العربية, Twitter, 2/5/2023 9:02:51 AM, 288593


FAQ | Problem?

العربية_2023-02-05_00-22-51.xlsx
العربية_2023-02-05_00-22-51.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
February 05, 2023
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3RzN9Uv
@turki_alalshikh
@amfozan
@azizbagbag
@najem00000
@m_o_n_e_r_a_h
@saagr2000
@salansar1
@alk3aam
@lztgjafscw88e5f
@alarabiya

Top hashtags:
#السعودية
#يوم_التأسيس
#مصر
#العربية
#المملكة_العربية_السعودية
#يوم_التاسيس

Description:
Description
The graph represents a network of 5,381 Twitter users whose recent tweets contained "العربية", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 2/4/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 05 February 2023 at 08:25 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1684-day, 3-hour, 30-minute period from Tuesday, 26 June 2018 at 21:30 UTC to Sunday, 05 February 2023 at 01:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5381
Unique Edges : 1732
Edges With Duplicates : 10264
Total Edges : 11996
Number of Edge Types : 9
Retweet : 3887
MentionsInRetweet : 4210
Tweet : 1283
Replies to : 963
MentionsInReplyTo : 1428
Quote : 51
Mentions : 165
MentionsInQuote : 6
MentionsInQuoteReply : 3
Self-Loops : 1461
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0215731195112638
Reciprocated Edge Ratio : 0.0422350962436928
Connected Components : 982
Single-Vertex Connected Components : 253
Maximum Vertices in a Connected Component : 2737
Maximum Edges in a Connected Component : 6983
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 23
Average Geodesic Distance : 5.230822
Graph Density : 0.000184837328642912
Modularity : 0.459212
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 5,381 Twitter users whose recent tweets contained "العربية", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 2/4/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 05 February 2023 at 08:25 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1684-day, 3-hour, 30-minute period from Tuesday, 26 June 2018 at 21:30 UTC to Sunday, 05 February 2023 at 01:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[41] https://www.alarabiya.net/
[28] https://twitter.com/Pov_Bitch/status/809647690837430273/video/1
[24] https://twitter.com/squirtmaster2/status/757320154732781568/video/1
[15] http://www.kiahf.qa
[14] https://twitter.com/alrjl_alhkym/status/1621819627650031616/video/1
[12] https://twitter.com/inspiresportq8/status/1621995069992587266/photo/1
[10] https://twitter.com/lamyemen/status/1622005936385658881/photo/1
[9] https://twitter.com/itf220/status/1622029769427623939/photo/1
[9] https://twitter.com/lion_07777/status/1621698932777820160/photo/1
[8] https://twitter.com/AlArabiya/status/1622027759240224769/photo/1

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1621961857073352705/video/1
[1] https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1621966606799671301/video/1
[1] https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1622003070824550400/video/1
[1] https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1621954631726239745/photo/1
[1] https://twitter.com/M_Almoghais/status/1621968196910587908/photo/1
[1] https://twitter.com/meshaal_1983/status/1621983112010801154/video/1

Top URLs in Tweet in G2:
[8] https://q8hashtagat.com/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-2023-%d9%8a/
[6] https://api.whatsapp.com/send?phone=966571002397
[4] https://twitter.com/alglyan_22/status/1621997041349001217/photo/1
[4] https://twitter.com/AtefContact/status/1621997495692759040/photo/1
[4] http://www.bayariq.net/2023/02/blog-post_5.html
[4] https://twitter.com/bandr_alfehaid/status/1622020871316455426/photo/1
[4] https://twitter.com/mihwarinsani/status/1621995168411836416/photo/1
[4] https://twitter.com/janadanacademy/status/1621996155318976512/photo/1
[3] https://wa.me/962780131960
[3] https://twitter.com/messages/compose?recipient_id=1573475608503394324

