العربية, Twitter, 2/5/2023 9:02:51 AM, 288593


FAQ | Problem?

العربية_2023-02-05_00-22-51.xlsx
العربية_2023-02-05_00-22-51.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
February 05, 2023
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3RzN9Uv
@turki_alalshikh
@amfozan
@azizbagbag
@najem00000
@m_o_n_e_r_a_h
@saagr2000
@salansar1
@alk3aam
@lztgjafscw88e5f
@alarabiya

Top hashtags:
#السعودية
#يوم_التأسيس
#مصر
#العربية
#المملكة_العربية_السعودية
#يوم_التاسيس

Description:
Description
The graph represents a network of 5,381 Twitter users whose recent tweets contained "العربية", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 2/4/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 05 February 2023 at 08:25 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1684-day, 3-hour, 30-minute period from Tuesday, 26 June 2018 at 21:30 UTC to Sunday, 05 February 2023 at 01:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5381
Unique Edges : 1732
Edges With Duplicates : 10264
Total Edges : 11996
Number of Edge Types : 9
Retweet : 3887
MentionsInRetweet : 4210
Tweet : 1283
Replies to : 963
MentionsInReplyTo : 1428
Quote : 51
Mentions : 165
MentionsInQuote : 6
MentionsInQuoteReply : 3
Self-Loops : 1461
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0215731195112638
Reciprocated Edge Ratio : 0.0422350962436928
Connected Components : 982
Single-Vertex Connected Components : 253
Maximum Vertices in a Connected Component : 2737
Maximum Edges in a Connected Component : 6983
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 23
Average Geodesic Distance : 5.230822
Graph Density : 0.000184837328642912
Modularity : 0.459212
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 5,381 Twitter users whose recent tweets contained "العربية", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 2/4/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 05 February 2023 at 08:25 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1684-day, 3-hour, 30-minute period from Tuesday, 26 June 2018 at 21:30 UTC to Sunday, 05 February 2023 at 01:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[41] https://www.alarabiya.net/
[28] https://twitter.com/Pov_Bitch/status/809647690837430273/video/1
[24] https://twitter.com/squirtmaster2/status/757320154732781568/video/1
[15] http://www.kiahf.qa
[14] https://twitter.com/alrjl_alhkym/status/1621819627650031616/video/1
[12] https://twitter.com/inspiresportq8/status/1621995069992587266/photo/1
[10] https://twitter.com/lamyemen/status/1622005936385658881/photo/1
[9] https://twitter.com/itf220/status/1622029769427623939/photo/1
[9] https://twitter.com/lion_07777/status/1621698932777820160/photo/1
[8] https://twitter.com/AlArabiya/status/1622027759240224769/photo/1

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1621961857073352705/video/1
[1] https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1621966606799671301/video/1
[1] https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1622003070824550400/video/1
[1] https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1621954631726239745/photo/1
[1] https://twitter.com/M_Almoghais/status/1621968196910587908/photo/1
[1] https://twitter.com/meshaal_1983/status/1621983112010801154/video/1

Top URLs in Tweet in G2:
[8] https://q8hashtagat.com/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-2023-%d9%8a/
[6] https://api.whatsapp.com/send?phone=966571002397
[4] https://twitter.com/alglyan_22/status/1621997041349001217/photo/1
[4] https://twitter.com/AtefContact/status/1621997495692759040/photo/1
[4] http://www.bayariq.net/2023/02/blog-post_5.html
[4] https://twitter.com/bandr_alfehaid/status/1622020871316455426/photo/1
[4] https://twitter.com/mihwarinsani/status/1621995168411836416/photo/1
[4] https://twitter.com/janadanacademy/status/1621996155318976512/photo/1
[3] https://wa.me/962780131960
[3] https://twitter.com/messages/compose?recipient_id=1573475608503394324

