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565176625641451520
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565146719238643722
[1] https://www.youtube.com/watch?v=s9vVdNMlojo&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1565099314711367680
[1] https://twitter.com/i/web/status/1475459786254819333

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565074570872250369
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565050991988318208
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565160397455376385
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564929358762049536
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565124687402876928
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565129168802701313
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565082942245945347
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565111513769283585

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564966550725017600
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563647983375495168
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564994018106277889
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564977135445499910
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565060479826944012
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565205004448849920
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564976299730382849
[1] https://twitter.com/i/web/status/1563545957689888769
[1] https://twitter.com/i/web/status/1521648493689028610
[1] https://twitter.com/i/web/status/1564967641026105353

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=UDNO9R7C4oQ&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1565212576983781378
[1] https://www.youtube.com/watch?v=KrTtdvedTzg&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/watch?v=B1XufYvKDWo&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/watch?v=c58qHW4zr30&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1565199298530197504
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565194623210987520
[1] https://www.youtube.com/watch?v=cPvyl6MYxlg&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1565167773671739392
[1] https://www.youtube.com/watch?v=5k7ZWG-uCTY&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565192628676730880
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565149110298083331
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565191727350267904
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565192135120404480
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565199055269101569
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565149815612346370
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565149896411422721
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565192311931289601
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565192487743983619
[1] https://twitter.com/i/web/status/1565187256490532864

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1665] twitter.com
[165] alarabiya.net
[19] youtube.com
[10] ekb.eg
[9] radiosunna.com
[8] blogspot.com
[8] pxl.to
[5] t.me
[4] 1drv.ms
[3] google.com

Top Domains in Tweet in G1:
[430] twitter.com
[5] blogspot.com
[4] youtube.com
[3] t.me
[2] whatsapp.com
[2] qantara.de
[2] org.eg
[2] facebook.com
[2] alarabiya.net
[2] ye-now.com

Top Domains in Tweet in G2:
[23] twitter.com
[5] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G3:
[117] alarabiya.net
[36] twitter.com
[2] udefense.info

Top Domains in Tweet in G4:
[81] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[10] twitter.com
[3] blogspot.com
[1] youtube.com

Top Domains in Tweet in G7:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[24] twitter.com
[1] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G9:
[10] youtube.com
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[26] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[294] العربية
[149] كندا
[147] وعي
[147] التصوير
[125] السعودية
[95] العربية_عاجل
[64] افتحوا_التوظيف_لخريجات_العربي
[54] تحرر_عربي
[53] تحرر_راقي
[47] ديفانيTop Hashtags in Tweet in G1:
[17] العربية
[16] ايتام_خميس_مشيط
[13] السعودية
[9] تركي_بن_طلال
[8] اليمن
[7] طقس_العرب
[7] حركة_السحب
[7] راصد_البرق
[7] المملكة
[6] عزل

Top Hashtags in Tweet in G2:
[141] وعي
[141] التصوير
[141] كندا
[9] فهد_الجبيري
[5] العربية_عاجل
[3] حرب
[3] حربى
[3] السعودية
[2] عتيبة
[2] عنزي

Top Hashtags in Tweet in G3:
[197] العربية
[89] العربية_عاجل
[38] قناة_السويس
[26] البصرة
[22] إيران
[21] السعودية
[21] العراق
[15] الصدر
[14] سرايا_السلام
[10] السويس

Top Hashtags in Tweet in G5:
[6] حرق_كينقدوم

Top Hashtags in Tweet in G6:
[6] قصر_الملك_عبدالعزيز
[6] السيح
[3] بلدة_اليمامه
[3] السعودية
[1] قصر_أبو_جفان
[1] أقليم_الخرج

Top Hashtags in Tweet in G7:
[1] ايتام_خميس_مشيط
[1] صنعاء
[1] خميس_مشيط

Top Hashtags in Tweet in G8:
[11] السعودية
[5] محمد_بن_سلمان
[3] ميلاد_ولي_العهد_37
[2] وعي
[2] التصوير
[2] كندا
[2] برداً_وسلاماً_اهل_الباحة
[2] إيران
[2] العربية
[1] بايدن