Top URLs in Tweet in G3:
[9] https://twitter.com/itf220/status/1622029769427623939/photo/1
[8] https://www.whatsapp.com/catalog/201020156813/?app_absent=0
[8] https://www.lldonline.com/
[6] https://manhom.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1/
[4] https://twitter.com/dya_bamakhrama/status/1621149971721355264/photo/1
[3] https://twitter.com/azizbagbag/status/1621377476067827712
[3] https://twitter.com/majed5lifh/status/1621576372572377090/photo/1
[2] https://twitter.com/damii9666/status/1621501683124822016/photo/1
[2] https://twitter.com/AzizbagBag/status/1621377476067827712
[2] https://twitter.com/Sumayah20_/status/1621499556763426818/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[4] https://twitter.com/ss__haa21/status/1621954882046464001/video/1
[3] https://twitter.com/kuna_ar/status/1621948804730654720/photo/1
[2] https://twitter.com/amfozan/status/1621861906985402369
[1] https://twitter.com/albhthwalthry/status/1621949046255501321/photo/1
[1] https://twitter.com/2526Q8/status/1621954145128161282/photo/1
[1] https://twitter.com/almkhymer/status/1621959332484071425/photo/1
[1] https://twitter.com/almagmoah/status/1621949085899964416/photo/1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1621921289056264192
[1] https://twitter.com/MaNam2090/status/1621921289056264192/video/1
[1] https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3079886

Top URLs in Tweet in G5:
[4] https://twitter.com/TSP_Geographic/status/1621577799705268226/photo/1
[4] https://twitter.com/M3Nashmi/status/1621943229481472001/photo/1
[3] https://twitter.com/alk3aam/status/1622007838225620995/photo/1
[3] https://twitter.com/defensearab/status/1620792824005558272/photo/1
[3] https://twitter.com/defensearab/status/1621230020478869506/photo/1
[2] https://twitter.com/TurkiiSR/status/1621576619562246146/photo/1
[2] https://twitter.com/abaq_3/status/1621975957903917056/photo/1
[2] https://twitter.com/adhamsliem82/status/1622003477441396736/photo/1
[1] https://twitter.com/mobarakalatty/status/1621868061170049024/photo/1
[1] https://twitter.com/WafaaAdel58/status/1621889341885644804

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/MangaAlarabia/status/1621856103209533442
[1] https://twitter.com/turkialdajam/status/1621926001935515648/photo/1
[1] https://twitter.com/MAhdi_SHABRAKAH/status/1621410627876012032/video/1

Top URLs in Tweet in G7:
[40] https://www.alarabiya.net/
[8] https://twitter.com/AlArabiya/status/1622027759240224769/photo/1
[7] https://twitter.com/AlArabiya/status/1621961273683460096/video/1
[3] https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1621958504721293313/video/1
[3] https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1621960714444308483/video/1
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2023/02/05/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B6%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
[3] https://twitter.com/AlArabiya/status/1622007270044221440/video/1
[3] https://twitter.com/ataq2023/status/1622034731217948678/photo/1
[3] https://twitter.com/albashir95/status/1621847279765262336/photo/1
[3] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2023/02/04/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-58-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-6-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-

Top URLs in Tweet in G8:
[2] https://twitter.com/taibahu/status/1621984618512629763/photo/1
[1] https://twitter.com/Salansar1/status/1621912483127590922/photo/1
[1] https://twitter.com/Salansar1/status/1621500133346267136/video/1
[1] https://twitter.com/al_genteel/status/1621207632831823872
[1] https://twitter.com/AbuYousef7575/status/1622037404432359424/photo/1

Top URLs in Tweet in G9:
[2] https://twitter.com/mhalshaikh/status/1621950787801808896/photo/1
[2] https://www.alarabiya.net/sport/arab-sport/2023/02/04/%D8%B1%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
[1] https://twitter.com/homady62/status/1622014978273284098/photo/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621965001668837378/photo/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621925587169206272/photo/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621990065986584576/video/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621985935104643072/video/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621828533378064384/video/1