Top URLs in Tweet in G3:
[9] https://twitter.com/itf220/status/1622029769427623939/photo/1
[8] https://www.whatsapp.com/catalog/201020156813/?app_absent=0
[8] https://www.lldonline.com/
[6] https://manhom.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1/
[4] https://twitter.com/dya_bamakhrama/status/1621149971721355264/photo/1
[3] https://twitter.com/azizbagbag/status/1621377476067827712
[3] https://twitter.com/majed5lifh/status/1621576372572377090/photo/1
[2] https://twitter.com/damii9666/status/1621501683124822016/photo/1
[2] https://twitter.com/AzizbagBag/status/1621377476067827712
[2] https://twitter.com/Sumayah20_/status/1621499556763426818/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[4] https://twitter.com/ss__haa21/status/1621954882046464001/video/1
[3] https://twitter.com/kuna_ar/status/1621948804730654720/photo/1
[2] https://twitter.com/amfozan/status/1621861906985402369
[1] https://twitter.com/albhthwalthry/status/1621949046255501321/photo/1
[1] https://twitter.com/2526Q8/status/1621954145128161282/photo/1
[1] https://twitter.com/almkhymer/status/1621959332484071425/photo/1
[1] https://twitter.com/almagmoah/status/1621949085899964416/photo/1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1621921289056264192
[1] https://twitter.com/MaNam2090/status/1621921289056264192/video/1
[1] https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3079886

Top URLs in Tweet in G5:
[4] https://twitter.com/TSP_Geographic/status/1621577799705268226/photo/1
[4] https://twitter.com/M3Nashmi/status/1621943229481472001/photo/1
[3] https://twitter.com/alk3aam/status/1622007838225620995/photo/1
[3] https://twitter.com/defensearab/status/1620792824005558272/photo/1
[3] https://twitter.com/defensearab/status/1621230020478869506/photo/1
[2] https://twitter.com/TurkiiSR/status/1621576619562246146/photo/1
[2] https://twitter.com/abaq_3/status/1621975957903917056/photo/1
[2] https://twitter.com/adhamsliem82/status/1622003477441396736/photo/1
[1] https://twitter.com/mobarakalatty/status/1621868061170049024/photo/1
[1] https://twitter.com/WafaaAdel58/status/1621889341885644804

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/MangaAlarabia/status/1621856103209533442
[1] https://twitter.com/turkialdajam/status/1621926001935515648/photo/1
[1] https://twitter.com/MAhdi_SHABRAKAH/status/1621410627876012032/video/1

Top URLs in Tweet in G7:
[40] https://www.alarabiya.net/
[8] https://twitter.com/AlArabiya/status/1622027759240224769/photo/1
[7] https://twitter.com/AlArabiya/status/1621961273683460096/video/1
[3] https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1621958504721293313/video/1
[3] https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1621960714444308483/video/1
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2023/02/05/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B6%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
[3] https://twitter.com/AlArabiya/status/1622007270044221440/video/1
[3] https://twitter.com/ataq2023/status/1622034731217948678/photo/1
[3] https://twitter.com/albashir95/status/1621847279765262336/photo/1
[3] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2023/02/04/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-58-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-6-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-

Top URLs in Tweet in G8:
[2] https://twitter.com/taibahu/status/1621984618512629763/photo/1
[1] https://twitter.com/Salansar1/status/1621912483127590922/photo/1
[1] https://twitter.com/Salansar1/status/1621500133346267136/video/1
[1] https://twitter.com/al_genteel/status/1621207632831823872
[1] https://twitter.com/AbuYousef7575/status/1622037404432359424/photo/1

Top URLs in Tweet in G9:
[2] https://twitter.com/mhalshaikh/status/1621950787801808896/photo/1
[2] https://www.alarabiya.net/sport/arab-sport/2023/02/04/%D8%B1%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
[1] https://twitter.com/homady62/status/1622014978273284098/photo/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621965001668837378/photo/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621925587169206272/photo/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621990065986584576/video/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621985935104643072/video/1
[1] https://twitter.com/AlArabiya_spt/status/1621828533378064384/video/1