Top Hashtags in Tweet in G9:
[1] فهد_الجبيري

Top Hashtags in Tweet in G10:
[16] وظائف
[14] سيرة_ذاتية
[4] تدريب_منتهي_بالتوظيف
[2] الضمان_الاجتماعي_المطور
[2] افخم_عطر_رجالي
[2] أرامكو
[2] خلك_حريص
[2] صندوق_الاستثمارات_العامة
[1] صباح_الخيرᅠ
[1] العربية

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[5023] العربية
[2968] في
[2345] من
[1137] المملكة
[907] السعودية
[891] على
[859] و
[542] اللغة
[496] الدول
[475] هذا

Top Words in Tweet in G1:
[435] العربية
[260] في
[220] من
[100] على
[98] و
[84] السعودية
[82] اللغة
[70] أن
[68] المملكة
[51] مع

Top Words in Tweet in G2:
[524] في
[316] العربية
[222] المملكة
[154] الدول
[142] خميس
[142] مشيط
[141] #وعي
[141] تم
[141] #التصوير
[141] الانتاج

Top Words in Tweet in G3:
[209] في
[197] #العربية
[126] العربية
[121] alarabiya
[89] #العربية_عاجل
[64] مراسل
[63] على
[62] alarabiya_brk
[52] جنوح
[47] مصادر

Top Words in Tweet in G4:
[433] من
[260] العربية
[250] المملكة
[246] السعودية
[193] اطلب
[193] ونفذ
[193] تمويلك
[193] خلال
[193] نصف
[193] ساعة

Top Words in Tweet in G5:
[198] سيداو
[107] العربية
[99] ne_zaha
[99] كل
[97] ماهو
[97] هذا
[97] الاسم
[97] الذي
[97] نسمعه
[97] بين

Top Words in Tweet in G6:
[142] العربية
[105] اللغة
[99] haithamalwazir
[75] في
[73] فقه
[72] وسر
[32] أسماء
[32] الأسنان
[19] السعودية
[14] من

Top Words in Tweet in G7:
[165] على
[140] ليس
[140] الامة
[105] العربية
[77] من
[74] abdelbariatwan
[72] فقط
[72] هذه
[70] هذا
[70] العدوان

Top Words in Tweet in G8:
[116] في
[105] العربية
[79] من
[53] الجزيرة
[46] alk3aam
[45] العراق
[44] قبل
[44] سنة
[44] و
[42] الشعوبية

Top Words in Tweet in G9:
[65] العربية
[43] المتحدة
[43] في
[36] دولة
[35] منحة
[35] دراسية
[35] وشبوة
[33] الإمارات
[31] و
[29] تقدم

Top Words in Tweet in G10:
[136] العربية
[108] سيرة
[108] ذاتية
[96] باللغة
[50] 15
[45] تصميم
[45] محترفة
[45] بتصميم
[45] واللغة
[45] الانجليزية

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[875] المملكة,العربية
[843] العربية,السعودية
[440] اللغة,العربية
[434] الدول,العربية
[205] باللغة,العربية
[203] السعودية,من
[195] بنوك,المملكة
[194] اطلب,ونفذ
[194] ونفذ,تمويلك
[194] تمويلك,خلال

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[70] اللغة,العربية
[69] العربية,السعودية
[62] المملكة,العربية
[25] الدول,العربية
[20] في,المملكة
[19] أن,يكون
[18] لابد,أن
[18] يكون,القائمين
[18] القائمين,على
[18] على,دور

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[154] الدول,العربية
[142] في,خميس
[142] خميس,مشيط
[141] #وعي,تم
[141] تم,#التصوير
[141] #التصوير,في
[141] مشيط,الانتاج
[141] الانتاج,في
[141] في,#كندا
[141] #كندا,النشر

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[45] مصادر,العربية
[36] مراسل,العربية
[36] alarabiya_brk,مصادر
[35] سرايا,السلام
[32] حركة,الملاحة
[28] إعلام,مصري
[28] مصري,توقف
[28] توقف,حركة
[28] الملاحة,بــ
[28] بــ,#قناة_السويس

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[249] المملكة,العربية
[246] العربية,السعودية
[193] اطلب,ونفذ
[193] ونفذ,تمويلك
[193] تمويلك,خلال
[193] خلال,نصف
[193] نصف,ساعة
[193] ساعة,من
[193] من,امكان
[193] امكان,تمويل