Top URLs in Tweet in G10:
[2] https://twitter.com/mshinqiti/status/1621064215309221888/photo/1
[1] https://twitter.com/mshinqiti/status/1482676698655170563/photo/1
[1] https://twitter.com/mshinqiti/status/1621836850154405888/photo/1
[1] https://twitter.com/lubnaAlkhamis/status/1603131649117536256
[1] https://twitter.com/ahmeddine/status/1614320987763519488/photo/1
[1] https://twitter.com/amahjoub2000/status/1612716766504910848/video/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1588] twitter.com
[78] alarabiya.net
[26] whatsapp.com
[15] kiahf.qa
[14] t.me
[14] youtube.com
[14] linkbox.to
[10] wa.me
[8] q8hashtagat.com
[8] lldonline.com

Top Domains in Tweet in G1:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[198] twitter.com
[11] whatsapp.com
[9] wa.me
[8] q8hashtagat.com
[5] youtube.com
[4] bayariq.net
[4] alarabiya.net
[4] arab-lady.com
[3] blogspot.com
[2] t.me

Top Domains in Tweet in G3:
[65] twitter.com
[8] whatsapp.com
[8] lldonline.com
[6] manhom.com

Top Domains in Tweet in G4:
[17] twitter.com
[1] net.kw

Top Domains in Tweet in G5:
[64] twitter.com
[1] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G6:
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[106] twitter.com
[62] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G8:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[8] twitter.com
[2] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G10:
[7] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[192] السعودية
[123] يوم_التأسيس
[113] مصر
[106] العربية
[97] المملكة_العربية_السعودية
[69] يوم_التاسيس
[64] العربية_عاجل
[54] seٍ͎x
[54] seٍ͎xٍ͎y
[52] سَُــكَُـسَُTop Hashtags in Tweet in G1:
[1] ليلة_صوت_الارض
[1] بصوت_الأرض
[1] طلال_مداح
[1] دام_عزك_ياوطن

Top Hashtags in Tweet in G2:
[25] المملكة_العربية_السعودية
[18] الجزيرة_العربية
[10] السعودية
[8] طقس_العرب
[8] درجة_حرارة_السحب
[8] راصد_البرق
[8] العربية
[7] اللغة_العربية
[7] الكويت
[7] من_اهان_ابناء_مصر_بالخارج

Top Hashtags in Tweet in G3:
[121] يوم_التأسيس
[66] يوم_التاسيس
[31] newprofilepic
[29] السعودية
[20] السعودية_العظمى
[18] صباحات_الهلال
[10] المملكة_العربية_السعودية
[8] الكويت
[8] الإمارات
[8] البحرين

Top Hashtags in Tweet in G4:
[4] الحفاة_العراة
[2] الخليج_العربي
[2] عبدالرزاق_توفيق
[2] الكويت
[2] مصر
[1] صحيفة_الجمهورية
[1] جريدة
[1] المملكة_العربية_السعودية
[1] الإمارات_العربية_المتحدة
[1] قطر

Top Hashtags in Tweet in G5:
[29] السعودية
[13] مصر
[5] رماح_النصر
[4] أفغانستان
[4] الحفاة_العراة
[3] المملكة_العربية_السعودية
[3] معلقاتنا_امتداد_أمجاد
[2] عبدالرازق_توفيق
[2] بايدن
[2] عبدالرزاق_توفيق

Top Hashtags in Tweet in G6:
[26] مانجا_العربية
[1] قهوة
[1] يوم_التأسيس

Top Hashtags in Tweet in G7:
[68] العربية
[63] العربية_عاجل
[26] أميركا
[23] المنطاد_الصيني
[12] سجن_إيفين
[12] السعودية
[8] واشنطن
[8] الجزيرة
[8] أوبك_بلس
[7] كارولاينا_الجنوبية

Top Hashtags in Tweet in G8:
[60] السعودية
[59] مصر
[5] جامعة_طيبة
[5] جامعة_الدوحة
[1] ولي_العهد
[1] التعليم
[1] قطر
[1] اخوان_كاذبون

Top Hashtags in Tweet in G9:
[7] العربية_رياضة
[3] السعودية
[3] مصر
[3] العربية
[3] الهلال

Top Hashtags in Tweet in G10:
[4] إيران
[2] أفغانستان
[2] اليمن
[2] الشرق_الأدنى
[2] القوقاز
[2] الشيشان
[2] تركيا
[2] آسيا
[2] الربيع_العربي
[2] الشام