Top URLs in Tweet in G10:
[2] https://twitter.com/mshinqiti/status/1621064215309221888/photo/1
[1] https://twitter.com/mshinqiti/status/1482676698655170563/photo/1
[1] https://twitter.com/mshinqiti/status/1621836850154405888/photo/1
[1] https://twitter.com/lubnaAlkhamis/status/1603131649117536256
[1] https://twitter.com/ahmeddine/status/1614320987763519488/photo/1
[1] https://twitter.com/amahjoub2000/status/1612716766504910848/video/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1588] twitter.com
[78] alarabiya.net
[26] whatsapp.com
[15] kiahf.qa
[14] t.me
[14] youtube.com
[14] linkbox.to
[10] wa.me
[8] q8hashtagat.com
[8] lldonline.com

Top Domains in Tweet in G1:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[198] twitter.com
[11] whatsapp.com
[9] wa.me
[8] q8hashtagat.com
[5] youtube.com
[4] bayariq.net
[4] alarabiya.net
[4] arab-lady.com
[3] blogspot.com
[2] t.me

Top Domains in Tweet in G3:
[65] twitter.com
[8] whatsapp.com
[8] lldonline.com
[6] manhom.com

Top Domains in Tweet in G4:
[17] twitter.com
[1] net.kw

Top Domains in Tweet in G5:
[64] twitter.com
[1] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G6:
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[106] twitter.com
[62] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G8:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[8] twitter.com
[2] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G10:
[7] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[192] السعودية
[123] يوم_التأسيس
[113] مصر
[106] العربية
[97] المملكة_العربية_السعودية
[69] يوم_التاسيس
[64] العربية_عاجل
[54] seٍ͎x
[54] seٍ͎xٍ͎y
[52] سَُــكَُـسَُTop Hashtags in Tweet in G1:
[1] ليلة_صوت_الارض
[1] بصوت_الأرض
[1] طلال_مداح
[1] دام_عزك_ياوطن

Top Hashtags in Tweet in G2:
[25] المملكة_العربية_السعودية
[18] الجزيرة_العربية
[10] السعودية
[8] طقس_العرب
[8] درجة_حرارة_السحب
[8] راصد_البرق
[8] العربية
[7] اللغة_العربية
[7] الكويت
[7] من_اهان_ابناء_مصر_بالخارج

Top Hashtags in Tweet in G3:
[121] يوم_التأسيس
[66] يوم_التاسيس
[31] newprofilepic
[29] السعودية
[20] السعودية_العظمى
[18] صباحات_الهلال
[10] المملكة_العربية_السعودية
[8] الكويت
[8] الإمارات
[8] البحرين

Top Hashtags in Tweet in G4:
[4] الحفاة_العراة
[2] الخليج_العربي
[2] عبدالرزاق_توفيق
[2] الكويت
[2] مصر
[1] صحيفة_الجمهورية
[1] جريدة
[1] المملكة_العربية_السعودية
[1] الإمارات_العربية_المتحدة
[1] قطر

Top Hashtags in Tweet in G5:
[29] السعودية
[13] مصر
[5] رماح_النصر
[4] أفغانستان
[4] الحفاة_العراة
[3] المملكة_العربية_السعودية
[3] معلقاتنا_امتداد_أمجاد
[2] عبدالرازق_توفيق
[2] بايدن
[2] عبدالرزاق_توفيق

Top Hashtags in Tweet in G6:
[26] مانجا_العربية
[1] قهوة
[1] يوم_التأسيس

Top Hashtags in Tweet in G7:
[68] العربية
[63] العربية_عاجل
[26] أميركا
[23] المنطاد_الصيني
[12] سجن_إيفين
[12] السعودية
[8] واشنطن
[8] الجزيرة
[8] أوبك_بلس
[7] كارولاينا_الجنوبية

Top Hashtags in Tweet in G8:
[60] السعودية
[59] مصر
[5] جامعة_طيبة
[5] جامعة_الدوحة
[1] ولي_العهد
[1] التعليم
[1] قطر
[1] اخوان_كاذبون

Top Hashtags in Tweet in G9:
[7] العربية_رياضة
[3] السعودية
[3] مصر
[3] العربية
[3] الهلال

Top Hashtags in Tweet in G10:
[4] إيران
[2] أفغانستان
[2] اليمن
[2] الشرق_الأدنى
[2] القوقاز
[2] الشيشان
[2] تركيا
[2] آسيا
[2] الربيع_العربي
[2] الشام