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[97] سيداو,سيداو
[97] سيداو,ماهو
[97] ماهو,هذا
[97] هذا,الاسم
[97] الاسم,الذي
[97] الذي,نسمعه
[97] نسمعه,بين
[97] بين,كل
[97] كل,حين
[97] حين,واخر

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[73] فقه,اللغة
[72] اللغة,وسر
[72] وسر,العربية
[68] haithamalwazir,فقه
[33] اللغة,العربية
[32] أسماء,الأسنان
[32] الأسنان,في
[32] في,اللغة
[31] haithamalwazir,أسماء
[14] العربية,السعودية

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[70] هذا,العدوان
[70] العدوان,الاسرائيلي
[70] الاسرائيلي,ليس
[70] ليس,على
[70] على,مطار
[70] مطار,حلب
[70] حلب,فقط
[70] فقط,وانما
[70] وانما,على
[70] على,الامة

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[51] الجزيرة,العربية
[42] الشعوبية,والعنصرية
[42] والعنصرية,ضد
[42] ضد,سكان
[42] سكان,الجزيرة
[42] العربية,بدأت
[42] بدأت,من
[42] من,الأشوريين
[42] الأشوريين,في
[42] في,العراق

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[43] العربية,المتحدة
[35] منحة,دراسية
[32] الإمارات,العربية
[29] دولة,الإمارات
[29] المتحدة,تقدم
[29] دراسية,لخريجي
[29] لخريجي,الثانوية
[29] الثانوية,العامة
[29] عدن,و
[29] و,حضرموت

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[108] سيرة,ذاتية
[96] باللغة,العربية
[46] ذاتية,باللغة
[45] محترفة,بتصميم
[45] بتصميم,سيرة
[45] العربية,واللغة
[45] واللغة,الانجليزية
[31] تصميم,سيرة
[31] ذاتية,cv
[31] cv,باللغة

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ask_alriyadh1
@hilalstuff
@jamalrayyan
@azizbagbag
@jobzatycom
@saudinews50
@alhilal_fc
@benayadachraf
@turkishalhoub
@mohareeb2019

Top Replied-To in G1:
@abail00610833
@blind007power

Top Replied-To in G2:
@najeeb_wm
@h5i5a7
@dr2030eam
@faisalalfarhoud
@turkishalhoub
@t1t2mb34
@jihadalobaid
@nkl6r1
@al__salemi
@mrmanmr25

Top Replied-To in G3:
@alarabiya
@khalafalhabtoor
@bnouf13
@alarabiya_brk
@alarabiya_iraq

Top Replied-To in G4:
@ask_alriyadh1
@hilalstuff
@alhilal_fc
@benayadachraf
@saaskexp
@ask_al_qassim
@alnassrfc_en
@hashksa
@okaz_online
@saudinews50

Top Replied-To in G5:
@ne_zaha

Top Replied-To in G7:
@abdelbariatwan
@ws1wqpssfip4yg1
@moh0421333

Top Replied-To in G8:
@qtb_3d5e
@alk3aam
@ss_sc1
@ajelnews24

Top Replied-To in G9:
@anesmansory
@iambaderkhalaf
@mohamedbinzayed
@maps_505
@zalhmmadii
@aabdulsaeid
@haya42906314
@alawnah_youtub
@talalbinthnayan
@hsom67

Top Replied-To in G10:
@jobzatycom
@ewdifh
@mohareeb2019
@fu1sa
@saudinews50
@wadeiftk_alolaa
@jobs2saudi
@tawteini
@tanqeeb_ksa
@riyadhjobs2

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@moo_tsh2
@alarabiya
@haithamalwazir
@ne_zaha
@zh3999
@abdelbariatwan
@alarabiya_brk
@alk3aam
@devani_sa
@fideomix

Top Mentioned in G1:
@dr_saudls4
@moslm_kwt
@csdsgh
@syflqds2
@teacher_rights
@msp1534
@alemla_1
@khk6776
@abd9ulaziz
@adel_alsadoon

Top Mentioned in G2:
@moo_tsh2
@najeeb_wm
@cnii90
@oldprague
@h5i5a7
@faljubairi
@faisalalfarhoud
@ivx_al
@ab_lpo
@alarabiya_brk