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[5240] من
[4414] كل
[2952] العربية
[2671] في
[1984] العربيه
[1442] الي
[1390] كبير
[1380] البلاد
[1379] فنان
[1375] turki_alalshikh

Top Words in Tweet in G1:
[4068] كل
[2720] من
[1363] turki_alalshikh
[1358] فنان
[1357] الي
[1357] العربيه
[1356] وأشكر
[1356] وبلده
[1356] ابوكم
[1356] البلاد

Top Words in Tweet in G2:
[220] العربية
[175] في
[169] من
[86] و
[83] على
[54] العربيه
[47] السعودية
[47] لا
[46] الله
[41] مصر

Top Words in Tweet in G3:
[325] العربية
[315] ١٠٠
[231] azizbagbag
[183] السعودية
[162] في
[156] للمملكة
[143] lld
[143] المدرسية
[143] المناهج
[143] حكومي

Top Words in Tweet in G4:
[371] عبادة
[235] من
[215] العربية
[211] في
[209] الله
[200] إلى
[197] المعمورة
[197] أرجاء
[197] دين
[196] الحفاة

Top Words in Tweet in G5:
[214] العربية
[196] من
[195] في
[137] السعودية
[83] alk3aam
[70] القبائل
[68] البن
[63] المملكة
[59] على
[51] حضارة

Top Words in Tweet in G6:
[129] من
[99] العربيه
[93] او
[58] عن
[53] في
[32] تميزت
[32] باللغه
[32] غيرها
[32] الكريم
[32] تصيغ

Top Words in Tweet in G7:
[69] في
[68] #العربية
[63] #العربية_عاجل
[59] من
[54] المنطاد
[53] العربية
[53] alarabiya
[48] على
[46] الصيني
[34] alarabiya_brk

Top Words in Tweet in G8:
[136] العربية
[88] على
[77] من
[69] المملكة
[69] salansar1
[69] و
[60] #السعودية
[59] #مصر
[58] علاقة
[57] جمهورية

Top Words in Tweet in G9:
[94] في
[89] نادي
[82] القرن
[68] الهلال
[50] لنصف
[50] نهائي
[48] آسيا
[48] والأهلي
[48] المصري
[46] كأس

Top Words in Tweet in G10:
[94] في
[64] الغرب
[59] العربية
[39] mshinqiti
[38] التي
[32] الروسية
[32] درس
[32] أصولا
[32] 300
[32] الأصول

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1388] من,كل
[1380] كل,من
[1365] البلاد,العربيه
[1364] كل,البلاد
[1363] ارفعوا,راسكم
[1363] شاركو,من
[1363] العربيه,وأشكر
[1363] من,ساهم
[1363] الي,شاركو
[1363] وأشكر,كل

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[1356] كبير,وبلده
[1356] شاركو,من
[1356] وبلده,تكرمه
[1356] ارفعوا,راسكم
[1356] أشكر,كل
[1356] ونجماتنا,الي
[1356] من,ساهم
[1356] من,كل
[1356] الي,شاركو
[1356] تكرمه,أشكر

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[35] العربية,السعودية
[26] المملكة,العربية
[23] _,_
[17] february,05
[17] 05,2023
[16] تحليل,سهم
[14] اللغة,العربية
[14] مصر,بلدي
[14] من,أجل
[12] باللغة,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[180] العربية,السعودية
[156] للمملكة,العربية
[143] لتدريس,المناهج
[143] academy,لتدريس
[143] lld,academy
[143] المناهج,المدرسية
[143] المدرسية,حكومي
[137] حكومي,وانترناشينول
[125] لغة,للتواصل
[125] الدراسية,13

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[197] في,أرجاء
[197] الله,في
[197] دين,الله
[197] أرجاء,المعمورة
[196] الحفاة,العراة
[191] نشروا,دين
[191] من,عبادة
[191] وأخرجوكم,من
[191] العراة,هم
[191] المعمورة,وأخرجوكم