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[5240] من
[4414] كل
[2952] العربية
[2671] في
[1984] العربيه
[1442] الي
[1390] كبير
[1380] البلاد
[1379] فنان
[1375] turki_alalshikh

Top Words in Tweet in G1:
[4068] كل
[2720] من
[1363] turki_alalshikh
[1358] فنان
[1357] الي
[1357] العربيه
[1356] وأشكر
[1356] وبلده
[1356] ابوكم
[1356] البلاد

Top Words in Tweet in G2:
[220] العربية
[175] في
[169] من
[86] و
[83] على
[54] العربيه
[47] السعودية
[47] لا
[46] الله
[41] مصر

Top Words in Tweet in G3:
[325] العربية
[315] ١٠٠
[231] azizbagbag
[183] السعودية
[162] في
[156] للمملكة
[143] lld
[143] المدرسية
[143] المناهج
[143] حكومي

Top Words in Tweet in G4:
[371] عبادة
[235] من
[215] العربية
[211] في
[209] الله
[200] إلى
[197] المعمورة
[197] أرجاء
[197] دين
[196] الحفاة

Top Words in Tweet in G5:
[214] العربية
[196] من
[195] في
[137] السعودية
[83] alk3aam
[70] القبائل
[68] البن
[63] المملكة
[59] على
[51] حضارة

Top Words in Tweet in G6:
[129] من
[99] العربيه
[93] او
[58] عن
[53] في
[32] تميزت
[32] باللغه
[32] غيرها
[32] الكريم
[32] تصيغ

Top Words in Tweet in G7:
[69] في
[68] #العربية
[63] #العربية_عاجل
[59] من
[54] المنطاد
[53] العربية
[53] alarabiya
[48] على
[46] الصيني
[34] alarabiya_brk

Top Words in Tweet in G8:
[136] العربية
[88] على
[77] من
[69] المملكة
[69] salansar1
[69] و
[60] #السعودية
[59] #مصر
[58] علاقة
[57] جمهورية

Top Words in Tweet in G9:
[94] في
[89] نادي
[82] القرن
[68] الهلال
[50] لنصف
[50] نهائي
[48] آسيا
[48] والأهلي
[48] المصري
[46] كأس

Top Words in Tweet in G10:
[94] في
[64] الغرب
[59] العربية
[39] mshinqiti
[38] التي
[32] الروسية
[32] درس
[32] أصولا
[32] 300
[32] الأصول

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1388] من,كل
[1380] كل,من
[1365] البلاد,العربيه
[1364] كل,البلاد
[1363] ارفعوا,راسكم
[1363] شاركو,من
[1363] العربيه,وأشكر
[1363] من,ساهم
[1363] الي,شاركو
[1363] وأشكر,كل

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[1356] كبير,وبلده
[1356] شاركو,من
[1356] وبلده,تكرمه
[1356] ارفعوا,راسكم
[1356] أشكر,كل
[1356] ونجماتنا,الي
[1356] من,ساهم
[1356] من,كل
[1356] الي,شاركو
[1356] تكرمه,أشكر

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[35] العربية,السعودية
[26] المملكة,العربية
[23] _,_
[17] february,05
[17] 05,2023
[16] تحليل,سهم
[14] اللغة,العربية
[14] مصر,بلدي
[14] من,أجل
[12] باللغة,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[180] العربية,السعودية
[156] للمملكة,العربية
[143] لتدريس,المناهج
[143] academy,لتدريس
[143] lld,academy
[143] المناهج,المدرسية
[143] المدرسية,حكومي
[137] حكومي,وانترناشينول
[125] لغة,للتواصل
[125] الدراسية,13

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[197] في,أرجاء
[197] الله,في
[197] دين,الله
[197] أرجاء,المعمورة
[196] الحفاة,العراة
[191] نشروا,دين
[191] من,عبادة
[191] وأخرجوكم,من
[191] العراة,هم
[191] المعمورة,وأخرجوكم

