الحكي سوري, Twitter, 3/19/2023 6:24:55 PM, 291629


FAQ | Problem?

الحكي سوري_2023-03-19_11-02-11.xlsx
الحكي سوري_2023-03-19_11-02-11.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
الحكي سوري via NodeXL https://bit.ly/3yS1p2G
@alhurranews
@syriantalkah
@rbouzoah
@muhydinlazikani
@almasrifahad
@halidrimi
@maria_alsheikh
@youtube
@edycohen
@abuhsn79

Top hashtags:
#الحكي_سوري
#شاهد_الحرة
#الحرة
#الحقيقة_أولا
#كأنو_مبارح
#سوريا
#المعتقلين

Description:
Description
The graph represents a network of 2,307 Twitter users whose recent tweets contained "الحكي سوري", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 18:10 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1564-day, 20-hour, 4-minute period from Tuesday, 04 December 2018 at 20:47 UTC to Saturday, 18 March 2023 at 16:51 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 2307
Unique Edges : 874
Edges With Duplicates : 7969
Total Edges : 8843
Number of Edge Types : 9
Replies to : 646
MentionsInReplyTo : 894
Retweet : 2560
MentionsInRetweet : 2580
Quote : 43
Tweet : 1985
Mentions : 128
MentionsInQuote : 5
MentionsInQuoteReply : 2
Self-Loops : 2080
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.07373046875
Reciprocated Edge Ratio : 0.137335152341974
Connected Components : 592
Single-Vertex Connected Components : 167
Maximum Vertices in a Connected Component : 958
Maximum Edges in a Connected Component : 6875
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 11
Average Geodesic Distance : 3.109463
Graph Density : 0.000413350371113069
Modularity : 0.230997
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 2,307 Twitter users whose recent tweets contained "الحكي سوري", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 18:10 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1564-day, 20-hour, 4-minute period from Tuesday, 04 December 2018 at 20:47 UTC to Saturday, 18 March 2023 at 16:51 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : الحكي سوري
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[100] https://www.alhurra.com/syrian-talk
[52] https://www.youtube.com/watch?v=-msNkCQzJb4&feature=youtu.be

[27] https://www.youtube.com/watch?v=Aio5CkZhz1Q&feature=youtu.be

[27] https://www.alhurra.com/alhurra-live-stream
[25] https://www.youtube.com/watch?v=LmrY5FYAwCo&feature=youtu.be

[25] https://www.youtube.com/watch?v=ebLXKiymIzw&feature=youtu.be

[23] https://www.youtube.com/watch?v=ChFELMXQcO0&feature=youtu.be

[22] https://www.youtube.com/watch?v=MTc_IQbe3iE&feature=youtu.be

[22] https://www.youtube.com/watch?v=2CRkZkkP9ig&feature=youtu.be

[22] https://www.youtube.com/watch?v=UVOntq6XIDQ&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G1:
[23] https://www.youtube.com/watch?v=-msNkCQzJb4&feature=youtu.be

[18] https://www.alhurra.com/syrian-talk
[15] https://twitter.com/alhurranews/status/1287281499268698113/video/1
[13] https://www.youtube.com/watch?v=N5BmOcEy2aI&feature=youtu.be

[13] https://www.youtube.com/watch?v=Aio5CkZhz1Q&feature=youtu.be

[12] https://twitter.com/alhurranews/status/1254131829558382596/video/1
[12] https://www.youtube.com/watch?v=S5JxyoP3N5U&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=MTc_IQbe3iE&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=LmrY5FYAwCo&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=mgXJnKkGl0M&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G2:
[51] https://www.alhurra.com/syrian-talk
[19] https://www.youtube.com/watch?v=-msNkCQzJb4&feature=youtu.be

[18] https://www.alhurra.com/alhurra-live-stream
[13] https://twitter.com/alhurranews/status/1309251264413302784/video/1
[10] https://twitter.com/alhurranews/status/1268437331339591680/video/1
[10] https://www.youtube.com/watch?v=ebLXKiymIzw&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=EzwU13VHybM&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=Aio5CkZhz1Q&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=UVOntq6XIDQ&feature=youtu.be