Top Mentioned in G3:
@alarabiya
@alarabiya_brk
@alarabiya_ksa
@alarabiya_iraq
@khalafalhabtoor
@saudalkhalaf
@malaradah
@moo_tsh2
@iranintl_ar
@ne_zaha

Top Mentioned in G4:
@alhilal_fc
@d_ospina1
@motim_osm
@saad_n_alsubaie
@alyousef8
@rathan_alrathan
@_abufahad33
@alhilal_en
@i_waleeed22
@moe_jdh_18

Top Mentioned in G5:
@ne_zaha
@bluehawksub
@kingdom1society

Top Mentioned in G6:
@haithamalwazir
@news_of_kharj
@zaidbenjamin5
@reyuf511
@cgtnbiz_arabic
@olomnasb
@cgtnarabic
@ssm1106
@ne_zaha

Top Mentioned in G7:
@abdelbariatwan
@almostshar202
@almuhandis_son
@syrianmofaex
@fadi104521

Top Mentioned in G8:
@alk3aam
@ajelnews24
@aalrashed
@ss_sc1
@banbangfkjhy
@aalkhalifaab
@taho_f
@moo_tsh2
@alotaibi_2030_
@falonaze

Top Mentioned in G9:
@hsom67
@youtube
@najialarefi
@fareed0vfj
@mohamedbinzayed
@u7bmxfa0nsb6wem
@anesmansory
@xebbaymomgys9vt
@aaalkathery
@hhshkmohd

Top Mentioned in G10:
@saudinews50
@wadeiftk_alolaa
@mohareeb2019
@wadhefadotcom
@jobzatycom
@bin_jameelmakki
@alarabiya
@alshawery2022
@dhamri10
@capitalrehan

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@mradgggggg
@radar_assistant
@3_i_n
@alahram
@abn_khzeim
@botraj1
@mr_khial
@almasryalyoum
@ssm1106
@ranafarah17

Top Tweeters in G1:
@radar_assistant
@alahram
@alahramgate
@m7rusa
@alanba_news_kw
@giocarmon
@nashmi_jobs
@agomhuriaonline
@wazaefsaudia92
@ataqs2014

Top Tweeters in G2:
@imj101
@fuhedelumrun1
@salman_966
@mansouralrooqi
@aljowharah1
@nasrawi8
@wdm122
@abdullatif_aziz
@abdullahmbs_kas
@asiriarif

Top Tweeters in G3:
@mradgggggg
@3_i_n
@buyazed288
@kaald1941
@yanasssa
@alarabiya
@danny51353649
@dmfmohe
@mohamedmfawaz
@yhya_jaber

Top Tweeters in G4:
@okaz_online
@ask_alriyadh1
@almnatiq
@akhbaar24
@almadinanews
@ask__jeddah1
@tasbihistighfar
@dalelkoinriyadh
@goalsa
@kha8968

Top Tweeters in G5:
@algaood_ali
@muath___23
@ne_zaha
@wejdanahmad_5
@f_a_c_i700
@abu3li_11
@badrmf3
@alokamal
@zen70594002
@r_n1403

Top Tweeters in G6:
@ssm1106
@azoooz20300
@alhitmikhalifa
@amalalisoliman
@vivarevolt
@najialanbar
@9f25e563c374456
@cgtnarabic
@abosamr1400
@ahmalotaibi664

Top Tweeters in G7:
@man_313_sour_1
@gorop_
@mstryosif
@samir8088
@maria_grace456
@raniaa1289045
@talb98056236
@aboulfida3
@mustafa_sahl
@ebrahimalbudaiw

Top Tweeters in G8:
@l4aj
@jarshail
@ajelnews24
@arkad0v
@_3ssm
@ibuhindi
@mnsub9911
@brhmvg
@mohamma63278417
@azimah112

Top Tweeters in G9:
@walhoraibi
@saqr___aljanub
@maha_aljared1
@yr_alam
@ms_altenaiji
@87_ae
@mcxoyx3n1tuolzr
@youtube
@hsom67
@ralshallal

Top Tweeters in G10:
@nooneesalharbi
@majed_031
@dqs0wjxv8qssvg9
@saudinews50
@asdafjno
@om_omar_47
@tanqeeb_ksa
@riyadhjobs2
@aldossssary
@naifalmutairi11