الجزيرة, Twitter, 9/18/2022 4:06:25 PM, 282036


FAQ | Problem?

الجزيرة_2022-09-18_00-45-42.xlsx
الجزيرة_2022-09-18_00-45-42.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
September 18, 2022
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3BPlKrD
@elghamry1441
@alk3aam
@ivx_al
@a7mad_m_14
@donda_mariano
@alwsl_123
@a_mouchaan
@drmgaweesh
@ajabreaking
@amhfarraj

Top hashtags:
#عِمارة_نجد
#اليوم_الوطني_٩٢
#فرحة_المواطن_بالوطن
#الجزيرة
#حرق_ون_بيس
#عاجل
#الجزيرة_العين

Description:
Description
The graph represents a network of 5,314 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 18 September 2022 at 07:50 UTC.

The requested start date was Sunday, 18 September 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 7-hour, 22-minute period from Friday, 16 September 2022 at 00:07 UTC to Saturday, 17 September 2022 at 07:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5314
Unique Edges : 2708
Edges With Duplicates : 5923
Total Edges : 8631
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2592
MentionsInRetweet : 2683
Tweet : 1013
Replies to : 1737
Mentions : 606
Self-Loops : 1089
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00615384615384615
Reciprocated Edge Ratio : 0.0122324159021407
Connected Components : 1016
Single-Vertex Connected Components : 402
Maximum Vertices in a Connected Component : 1406
Maximum Edges in a Connected Component : 3145
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 23
Average Geodesic Distance : 6.522
Graph Density : 0.000162149055147042
Modularity : 0.555612
NodeXL Version : 1.0.1.504
Data Import : The graph represents a network of 5,314 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 18 September 2022 at 07:50 UTC.

The requested start date was Sunday, 18 September 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 7-hour, 22-minute period from Friday, 16 September 2022 at 00:07 UTC to Saturday, 17 September 2022 at 07:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[15] https://twitter.com/i/spaces/1yNGaNaQjPEJj
[11] https://www.al-jazirah.com/2022/20220916/cm30.htm
[4] https://www.aljazeera.net/opinions/2022/9/15/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%91%d9%8e%d8%a7%d8%a1-30-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%b7%d8%a7%d8%b1
[3] https://www.youtube.com/watch?v=8z8azc3jp-U&feature=youtu.be

[3] https://www.al-jazirah.com/2022/20220321/wo3.htm
[3] https://www.al-jazirah.com/2022/20220418/wo2.htm
[2] https://www.youtube.com/watch?v=Q1GsC5jbkI8&feature=youtu.be

[2] https://sdnbarq.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a1-%d8%a8%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88/
[2] https://alnassrstore.com
[2] https://www.aljazeera.net/blogs/2022/9/15/%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1-5-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88%d8%af%d9%85%d9%88%d8%b9-%d8%a3%d8%a8%d9%8a

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571036085794525186
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571015944679600128
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571015456164810752
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571012764323414019
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571010837237862401
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570993896586645505
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570989741893619712
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570988936893468673
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570979123014823938
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570978796299485184

Top URLs in Tweet in G2:
[3] https://www.al-jazirah.com/2022/20220321/wo3.htm
[3] https://www.al-jazirah.com/2022/20220418/wo2.htm
[2] https://search.al-jazirah.com.sa/FLASHPDFARCH/2022/2022-06/27-06-2022/p0801.jpg
[2] https://search.al-jazirah.com.sa/FLASHPDFARCH/2022/2022-05/17-05-2022/p0901.jpg
[2] https://search.al-jazirah.com.sa/FLASHPDFARCH/2022/2022-05/09-05-2022/p0701.jpg
[2] https://www.omandaily.om/article/1125604
[2] https://www.youtube.com/watch?v=RV2pE4CjiQA&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1570566547558793219
[1] https://rimessa.net/?p=606779
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570567109591334917

Top URLs in Tweet in G3:
[2] https://streetleague.store/#/productsinformation/956
[2] https://twitter.com/i/broadcasts/1ZkKzXDLwOoJv
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571035445357875200
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570800726317867010
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570710691589541888
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570710839736537089
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570711004413329408
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571019682408464393
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571019186486538240
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570800636815642626

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1549830552076914695

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570790377023762438
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570737796461252611
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570735384463839234

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570825608242024450
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570706973137702913
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570852500831604741
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570850699336126467
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570833156219219970
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570828607844667393

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1487056170200223748
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570948807453708288
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570779566544912386
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570708682010394625
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570718123644588034
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570723889856270336

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570915489530138624
[1] https://twitter.com/i/web/status/1569738315212922888
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570913337185284096
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571014075739697153
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570800611876286465
[1] https://twitter.com/i/web/status/1556093404974571521
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570901036017291264
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570724881704316928
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570698958208634881