[9] https://www.youtube.com/watch?v=qFuIMJajOIc&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G3:
[29] https://www.alhurra.com/syrian-talk
[10] https://www.facebook.com/SyrianTalkAlhurra/videos/2969686776678057
[8] https://www.youtube.com/watch?v=NSyPPsnRq30&feature=youtu.be

[8] https://www.youtube.com/watch?v=2CRkZkkP9ig&feature=youtu.be

[8] https://www.youtube.com/watch?v=HZbv4ImUT_c&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=ebLXKiymIzw&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=52S6QQYG0HU&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=VOafi-A2AP8&feature=youtu.be

[6] https://twitter.com/alhurranews/status/1256478530000609280/video/1
[6] https://twitter.com/alhurranews/status/1256161441230385159/video/1

Top URLs in Tweet in G4:
[3] https://www.youtube.com/watch?v=yh3XUDG2aVg&feature=youtu.be

[2] https://twitter.com/alhurranews/status/1327468803740065792/video/1
[1] https://twitter.com/Raqqapolitical/status/1570140191188307969/video/1
[1] https://twitter.com/Raqqapolitical/status/1570142871906586625/video/1
[1] https://twitter.com/Raqqapolitical/status/1570141738907344896/video/1
[1] https://twitter.com/MiralZalabani/status/1392646203662290949
[1] https://www.syriahr.com/%d8%b5%d8%b1%d8%ae%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%ba%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d8%af-%d9%82/416138/
[1] https://www.facebook.com/SyrianTalkAlhurra/videos/1240203279835613/
[1] https://www.youtube.com/watch?v=lPfAqNSehRc

[1] https://twitter.com/BassamTablieh/status/1580476853340733440/photo/1

Top URLs in Tweet in G5:
[2] https://www.alhurra.com/episode/2020/11/10/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-781176?fbclid=IwAR1YOayxexx14rhqGuqJ_LCBBm0PDTw6wuYNBQUO2bK-ISwkDvjFwrEyL4A
[1] https://twitter.com/yarasabri1/status/1406695109341728771
[1] https://twitter.com/opk7mklw2HSPWI2/status/1365391518907969542
[1] https://twitter.com/8blyF3z6CxkHfyN/status/1304026945483689987
[1] https://twitter.com/AhmedAlmehrook/status/1559639882112327685
[1] https://www.youtube.com/watch?v=RL-bDPYg7tM&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1445509101417598977/video/1
[1] https://www.youtube.com/watch?v=ZFl1MaEWJ8o&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/watch?v=7k3jQmVMEas&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1331047383765958656/video/1

Top URLs in Tweet in G6:
[4] https://twitter.com/syriadramaa/status/1302623229568315392/photo/1
[1] https://twitter.com/syriadramaa/status/1308401884990967813/video/1
[1] https://twitter.com/syriadramaa/status/1259655130984611840/photo/1

Top URLs in Tweet in G7:
[6] https://www.youtube.com/watch?v=2H2-2_LfX7k&feature=youtu.be

[3] https://www.youtube.com/watch?v=GGAQ0aMX5-M&feature=youtu.be

[3] https://www.youtube.com/watch?v=-msNkCQzJb4&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=_A2pX8mS2F0&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=8sBbpNzt7WQ&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ESF6qTCfuxE&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/rahhalahmad06/status/1276526697391816705/photo/1
[1] https://www.youtube.com/watch?v=2WUehQYSg5g&feature=youtu.be
[1] https://twitter.com/MunaKayal/status/1488836925934948357/video/1
[1] https://www.youtube.com/watch?v=sAAi54qe9mc&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1271336433500991488/video/1
[1] https://twitter.com/Maria_Alsheikh/status/1544739883251634176/video/1