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[68] القبائل,العربية
[53] المملكة,العربية
[46] العربية,السعودية
[39] الجزيرة,العربية
[35] ق,ب
[34] نسبة,إلى
[34] وألذها,ويتميز
[34] جبل,شدى
[34] عندما,احتلوا
[34] من,أدوار

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[32] العربيه,لغة
[32] باللغه,العربيه
[32] تصيغ,المعنى
[32] عن,غيرها
[32] القرآن,الكريم
[32] تميزت,عن
[32] الكريم,تميزت
[32] الواحد,بادخال
[32] من,اللغات
[32] غيرها,من

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[38] المنطاد,الصيني
[19] قبالة,سواحل
[14] المملكة,العربية
[14] سواحل,كارولاينا
[12] جماعة,عدالة
[12] مقطع,فيديو
[12] الأمن,الإيراني
[12] لمهاجمة,المنطاد
[12] تخترق,كاميرات
[12] الشديدة,لاستخدام

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[68] المملكة,العربية
[58] العربية,#السعودية
[57] جمهورية,#مصر
[57] #مصر,العربية
[56] مع,جمهورية
[56] و,أهرام
[56] طويق,و
[56] أصلب,من
[56] الجيزة,نقطة
[56] #السعودية,مع

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[82] نادي,القرن
[82] القرن,في
[48] والأهلي,المصري
[46] نهائي,كأس
[46] كأس,العالم
[45] العالم,للأندية
[44] لنصف,نهائي
[41] للأندية,حيثما
[41] في,أفريقيا
[41] في,آسيا

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[64] في,الغرب
[33] العربية,التي
[32] التي,تملك
[32] تملك,أصولا
[32] دولار,درس
[32] درس,جديد
[32] 300,مليار
[32] تجميد,الأصول
[32] الروسية,الموجودة
[32] الأصول,الروسية

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@azizbagbag
@m__albugaly
@amfozan
@football_ll55
@edycohen
@derradjihafid
@malhachimi
@gorgeous4ew
@amalmahmoud
@halgawi

Top Replied-To in G1:
@turki_alalshikh
@m_almoghais
@meshaal_1983

Top Replied-To in G3:
@azizbagbag
@f_f7w
@nisreen_234
@nrc_o5
@mzwnalshayb
@hureyaksa
@suaadyyy
@s_bfpf
@md_0ll
@amnyrh900

Top Replied-To in G4:
@amfozan
@khaleeeje
@ma69475673
@tmam2211
@sokoq8
@almkhymer
@mobashernewss
@khaledgaafar17
@mar25marum

Top Replied-To in G5:
@halgawi
@alk3aam
@eroa___94
@ttyytt0
@azoz4h
@manhey02
@kdriyadh
@i3thari
@6aal3mra_
@ahmedmibt

Top Replied-To in G6:
@lastonehour
@azizbagbag

Top Replied-To in G7:
@alarabiya_brk
@ajarabic
@a_albander
@drmohamed_1
@alarabiya
@smasmakuwait
@ksamlt
@ajapodcasts
@amfozan
@em_95a

Top Replied-To in G9:
@yalmisehal

Top Replied-To in G10:
@ahmeddine
@amahjoub2000
@aljzayrykhtab
@abu_azam955
@zahabi4444
@lamyaahamed5
@ahmadabutalib8
@alamaliee

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@turki_alalshikh
@amfozan
@azizbagbag
@llanddacademy
@alk3aam
@salansar1
@dya_bamakhrama
@alarabiya
@blondellgarrard
@mmdbwrbh3

Top Mentioned in G1:
@turki_alalshikh

Top Mentioned in G2:
@soome1430
@fifilinafifili1
@sexanddress
@aa11kkk55
@mmfathy01
@676308b
@dclss1
@drrashed1973
@alnawfil
@malamih12

Top Mentioned in G3:
@azizbagbag
@llanddacademy
@dya_bamakhrama
@mmdbwrbh3
@hureyaksa
@damii9666
@alialzahrani542
@oicarabic
@ksgafal
@majed5lifh