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570920447583354881
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570892661426630657
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570909383730790405
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570147924872691712
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571008377123225601
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570276728177852416
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570983953892515840
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570541271097446400
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570456158191484928
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570336116263133184

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571036150508457985
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570051985415741440
[1] https://twitter.com/i/web/status/1567646522199932930
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570098109505753088
[1] https://twitter.com/i/web/status/1569448367171981314
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570048001066016769
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568968228596240386
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570430693901242369
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570888150398177283
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570710757905674242

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1936] twitter.com
[19] al-jazirah.com
[13] aljazeera.net
[12] youtube.com
[11] ashabakah.com
[6] com.sa
[2] raya.com
[2] sdnbarq.com
[2] alnassrstore.com
[2] nabdapp.com

Top Domains in Tweet in G1:
[708] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[307] twitter.com
[11] ashabakah.com
[6] al-jazirah.com
[6] com.sa
[6] aljazeera.net
[2] omandaily.om
[2] youtube.com
[1] rimessa.net
[1] elsudani.com
[1] npasyria.com

Top Domains in Tweet in G3:
[94] twitter.com
[2] streetleague.store

Top Domains in Tweet in G4:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[13] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[25] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[466] عِمارة_نجد
[449] اليوم_الوطني_٩٢
[434] فرحة_المواطن_بالوطن
[356] الجزيرة
[67] حرق_ون_بيس
[31] عاجل
[25] الجزيرة_العين
[23] العين
[23] بني_خالد
[23] احفاد_خالد_بن_الوليدTop Hashtags in Tweet in G1:
[460] عِمارة_نجد
[443] اليوم_الوطني_٩٢
[427] فرحة_المواطن_بالوطن
[3] الاقمشة_الرجالية
[2] اليوم_الوطني٩٢
[1] عمارة_نجد

Top Hashtags in Tweet in G2:
[35] حرق_ون_بيس
[27] الجزيرة
[16] مقالات
[11] السعودية
[7] عاجل
[7] breaking
[5] onepiece1060
[4] العين
[4] دوري_أدنوك_للمحترفين
[3] فرحة_المواطن_بالوطن

Top Hashtags in Tweet in G3:
[19] الجزيرة
[16] الجزيرة_العين
[15] نادي_العين
[12] دوري_أدنوك_للمحترفين
[9] الشارقة
[5] البطايح
[5] كلباء
[5] شباب_الاهلي
[4] النصر
[2] فخر_ابوظبي

Top Hashtags in Tweet in G7:
[6] ازرع_لاتقطع
[5] اليوم_الوطني_السعودي
[3] اليوم_الوطني_٩٢
[3] عِمارة_نجد
[3] فرحة_المواطن_بالوطن
[1] السعودية

Top Hashtags in Tweet in G8:
[1] الجزيرة

Top Hashtags in Tweet in G9:
[17] السيسي
[4] الجزيرة
[3] مزيد

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4128] الجزيرة
[2604] في
[1437] من
[1172] نخوة
[1035] عن
[910] العوجا
[828] a_mouchaan
[818] على
[751] قناة
[739] و

Top Words in Tweet in G1:
[1157] نخوة
[897] العوجا
[823] a_mouchaan
[585] المقصود
[571] بها
[462] السعودية
[460] #ع
[460] مارة_نجد
[443] #اليوم_الوطني_٩٢
[427] #فرحة_المواطن_بالوطن

Top Words in Tweet in G2:
[350] الجزيرة
[245] في
[173] من
[78] و
[75] على
[67] العربية
[40] عن
[35] #حرق_ون_بيس
[33] لا
[29] أن

Top Words in Tweet in G3:
[326] الجزيرة
[186] العين
[115] في
[102] من
[75] و
[54] بعد
[50] مباراة
[50] جمهور
[49] مع
[47] alwsl_123

Top Words in Tweet in G4:
[470] الفاخوري
[470] ي
[470] قناة
[235] الإعلامي
[235] السوري
[235] المتألق
[235] أحمد
[235] غادر
[235] bbc
[235] وينتقل

Top Words in Tweet in G5:
[452] في
[230] الجزيرة
[223] شبه
[222] أما
[222] عن
[222] هذا
[222] الرجل
[222] فهو
[222] العالم
[222] الجليل

Top Words in Tweet in G6:
[183] و
[182] sofiifires
[182] الجزيرة
[180] في
[177] اش
[177] واقع
[177] ما
[177] بين
[177] قطر
[177] الجزاير

Top Words in Tweet in G7:
[159] اعضاء
[154] مزاد
[154] الجزيرة
[153] ksavip5657
[148] الزراعي
[148] والصناعي
[148] لتصفية
[148] المزارع
[148] والمصانع
[148] بحضور