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/EdyCohen/status/1247892128245542920/photo/1
[1] https://twitter.com/kasimf/status/1401236346853801985/photo/1
[1] https://twitter.com/kasimf/status/1584472246613348357/video/1
[1] https://twitter.com/kasimf/status/1416323891652354051/photo/1
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1309251264413302784/video/1
[1] https://www.youtube.com/watch?v=va_7XwiJicg&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/watch?v=ZkwCSyxGsdc&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G10:
[4] https://twitter.com/k7ybnd99/status/1591097346380926976/photo/1
[2] https://twitter.com/k7ybnd99/status/1413813727514828803/photo/1
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1293804480018948097/video/1
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1286284930939531264/video/1
[1] https://twitter.com/aboalamirb/status/1356352528233984007/photo/1
[1] https://twitter.com/aboalamirb/status/1265084867605401602/video/1
[1] https://twitter.com/k7ybnd99/status/1409399741906100224/photo/1
[1] https://twitter.com/k7ybnd99/status/1409399741906100224
[1] https://twitter.com/OrhanOsman77/status/1590804632368209921/video/1
[1] https://twitter.com/OrhanOsman77/status/1590804632368209921?t=a7KA65EA1JgwbLTmXpT2Jg&s=19

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[2643] twitter.com
[1643] youtube.com
[129] alhurra.com
[113] facebook.com
[4] nabdapp.com
[3] sarhne.com
[3] youtu.be
[2] curiouscat.live
[2] syriahr.com
[2] co.uk

Top Domains in Tweet in G1:
[1090] twitter.com
[613] youtube.com
[43] facebook.com
[25] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G2:
[938] twitter.com
[656] youtube.com
[69] alhurra.com
[39] facebook.com
[2] youtu.be

Top Domains in Tweet in G3:
[398] twitter.com
[324] youtube.com
[31] alhurra.com
[21] facebook.com
[2] instagram.com

Top Domains in Tweet in G4:
[30] twitter.com
[9] youtube.com
[3] sarhne.com
[2] facebook.com
[1] syriahr.com
[1] co.uk
[1] alhurra.com
[1] ask.fm
[1] youtu.be
[1] curiouscat.live

Top Domains in Tweet in G5:
[6] twitter.com
[3] youtube.com
[2] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G6:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[27] youtube.com
[4] twitter.com
[1] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G8:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[5] twitter.com
[2] youtube.com

Top Domains in Tweet in G10:
[14] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[3755] الحكي_سوري
[2634] شاهد_الحرة
[187] الحرة
[134] الحقيقة_أولا
[33] كأنو_مبارح
[31] سوريا
[18] المعتقلين
[8] قناة_الحرة
[8] سجن_صيدنايا
[7] تغريدات_سليمانيةTop Hashtags in Tweet in G1:
[1394] الحكي_سوري
[1112] شاهد_الحرة
[76] الحرة
[63] الحقيقة_أولا
[8] كأنو_مبارح
[4] سجن_صيدنايا
[3] كأنّو_مبارح
[2] الحكي
[1] الكوليرا
[1] شاهد_الحر

Top Hashtags in Tweet in G2:
[1262] الحكي_سوري
[1026] شاهد_الحرة
[64] الحرة
[54] الحقيقة_أولا
[10] كأنو_مبارح
[7] سوريا
[6] قناة_الحرة
[5] فرع_الخطيب
[5] جسور_للدراسات
[3] سجن_صيدنايا

Top Hashtags in Tweet in G3:
[1036] الحكي_سوري
[473] شاهد_الحرة
[43] الحرة
[16] الحقيقة_أولا
[8] كأنو_مبارح
[7] سوريا
[4] روشان_بوظو
[4] المساكنة
[4] اخر_الاخبار
[2] الحكي

Top Hashtags in Tweet in G4:
[11] الحكي_سوري
[6] سوريا
[4] شاهد_الحرة
[3] أزمة_المياه_في_الشمال_السوري
[3] سوري
[2] لبنان_ينتفض
[1] المرصد_السوري
[1] ايلي_الفرزلي
[1] المسرح_السوري
[1] العرب_اللندنية

Top Hashtags in Tweet in G5:
[5] الحكي_سوري
[3] شاهد_الحرة
[1] المانيا
[1] عالجوا_مرضى_ادلب
[1] idlib_hastalarını_tedavi_edin
[1] treat_idlib_patients

Top Hashtags in Tweet in G6:
[1] مع_الاسد
[1] سوق_الحرير
[1] حسين_فهمي

Top Hashtags in Tweet in G7:
[12] الحكي_سوري
[3] كأنو_مبارح
[2] شاهد_الحرة
[2] لقناة_الحرة
[1] قناة_الحرة
[1] سوريا
[1] تركيا
[1] أمريكا
[1] روسيا
[1] المنطقة_الآمنة