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[68] القبائل,العربية
[53] المملكة,العربية
[46] العربية,السعودية
[39] الجزيرة,العربية
[35] ق,ب
[34] نسبة,إلى
[34] وألذها,ويتميز
[34] جبل,شدى
[34] عندما,احتلوا
[34] من,أدوار

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[32] العربيه,لغة
[32] باللغه,العربيه
[32] تصيغ,المعنى
[32] عن,غيرها
[32] القرآن,الكريم
[32] تميزت,عن
[32] الكريم,تميزت
[32] الواحد,بادخال
[32] من,اللغات
[32] غيرها,من

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[38] المنطاد,الصيني
[19] قبالة,سواحل
[14] المملكة,العربية
[14] سواحل,كارولاينا
[12] جماعة,عدالة
[12] مقطع,فيديو
[12] الأمن,الإيراني
[12] لمهاجمة,المنطاد
[12] تخترق,كاميرات
[12] الشديدة,لاستخدام

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[68] المملكة,العربية
[58] العربية,#السعودية
[57] جمهورية,#مصر
[57] #مصر,العربية
[56] مع,جمهورية
[56] و,أهرام
[56] طويق,و
[56] أصلب,من
[56] الجيزة,نقطة
[56] #السعودية,مع

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[82] نادي,القرن
[82] القرن,في
[48] والأهلي,المصري
[46] نهائي,كأس
[46] كأس,العالم
[45] العالم,للأندية
[44] لنصف,نهائي
[41] للأندية,حيثما
[41] في,أفريقيا
[41] في,آسيا

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[64] في,الغرب
[33] العربية,التي
[32] التي,تملك
[32] تملك,أصولا
[32] دولار,درس
[32] درس,جديد
[32] 300,مليار
[32] تجميد,الأصول
[32] الروسية,الموجودة
[32] الأصول,الروسية

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@azizbagbag
@m__albugaly
@amfozan
@football_ll55
@edycohen
@derradjihafid
@malhachimi
@gorgeous4ew
@amalmahmoud
@halgawi

Top Replied-To in G1:
@turki_alalshikh
@m_almoghais
@meshaal_1983

Top Replied-To in G3:
@azizbagbag
@f_f7w
@nisreen_234
@nrc_o5
@mzwnalshayb
@hureyaksa
@suaadyyy
@s_bfpf
@md_0ll
@amnyrh900

Top Replied-To in G4:
@amfozan
@khaleeeje
@ma69475673
@tmam2211
@sokoq8
@almkhymer
@mobashernewss
@khaledgaafar17
@mar25marum

Top Replied-To in G5:
@halgawi
@alk3aam
@eroa___94
@ttyytt0
@azoz4h
@manhey02
@kdriyadh
@i3thari
@6aal3mra_
@ahmedmibt

Top Replied-To in G6:
@lastonehour
@azizbagbag

Top Replied-To in G7:
@alarabiya_brk
@ajarabic
@a_albander
@drmohamed_1
@alarabiya
@smasmakuwait
@ksamlt
@ajapodcasts
@amfozan
@em_95a

Top Replied-To in G9:
@yalmisehal

Top Replied-To in G10:
@ahmeddine
@amahjoub2000
@aljzayrykhtab
@abu_azam955
@zahabi4444
@lamyaahamed5
@ahmadabutalib8
@alamaliee

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@turki_alalshikh
@amfozan
@azizbagbag
@llanddacademy
@alk3aam
@salansar1
@dya_bamakhrama
@alarabiya
@blondellgarrard
@mmdbwrbh3

Top Mentioned in G1:
@turki_alalshikh

Top Mentioned in G2:
@soome1430
@fifilinafifili1
@sexanddress
@aa11kkk55
@mmfathy01
@676308b
@dclss1
@drrashed1973
@alnawfil
@malamih12

Top Mentioned in G3:
@azizbagbag
@llanddacademy
@dya_bamakhrama
@mmdbwrbh3
@hureyaksa
@damii9666
@alialzahrani542
@oicarabic
@ksgafal
@majed5lifh

Top Mentioned in G4:
@amfozan
@almkhymer
@2526q8
@alk3aam
@ss__haa21
@albhthwalthry
@almagmoah
@70sul
@manam2090
@mobashernewss