Top Mentioned in G4:
@amfozan
@almkhymer
@2526q8
@alk3aam
@ss__haa21
@albhthwalthry
@almagmoah
@70sul
@manam2090
@mobashernewss

Top Mentioned in G5:
@alk3aam
@70sul
@defensearab
@mobarakalatty
@fahddeepaji1
@saeedalqadhi999
@fofoaa909
@solyman_95
@gen_abdullah1
@alawja_

Top Mentioned in G6:
@bwl53568179
@saud26995976
@essambukhary
@turkialdajam
@mangaalarabia
@hakusensha
@majed5lifh

Top Mentioned in G7:
@alarabiya
@alarabiya_brk
@alarabiya_bn
@alarabiya_ksa
@salansar1
@alosaimi1960
@albashir95
@hamadlahdan
@halkadi
@mohammed62_s

Top Mentioned in G8:
@salansar1
@mrsocio
@ahmedelhoat
@taibahu
@alk3aam
@jamalmalaikah
@mobarakalatty
@amfozan

Top Mentioned in G9:
@mhalshaikh
@alarabiya_spt
@aalsalem1957
@eidmsaeideid
@towem55
@yalmisehal
@salansar1
@mobarakalatty
@alhilal_fc
@amfozan

Top Mentioned in G10:
@mshinqiti
@ahmeddine
@zahabi4444
@alamaliee
@turkifrasheed
@h_m_alzubi
@sjpchi
@law4palestine
@save_gazza
@maiatwan

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@mohamedal_adawi
@omazozfahad1
@abdehhalim
@okaz_online
@sd9wq
@raaed_2030
@imj101
@mnal1q1q
@alraya_n
@almalkym939

Top Tweeters in G1:
@5m4cg
@alaaasssiiifff
@ibramho
@ateeg08801
@sul6an_3o5
@shadyalhakmy
@assi02893151
@r_alshiha
@afares9811
@zaido757

Top Tweeters in G2:
@extranewstv
@ataqs2014
@soome1430
@malamih12
@drrashed1973
@yzuriqan
@ayed_alosaimi
@q8hashtagat
@mypaininenglish
@lamarkazia

Top Tweeters in G3:
@sumayah20_
@sumiyh32_
@damii9666
@barhom1402r22
@sh8__3
@ao_nfc
@bofaisl12
@amnyrh900
@aaasssddd1985
@samo0ha15559

Top Tweeters in G4:
@omazozfahad1
@sm555sm3
@vss678
@kuna_ar
@fraihabdulla
@sh_46890
@amfozan
@dhoomi23607060
@sokoq8
@mar25marum

Top Tweeters in G5:
@yanasssa
@mansouralrooqi
@ahbk5002
@_3ssm
@abinbandr2
@vfv__6
@ali111333ali
@alshaikh2
@fahddeepaji1
@farees_alklemah

Top Tweeters in G6:
@mnal1q1q
@7loom_0b24
@bsssmt
@l_am_a4
@samaah_as
@ssa7889
@jmo0fvb1
@zzoozz_31
@mime_my
@beero_7_2

Top Tweeters in G7:
@alarabiya
@wj3kdz8txpfykrc
@ajarabic
@alarabiya_brk
@abuahmad77799
@naifmosaalawad
@alnasirmohammed
@a1994axx26
@fageehnawal
@dxbmediaoffice

Top Tweeters in G8:
@hmod0542
@elfakhranim
@abdualazezk
@mmjjmaha
@fahadal55968846
@hzuens
@greatwa67045727
@ltsxg
@faisalalharbi3h
@mznalrabiah

Top Tweeters in G9:
@almalkym939
@saagr2000
@hssam305
@joodbutterfly
@f9_f9_9
@zoodjri9bv5u0yp
@falmwdy66
@hamdanalsolami
@ben_mubarkk
@nona5o2

Top Tweeters in G10:
@hassan2o18
@fgtatif
@gtohaz308wda9my
@mshinqiti
@afkar31146394
@turkifrasheed
@medohamdani
@laylag11825502
@mroom771
@ahmedralriyami