Top Hashtags in Tweet in G8:
[17] المعتقلين
[3] الحكي_سوري
[1] شاهد_الحرة
[1] حق_كشف_المصير
[1] بدنا_المعتقلين

Top Hashtags in Tweet in G9:
[5] الحكي_سوري
[1] شاهد_الحرة

Top Hashtags in Tweet in G10:
[4] الحكي_سوري
[2] شاهد_الحرة

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[3755] #الحكي_سوري
[2634] #شاهد_الحرة
[2326] في
[2002] شاهد
[1900] الحلقة
[1827] الرابط
[1796] من
[1779] عبر
[1422] syriantalkah
[1301] سوري

Top Words in Tweet in G1:
[1394] #الحكي_سوري
[1112] #شاهد_الحرة
[764] شاهد
[734] الحلقة
[671] الرابط
[652] عبر
[652] في
[531] alhurranews
[415] كاملة
[345] سوريا

Top Words in Tweet in G2:
[1262] #الحكي_سوري
[1026] #شاهد_الحرة
[657] شاهد
[649] في
[639] الرابط
[620] الحلقة
[604] عبر
[377] من
[358] كاملة
[356] syriantalkah

Top Words in Tweet in G3:
[1036] #الحكي_سوري
[925] syriantalkah
[621] في
[554] شاهد
[519] الحلقة
[500] من
[493] الرابط
[479] عبر
[473] #شاهد_الحرة
[387] على

Top Words in Tweet in G4:
[103] الحكي
[99] سوري
[73] ما
[68] و
[66] من
[54] بس
[47] في
[30] على
[25] عن
[24] او

Top Words in Tweet in G5:
[51] سوري
[32] ما
[29] كمان
[28] أحسن
[28] قطعا
[28] الضحك
[28] فممنوع
[28] قولكن
[28] عيب
[28] تلبس

Top Words in Tweet in G6:
[28] سوري
[22] ع
[21] واحد
[20] كل
[19] وتسويق
[19] ودعاية
[19] مساكين
[19] الدراما
[19] بحطهن
[19] وشغل

Top Words in Tweet in G7:
[27] سوري
[25] الحكي
[17] youtube
[17] عبر
[13] في
[12] #الحكي_سوري
[12] قصة
[9] على
[8] من
[8] برنامج

Top Words in Tweet in G8:
[52] و
[51] أن
[34] تتمنى
[23] في
[18] هذا
[17] مسالخ
[17] maria_alsheikh
[17] بلا
[17] تجده
[17] ألم

Top Words in Tweet in G9:
[19] على
[18] من
[17] سوري
[12] لا
[11] اسرائيل
[11] edycohen
[11] عصام
[10] زيتون
[10] طلع
[10] في

Top Words in Tweet in G10:
[10] في
[10] الحكي
[10] سوري
[9] على
[7] k7ybnd99
[7] من
[5] كان
[5] الحرة
[5] مع
[5] ما

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1884] شاهد,الحلقة
[1710] عبر,الرابط
[1221] syriantalkah,#الحكي_سوري
[1040] الحلقة,كاملة
[927] كاملة,عبر
[894] الرابط,#شاهد_الحرة
[823] الحلقة,الكاملة
[650] الكاملة,عبر
[617] alhurranews,#الحكي_سوري
[571] في,سوريا

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[728] شاهد,الحلقة
[632] عبر,الرابط
[441] alhurranews,#الحكي_سوري
[427] الرابط,#شاهد_الحرة
[412] الحلقة,كاملة
[376] كاملة,عبر
[307] الحلقة,الكاملة
[235] الكاملة,عبر
[195] في,سوريا
[112] syriantalkah,#الحكي_سوري

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[615] شاهد,الحلقة
[597] عبر,الرابط
[433] الرابط,#شاهد_الحرة
[354] الحلقة,كاملة
[313] كاملة,عبر
[301] syriantalkah,#الحكي_سوري
[255] الحلقة,الكاملة
[200] في,سوريا
[200] الكاملة,عبر
[95] من,#الحكي_سوري