Top Words in Tweet in G8:
[210] الجزيرة
[197] في
[196] amhfarraj
[122] من
[117] باراك
[117] اوباما
[116] تحديث
[116] لم
[116] يحتمل
[116] الذي

Top Words in Tweet in G9:
[152] الجزيرة
[123] عن
[88] زيارة
[85] اعتذر
[85] لقاء
[67] قناة
[67] مصر
[66] على
[55] لقطر
[50] مع

Top Words in Tweet in G10:
[170] الجزيرة
[129] alk3aam
[94] العربية
[61] عرب
[61] والمعرفة
[47] شبه
[44] أو
[42] و
[41] هذه
[40] أهل

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[642] الجزيرة,العربية
[590] في,الجزيرة
[586] العوجا,المقصود
[582] نخوة,العوجا
[577] المقصود,بها
[570] بها,نخوة
[466] #ع,مارة_نجد
[462] قناة,الجزيرة
[462] نخوة,السعودية
[453] شبه,الجزيرة

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[580] العوجا,المقصود
[575] نخوة,العوجا
[571] المقصود,بها
[564] بها,نخوة
[460] #ع,مارة_نجد
[456] نخوة,السعودية
[437] #اليوم_الوطني_٩٢,#ع
[405] #فرحة_المواطن_بالوطن,#اليوم_الوطني_٩٢
[392] a_mouchaan,#فرحة_المواطن_بالوطن
[359] السعودية,ومعنى

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[47] الجزيرة,العربية
[19] شبه,الجزيرة
[17] في,الجزيرة
[17] قناة,الجزيرة
[15] #مقالات,الجزيرة
[15] الجزيرة,السعودية
[15] السعودية,2022
[14] ك,و
[14] و,د
[14] د,خ

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[44] مباراة,الجزيرة
[44] الجزيرة,العين
[32] محمد,النهدي
[32] النهدي,بعد
[32] بعد,مباراة
[32] العين,شاهدت
[32] شاهدت,قرابة
[32] قرابة,عدد
[32] عدد,15
[32] 15,حافلة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[235] الإعلامي,السوري
[235] السوري,المتألق
[235] المتألق,أحمد
[235] أحمد,الفاخوري
[235] الفاخوري,ي
[235] ي,غادر
[235] غادر,قناة
[235] قناة,bbc
[235] bbc,وينتقل
[235] وينتقل,إلى

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[223] شبه,الجزيرة
[222] أما,عن
[222] عن,هذا
[222] هذا,الرجل
[222] الرجل,فهو
[222] فهو,العالم
[222] العالم,الجليل
[222] الجليل,صاحب
[222] صاحب,الهمة
[222] الهمة,العالية

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[177] اش,واقع
[177] واقع,ما
[177] ما,بين
[177] بين,قطر
[177] قطر,و
[177] و,الجزاير
[177] الجزاير,واش
[177] واش,دخلوا
[177] دخلوا,في
[177] في,أزمة

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[154] مزاد,اعضاء
[154] اعضاء,الجزيرة
[148] الجزيرة,الزراعي
[148] الزراعي,والصناعي
[148] والصناعي,لتصفية
[148] لتصفية,المزارع
[148] المزارع,والمصانع
[148] والمصانع,بحضور
[148] بحضور,نخبة
[148] نخبة,من

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[193] في,الجزيرة
[117] باراك,اوباما
[116] تحديث,لم
[116] لم,يحتمل
[116] يحتمل,باراك
[116] اوباما,الذي
[116] الذي,يملك
[116] يملك,قصر
[116] قصر,بحري
[116] بحري,في

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[85] اعتذر,عن
[85] عن,لقاء
[67] قناة,الجزيرة
[47] drmgaweesh,على
[47] على,هامش
[47] هامش,زيارة
[47] زيارة,الدوحة
[47] الدوحة,السيسى
[47] السيسى,اعتذر
[47] لقاء,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[92] الجزيرة,العربية
[46] شبه,الجزيرة
[38] معقولة,المصريين
[38] المصريين,ماعندهم
[38] ماعندهم,وجبة
[38] وجبة,الغداء
[38] الغداء,وهل
[38] وهل,هذه
[38] هذه,الوجبة
[38] الوجبة,خاصة

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@a_mouchaan
@ajarabic
@scopper_gapan
@halgawi
@mohd_s3eed
@nicorobn94
@alala97146454
@ania27el
@alk3aam
@action_news

Top Replied-To in G1:
@a_mouchaan
@alala97146454
@mram_sa11
@alattasafama
@soma33477
@sjj023
@toto2010al

Top Replied-To in G3:
@mohd_s3eed
@action_news
@mnbrae
@alwsl_123
@kooora_ae
@am__alhosani
@azalameri
@saif5300
@1968khalifa
@alainfcae