Top Mentioned in G5:
@alk3aam
@70sul
@defensearab
@mobarakalatty
@fahddeepaji1
@saeedalqadhi999
@fofoaa909
@solyman_95
@gen_abdullah1
@alawja_

Top Mentioned in G6:
@bwl53568179
@saud26995976
@essambukhary
@turkialdajam
@mangaalarabia
@hakusensha
@majed5lifh

Top Mentioned in G7:
@alarabiya
@alarabiya_brk
@alarabiya_bn
@alarabiya_ksa
@salansar1
@alosaimi1960
@albashir95
@hamadlahdan
@halkadi
@mohammed62_s

Top Mentioned in G8:
@salansar1
@mrsocio
@ahmedelhoat
@taibahu
@alk3aam
@jamalmalaikah
@mobarakalatty
@amfozan

Top Mentioned in G9:
@mhalshaikh
@alarabiya_spt
@aalsalem1957
@eidmsaeideid
@towem55
@yalmisehal
@salansar1
@mobarakalatty
@alhilal_fc
@amfozan

Top Mentioned in G10:
@mshinqiti
@ahmeddine
@zahabi4444
@alamaliee
@turkifrasheed
@h_m_alzubi
@sjpchi
@law4palestine
@save_gazza
@maiatwan

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@mohamedal_adawi
@omazozfahad1
@abdehhalim
@okaz_online
@sd9wq
@raaed_2030
@imj101
@mnal1q1q
@alraya_n
@almalkym939

Top Tweeters in G1:
@5m4cg
@alaaasssiiifff
@ibramho
@ateeg08801
@sul6an_3o5
@shadyalhakmy
@assi02893151
@r_alshiha
@afares9811
@zaido757

Top Tweeters in G2:
@extranewstv
@ataqs2014
@soome1430
@malamih12
@drrashed1973
@yzuriqan
@ayed_alosaimi
@q8hashtagat
@mypaininenglish
@lamarkazia

Top Tweeters in G3:
@sumayah20_
@sumiyh32_
@damii9666
@barhom1402r22
@sh8__3
@ao_nfc
@bofaisl12
@amnyrh900
@aaasssddd1985
@samo0ha15559

Top Tweeters in G4:
@omazozfahad1
@sm555sm3
@vss678
@kuna_ar
@fraihabdulla
@sh_46890
@amfozan
@dhoomi23607060
@sokoq8
@mar25marum

Top Tweeters in G5:
@yanasssa
@mansouralrooqi
@ahbk5002
@_3ssm
@abinbandr2
@vfv__6
@ali111333ali
@alshaikh2
@fahddeepaji1
@farees_alklemah

Top Tweeters in G6:
@mnal1q1q
@7loom_0b24
@bsssmt
@l_am_a4
@samaah_as
@ssa7889
@jmo0fvb1
@zzoozz_31
@mime_my
@beero_7_2

Top Tweeters in G7:
@alarabiya
@wj3kdz8txpfykrc
@ajarabic
@alarabiya_brk
@abuahmad77799
@naifmosaalawad
@alnasirmohammed
@a1994axx26
@fageehnawal
@dxbmediaoffice

Top Tweeters in G8:
@hmod0542
@elfakhranim
@abdualazezk
@mmjjmaha
@fahadal55968846
@hzuens
@greatwa67045727
@ltsxg
@faisalalharbi3h
@mznalrabiah

Top Tweeters in G9:
@almalkym939
@saagr2000
@hssam305
@joodbutterfly
@f9_f9_9
@zoodjri9bv5u0yp
@falmwdy66
@hamdanalsolami
@ben_mubarkk
@nona5o2

Top Tweeters in G10:
@hassan2o18
@fgtatif
@gtohaz308wda9my
@mshinqiti
@afkar31146394
@turkifrasheed
@medohamdani
@laylag11825502
@mroom771
@ahmedralriyami


We use necessary cookies to make our site work. We’d like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements and to remember your settings. We also use cookies set by other sites to help deliver content from their services.