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[800] syriantalkah,#الحكي_سوري
[516] شاهد,الحلقة
[458] عبر,الرابط
[255] الحلقة,كاملة
[255] الحلقة,الكاملة
[221] كاملة,عبر
[209] الكاملة,عبر
[179] الحكي,سوري
[161] في,سوريا
[146] على,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[13] الحكي,سوري
[10] قناة,الحرة
[8] برنامج,الحكي
[8] سوري,بس
[7] في,برنامج
[5] من,الحكي
[5] على,قناة
[4] سوري,على
[4] كل,الحكي
[4] هاد,الحكي

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[28] انت,سوري
[28] بيكون,أحسن
[28] سوري,وإذا
[28] مستحب,تبتسم
[28] اما,الضحك
[28] ما,اكلت
[28] تلبس,كويس
[28] وإذا,ما
[28] أحسن,كمان
[28] مش,مستحب

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[19] نهار,ودعاية
[19] نصوص,ونجوم
[19] ودعاية,وتسويق
[19] هالجهد,بيجي
[19] بيجي,مسلسل
[19] وبعد,كل
[19] وشغل,ليل
[19] ونجوم,وشغل
[19] بجيبو,نصوص
[19] وتسويق,وبعد

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[23] الحكي,سوري
[9] عبر,youtube
[7] alhurranews,#الحكي_سوري
[6] الجربا,يحكي
[6] حميدي,دهام
[6] دهام,الجربا
[6] شيخ,عشيرة
[6] سوري,شيخ
[6] عبر,الرابط
[6] العشائر,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[34] أن,تتمنى
[17] أن,تحلم
[17] بالضوء,و
[17] تعذيب,و
[17] بلا,تعذيب
[17] و,الهواء
[17] تتمنى,الموت
[17] و,لا
[17] هذا,حال
[17] ألم,هذا

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[10] الفيسبوك,معارض
[10] اكثر,من
[10] من,ساعة
[10] ساعة,وقال
[10] لا,ترشح
[10] سوري,عمل
[10] كوهين,ليس
[10] تكلم,اكثر
[10] طلع,على
[10] ليس,مؤثر

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[5] في,مدينتي
[5] مدينتي,بانياس
[4] عن,اندلاع
[4] فيه,عن
[4] اندلاع,الثورة
[4] مع,القناة
[4] الحرة,mbn
[4] تلفزيون,الحرة
[4] مبارح,تحدثت
[4] كأنو,مبارح

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@rbouzoah
@kasimf
@syriantalkah
@kindawk
@he_am1979
@aljadeednews
@k7ybnd99
@syriadramaa
@wiamwahhab
@lbpresidency

Top Replied-To in G1:
@alhurranews
@kk6cktprv2tfyx5

Top Replied-To in G2:
@syriantalkah
@mehdenl
@ralph28692729
@sy_n_18
@vivarevolt
@binaasorya

Top Replied-To in G3:
@rbouzoah
@almasrifahad
@natanhaswa
@syr38202118
@syriantalkah
@aabnour

Top Replied-To in G4:

Top Replied-To in G5:
@he_am1979
@malhachimi
@yusufkatpoglu
@tamaer_111
@sd7tebqt6deu3j7
@alakab101
@muhydinlazikani

Top Replied-To in G6:
@kindawk
@syriadramaa
@charlesabdulaz
@sultan55man
@nadinenjeim

Top Replied-To in G7:

Top Replied-To in G8:
@respect_me_9
@marwanaleppo
@hanan32881

Top Replied-To in G9:
@kasimf
@edycohen

Top Replied-To in G10:
@k7ybnd99
@tareq23682314
@usgqx2t4arqodha
@aboalamirb

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@syriantalkah
@alhurranews
@rbouzoah
@almasrifahad
@muhydinlazikani
@maria_alsheikh
@kholoudsyria1
@tarekchindeb
@youtube
@mazenadarwish3

Top Mentioned in G1:
@alhurranews
@syriantalkah
@malekabokheer
@ghassanyasin
@rbouzoah
@lbjunior
@sn4hr
@bassamalahmed
@abdmajidbarakat