Top Replied-To in G6:
@sofiifires
@abdililahg

Top Replied-To in G7:
@a_mouchaan
@ksavip5657

Top Replied-To in G8:
@amhfarraj
@osama11
@eleumloyce8
@mheyr_

Top Replied-To in G9:
@drmgaweesh
@selimazouz1
@talatasharawi
@atem56764013
@hossamfair

Top Replied-To in G10:
@alk3aam
@hqahtani12
@hejazisaudi
@ahmd82853990
@thameralsarhani
@salahali878
@ali_iq_90
@bt0_0
@guderia06327119
@shafiee_ola

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@dmunozcano
@elghamry1441
@amhfarraj
@sofiifires
@ksavip5657
@alk3aam
@alahly
@ajabreaking
@ajarabic
@drmgaweesh

Top Mentioned in G1:
@a_mouchaan
@adarisuh_afz67
@lor2244
@wabdayy
@oomm_dorah77
@shoog_xi9
@amjhad79534914
@xkq7p9ydpsi0iiq
@tota4399a
@mbrkmbrk19

Top Mentioned in G2:
@najd7890
@alqershi14y
@mndob_122
@naif_bin_turki
@ahmed_009665
@farfara444
@abalmhjr
@amrobuzz
@hessen_8585
@n4hsdvxiwchny5k

Top Mentioned in G3:
@alwsl_123
@alainfcae
@saiem
@action_news
@adsportstv
@uaesoccer
@saifalromaithi6
@433_uae2
@mnbrae
@agleague

Top Mentioned in G4:
@dmunozcano

Top Mentioned in G5:
@elghamry1441
@segmabetacosn
@historyno1

Top Mentioned in G6:
@sofiifires
@yahia_raki6

Top Mentioned in G7:
@ksavip5657
@lol__71

Top Mentioned in G8:
@amhfarraj
@alk3aam
@msnbc
@washingtonpost
@osama11
@elghamry1441
@3almi25595420
@aha5831
@iriyad360

Top Mentioned in G9:
@drmgaweesh
@rassdnewsn
@fahadlghofaili
@alyhussinmahdy
@pooostegy
@nasserbakri11
@hossamalghamry
@selimazouz1
@1_s_herif
@elghamry1441

Top Mentioned in G10:
@alk3aam
@bt0_0
@sultan_mq7
@edycohen
@elghamry1441
@amhfarraj
@mewoone
@abdulalsahafi
@abf_binfahad
@3nadttuber

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@rojname_com
@dardoooor
@hesham_m_2011
@kalid9782
@lebanondebate
@arabi21news
@aawsat_news
@azoooz20300
@zeinobia
@lebanonfile

Top Tweeters in G1:
@988bes
@hilalia1957
@ummajed83167761
@plhli
@i1lt4mli2
@aalqorashy
@wn12313
@lij__3
@sr122133
@ssa7889

Top Tweeters in G2:
@rojname_com
@lebanonfile
@alsharq_portal
@alarab_qatar
@mnalmsdr
@ask_alriyadh1
@alroeya
@sawtkellebnen
@bskoora
@petranews

Top Tweeters in G3:
@u0a1e
@iimaryam_7
@abusutam9
@wafahalmulla
@yjr1999
@aishasalem77
@azalameri
@_1saeed
@smralmazrooei1
@saeed_alsuwaidi

Top Tweeters in G4:
@zinebzi77940804
@tiago_ss2
@alexander2001hm
@adriang68353320
@areolafreak
@serhiikucher56
@shovons3
@gpaladin975
@yawar78680
@haimiennam

Top Tweeters in G5:
@uae_omar21
@yosaf0000
@mthadii
@oosh50oo
@olifant69
@h_h_c_prince
@sherife88
@f_n_d_m
@wolfwolf77777
@ali_11_1

Top Tweeters in G6:
@bader89
@mariemines01
@benyounesbeyadh
@sabil3abirat
@ammounaimrani__
@bzerkdi
@rfaouz
@simohachimi22
@empiremoroccan_
@history22nd

Top Tweeters in G7:
@loket65image
@joooj___444
@teii_im
@myloveforafar
@molan2030
@13lllz
@rnamr15
@14llzz
@saraalf1212
@ah05310

Top Tweeters in G8:
@khalid316805021
@washingtonpost
@abo_lregal
@khalidnahas
@s_tw_s
@daimond19800
@south21_5_90
@msnbc
@haymhkme11
@slah9695

Top Tweeters in G9:
@hesham_m_2011
@rassdnewsn
@1_s_herif
@seksek
@lido8080
@qatartarget
@moustafa_aziz
@mskhafagi
@azmosaa
@alyahya341

Top Tweeters in G10:
@dardoooor
@imj101
@fuhedelumrun1
@albwahi181818
@a_abdulaziz_a
@_3ssm
@zaahra200
@abozeiad990
@noufnso
@frsh111