Top Mentioned in G2:
@syriantalkah
@alhurranews
@rbouzoah
@tarekchindeb
@mazenadarwish3
@abdmajidbarakat
@almoutassimalki
@waiel_olwan
@almasrifahad
@waleed_sy25

Top Mentioned in G3:
@syriantalkah
@alhurranews
@rbouzoah
@almasrifahad
@riyadhalasaad
@mazenadarwish3
@drmahmoudhafez3
@mylescaggins
@ahmadalqusair

Top Mentioned in G5:
@muhydinlazikani
@912615m
@he_am1979
@alhurranews
@yusufkatpoglu
@syriantalkah

Top Mentioned in G6:
@kholoudsyria1
@fhkkhggf1
@cedarsart
@kosai1khauli
@sadeksabbah
@lamasabbah
@anwar_sabbah
@ziadelkhatib
@nisrinezawahra_

Top Mentioned in G7:
@youtube
@alhurranews
@syriantalkah
@munakayal
@rbouzoah
@ibrahimjbawi0
@fhad_m_305

Top Mentioned in G8:
@maria_alsheikh
@xhjwjpivdim8iqa
@miii__990
@halgawi
@syriantalkah
@taaprk80nn3gkmd
@rbouzoah
@alhurranews

Top Mentioned in G9:
@edycohen
@syriantalkah
@kasimf
@issam2403
@alhurranews
@almasrifahad

Top Mentioned in G10:
@k7ybnd99
@aboalamirb
@alhurranews
@tarekchindeb

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@aljawazatksa
@dardoooor
@ssm1106
@lebanondebate
@lionel__fcb
@azoooz20300
@bivi_17
@lebanon24
@mmuns33
@z_h1955

Top Tweeters in G1:
@dardoooor
@ssm1106
@azoooz20300
@mmuns33
@oelhate
@sa55200977
@wj3kdz8txpfykrc
@digitaldecoded1
@duranfuerza
@alghannami01

Top Tweeters in G2:
@bivi_17
@z_h1955
@louangie
@kohnagao
@koueled
@meladalklimat
@vivarevolt
@belkasmimohamm
@isabellemirocha
@kamilfahad3

Top Tweeters in G3:
@al_owayn
@pucemargine
@aldhirabi
@mmmmbd
@daryoush_so
@alfuratyalatiqe
@falcon_2021
@oyousef45
@abdl51209175
@eaglesyrian1

Top Tweeters in G4:
@alarabonline
@syriahr
@karim_nemr1
@emsamiira
@mhrs4569
@miram96sy
@h1e2i3d5
@aydinour
@abunouh991
@walidalshaer93

Top Tweeters in G5:
@ala_hacioglu
@saidfik
@abofouad12
@tmimcup22
@ali2_mohammed1
@malhachimi
@abofouadfarid
@muhydinlazikani
@aboomer399
@he_am1979

Top Tweeters in G6:
@roukaya_nnn
@aayah92
@nadinenjeim
@fatimahsana8
@aliahmadomran
@nour_nn16
@nisrinezawahra_
@sy_tweets
@eee8900
@syriadramaa

Top Tweeters in G7:
@alhajjarh
@k_nepras
@mesferalkaabi
@fhad_m_305
@xfaisalxxi
@manarshihab1
@youtube
@dr_naseer
@watanis
@rahhalahmad63

Top Tweeters in G8:
@al3nzi666
@taaprk80nn3gkmd
@hanan32881
@xadlfqxyx8apotr
@maxmann111
@halgawi
@maria_alsheikh
@miii__990
@support_023
@syria__trend

Top Tweeters in G9:
@kasimf
@abdullah671112
@edycohen
@abuhsn79
@xlrld2ae0ljsyb0
@3_o6i
@sahrrrn700
@rasaeelhubb
@abdalnaseersuly
@147ussam

Top Tweeters in G10:
@aboalamirb
@arvqwerzvbzblbp
@buyzwvzitvgux6t
@k7ybnd99
@jory2sam
@orhanosman77
@5tr_syr
@alkhatibammar
@aboalamirbb
@tareq23682314